Nya krafter på plats i Bryssel! Som vanligt tar Småland Blekinge Halland emot två praktikanter, i vår är det Simon Norman och Emma Sandell.

Simon har studerat Europaprogrammet vid Göteborgs Universitet med inriktning ekonomisk historia. Med ett brett intresse för regionala frågor hoppas Simon på att kombinera sina tidigare kunskaper om EU med det regionala arbetet på Småland Blekinge Hallands kontor i Bryssel.

Emma har en kandidatexamen inom statsvetenskap med inriktning internationella relationer och läser idag masterprogrammet i European Studies vid Göteborgs Universitet. Hon har tidigare gjort praktik på Utrikesdepartementet och även arbetat ett par år inom Göteborgs Stad. Emma ser fram emot att lära sig mer om regionalpolitiskt arbete i EU och på att få använda sina teoretiska kunskaper i praktiken.

Vi ser fram emot en givande och händelserik praktik!

Som ett resultat av de beslut som fattades vid det sociala toppmötet i Göteborg presenterade utbildningskommissionären Tibor Navracsics i onsdags, nya förslag för både livslångt lärande och att stärka ungas europeiska samhörighetskänsla.

Förslaget innehåller bland annat rekommendationer för en föränderlig arbetsmarknad, satsa på bredband i skolor och att stärkta IT-kunskaper. Utgångspunkten i förslagen är att i princip alla jobb i framtiden förväntas kräva digitala färdigheter av något slag.  Samtidigt saknar nästan hälften av EU:s befolkning grundläggande kunskaper om nätet. Därför vill man bland annat fostra entreprenörskap, stärka IT-kunskaper och storsatsa på bredband vid skolor så att digitala kunskaper får prioritet redan vid ung ålder.

Brysselkontoret träffade Elisabeth Hanson och Lennart Magnusson från Nationellt kompetenscentrum för anhöriga vid Linnéuniversitetet i Kalmar. De befann sig i Bryssel för start av sitt projekt inom Horisont 2020. Vi passade på att ställa några frågor!