Generellt sett är det svårt att säga att en insats på Brysselarenan har lett till ett visst resultat. Ibland är det dock värt att peka på resultat som man med fog kan fråga sig om de hade kommit till stånd om vi inte hade agerat. Under de senaste åren har Småland-Blekinge-Halland fått uppdrag från sina ägare att verka för en fortsatt sammanhållningspolitik. Politiken med bland annat regional- och socialfonden har hittills spelat en avgörande roll i vissa regionala utvecklinsfrågor. Brysselkontoret har därför suttit i europeiska styrgrupper och koordinerat svenska insatser i flera mycket stora lobbyinsatser i Bryssel. När EU-kommissionen nyligen presenterade sitt förslag för en ny flerårsbudget för EU efter 2020 kan vi se att vi lyckats få gehör för flera av de punkter vi lyft fram för just sammanahållningspolitiken!

Erasmus+, som föreslås en dubbelt så stor budget i programperiod 2021 – 2027, erbjuder fler möjligheter för våra medlemmars prioriterade områden. Fler synergier än tidigare med andra EU-program, lärlingsmobilitet och kompetenshöjande insatser är några av EU-kommissionens prioriteringar. Med andra ord kan vi förvänta oss att fler verktyg blir tillgängliga för att stärka den regionala arbetsmarknaden i Småland-Blekinge-Halland.

Den 9 maj arrangerade Småland Blekinge Halland South Sweden och deras medlemmar för andra året i rad Europaforum. Ämnen som diskuterades var däribland vilken påverkan förändringarna i EU har på näringslivet, vilket mervärde vi får av EU-samarbetet och vilken roll Småland-Blekinge-Halland spelar på den europeiska arenan. Nu har vi publicerat presentationerna från Europaforum 2018.