Barn- och utbildningsavdelningen på Hjörring kommun i norra Danmark söker europeiska partner för ett projekt med målet att uppmuntra till innovation och entreprenörskap bland unga. Kommunen letar efter såväl kommuner som skolor som är intresserade av att samarbeta för att öka utbildningskvalitén i grundskolan. Förhoppningen är att elever ska engagera sig mer i samhället som aktiva medborgare, entreprenörer och innovativa arbetstagare.

EU-kommissionen tillsammans med 14 medlemsländer (bland andra Sverige) har skrivit under en deklaration om att det nya initiativet för ren energi på EU:s alla öar: ”Clean energy for EU islands”, planeras att lanseras som en del av vinterpaketet

 

 

Nu är det klart att 2018 blir europeiska kulturarvsåret. Beslutet fattades av EU-parlamentet den 27 april. Detta innebär att kulturarv kommer uppmärksammas inom EU på olika sätt såsom genom evenemang, kampanjer och erfarenhetsutbyten. För Småland-Blekinge-Halland, med rikt kulturarv och satsningar inom området, är det intressant att hålla sig uppdaterad kring eventuella möjligheter.