EU-kommissionen driver en rad initiativ som syftar till att främja samverkan inom hälsoområdet. Ett av dessa är EU health policy platfrom. Plattformen är webbaserad, gratis och öppen för alla hälsointressenter att delta på. Nyligen arrangerades plattformens årliga forum i Bryssel. Där fick vi ta del av resultat från de tematiska nätverk som bedrivits under 2019, men gavs även en överblick av vad som är på agendan framöver.

Nyligen öppnade den andra ansökningsomgången inom CEF transport, vilket syftar till att främja uppdateringar och utbyggningar för att förbättra europeisk transportinfrastruktur.  Man kan ansöka om att ta del av den totala budgeten på 1,4 miljarder euro innan den 26 februari 2020.

The Baltic Game Industry, Östersjöområdets projekt för spelindustrin anordnade i veckan en konferens om spelindustrins utsikter för att frodas på den europeiska marknaden.  Både EU-kommissionen och projektets medlemmar uttryckte att spelindustrin behöver få bättre förutsättningar för att konkurrera på den globala arenan. Aktörer inom spelindustrin uppmanar kommissionen att i större utsträckning inkludera spelindustrin i kommande utlysningar inom t.ex. Horisont. Intressant för Småland-Blekinge-Halland?