2019 närmar sig sitt slut, och många av de frågor som varit tongivande under året fortsätter även 2020. Därmed blir 2020 året då mycket ska falla på plats – allt från Brexit till långtidsbudgeten till den nya kommissionens gröna prioriteringar. Det är med andra ord komplexa förhandlingar som ska avslutas under nästa år, vilket kan påverka hela Europa, så väl som Småland-Blekinge-Halland.


Den 11 december presenterade EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, Europas gröna giv - The Green Deal. Europa ska bli den första klimatneutrala världsdelen och den gröna dealen stakar ut vägen för att nå det ambitiösa målet. Redan i början av nästa år kan vi räkna med dialoger och samråd som berör den regionala nivån kopplat till de många åtgärdsförslagen som föreslås.

I början av december var det de årliga bredbandsdagarna som Småland-Blekinge-Hallands brysselkontor bevakade. Några av de stora frågorna under dagen, som både paneldeltagare och publik tog upp som prioriteringar var 5G och cybersäkerhet. Det var även en stor efterfrågan av deltagare att EU bör påskynda arbetet av utbyggnaden av 5G-nätet då de kan skapa nya möjligheter, inte minst för medlemsstater och mindre aktörer som regioner.