Bakgrund: I EU-kommissionens förslag om de särskilda bestämmelserna om Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) för programperioden 2021 – 2027 presenterar EU-kommissionen ett nytt instrument för interregionala innovationsinvesteringar (även kallat komponent fem) som syftar till att stödja interregionala innovationsinvesteringar som sammanför forskare, företag, civilsamhället och offentliga förvaltningar som medverkar i strategier för smart specialisering som upprättats på nationell eller regional nivå. Alltså som ett steg att ta det tematiska samarbetet mellan europeiska aktörer till processen efter kapacitetsbyggande.

Drönare är en snabbt växande sektor med stor potential att skapa nya jobb och tillväxt. Kommissionen förutspår att Europas drönarsektor kommer att anställa över 100 000 personer år 2035 och omsätta över 10 miljarder euro årligen. Kommissionen vill därför bidra till utvecklingen av drönartekniken för att kunna stärka Europas konkurrenskraft och ta till vara på de möjligheter detta skapar för att möta samhälleliga utmaningar, något som även aktörer i Småland-Blekinge-Halland varit engagerad i. Som en del i den här utvecklingen ser kommissionen ett behov för städer och regioner att bli mer engagerade i debatten kring drönartekniken för att skapa ett gemensamt regelverk i EU som tar hänsyn till medborgarnas säkerhet och integritet.

Kommissionens långtidsstrategi för ERASMUS+ har som mål att verka kapacitetsbyggande och skapa excellens för alla Europas lärosäten och inte bara topprankade universitet. Under det första UniLion Open Talks presenterade kommissionen sina prioriteringar inom ERASMUS+ och satsningarna på ett European Education Area som syftar till att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov och stärka Europas konkurrenskraft. ERASMUS+ och European Education Area kommer inför nästa period vara mer fokuserat på internationella samarbeten, därför kommer det finnas fler möjligheter för lärosäten i Småland-Blekinge-Halland att nyttja programmet.