Centres of Vocational Excellence (CoVE) är ett nytt initiativ i Erasmus som stöttar utvecklingen av regionala och europeiska plattformar för yrkesutbildning. Initiativet har en tydlig koppling till regional utveckling med tanke på länken till lokala och regionala strategier för tillväxt och innovation (smart specialisering). Eftersom Erasmus går mot en dubbelt så stor budget i nästa programperiod (21 – 27) kan det vara viktigt att den regionala nivån är uppmärksam på hur de nya verktygen i Erasmus kan användas till regionala insatser för kompetensförsörjning. 

Plattformarna (CoVE) ska främja partnerskap mellan yrkesutbildningar och relevanta intressenter i regionala innovationssystem. Målet är bl.a. att erbjuda yrkesprogram och kompetensinsatser som fokuserar på att möta aktuella och framtida kompetensbehov inom utvalda sektorer. Första omgången av initiativet lanserades 2019 och resulterade i fem pågående pilotprojekt: Excellent Advanced Manufacturing, Digital Innovation Hub for Cloud Based Services, European Open Design School for Sustainable Regional Development, Pilot PoVE Water – Pilot Platform of Vocational Excellence Water och Talentjourney -Platform for CDS VET Excellence.

En viktig del av CoVE är att främja det som kallas för kompetensekosystem - ett koncept som för samman olika regionala aktörer såsom beslutsfattare, företag, medborgare, studenter, forskare, kompetenscentrum och lärosäten.  

Eftersom initiativet är nytt kommer vi i det Brysselbaserade nätverket ReSET (Regions for Skills, Education and Training) att bjuda in representanter från kommissionen och deltagare i ett av pilotprojekten (Water) till ett seminarium (Centres of Vocational Excellence: what, how and when?) i oktober. Syftet med seminariet är bl.a. att få mer information om hur initiativet länkas till regional utveckling och smart specialisering. 

Mer information om initiativet och dess framtidsutsikter finns här och på denna Powerpointpresentation.