Idag fick Brysselkontoret besök av Gustav Tibblin från Södra som var i Bryssel för att tala på ett event.

Vi passade på att ställa tre snabba frågor!

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Claude Juncker

Den 12 september höll EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker sitt sista tal innan EU-kommissionens mandat går ut i slutet av oktober nästa år. Talet syftade till att presentera läget i unionen och informera vad som har skett, men framför allt presenterades de förslag EU-kommissionen vill ha igenom innan det stundande EU-valet i maj 2019. Denna gång fick EU:s utrikespolitik stort fokus, tillsammans med frågor som den inre säkerheten, vikten av att respektera rättsstatsprincipen och borttagandet av tidsomställningen.

En aspekt med närmare intresse för Småland-Blekinge-Halland lyste med sin frånvaro i talet, då det regionala perspektivet mestadels var obefintligt. Emellertid lyftes områden med stark koppling till regionernas intressen som till exempel klimatfrågan, Erasmus, sociala rättigheter och migration.

 

En av de stora frågorna och orosmolnen inför EU:s sammanhållningspolitik 2021-2027 är framtiden för Interreg och de gränsöverskridande programmen över havsgränser, såsom södra Östersjöprogrammet och Öresund-Kattegat-Skagerrak. I veckan gjordes en kraftsamling där medlemmar lämnade över synpunkter till svenske Europaparlamentarikern Aleksander Gabelic som sitter i utskottet för regional utveckling (REGI).