2012 gjorde OECD, på uppdrag av regionförbunden i Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län, en så kallad Territorial Review, en studie av regionernas konkurrenskraft och tillväxtpotential. Nu har en uppföljning gjorts. 

Den 19 november är det dags för årets upplaga av The European Broadband Awards. Även om ansökan till årets utmärkelse är stängd vill vi tipsa om att European Broadband Awards kan vara en bra källa för inspiration för er som arbetar med bredbandsutbyggnad.

Är du nöjd med EU:s arbete eller har du åsikter om hur det kan förbättras? Gör din röst som EU-medborgare hörd genom att svara på det samråd som EU-kommissionen nyligen har lanserat. Det tar endast 10 minuter att genomföra och innefattar alla de stora frågor som EU måste ta ställning till under de kommande åren, t.ex. rörande miljö, migration, och sociala rättigheter. Var med och påverka riktningen för EU:s framtida arbete redan nu!