EU:s nuvarande ungdomsstrategi (2010 – 2018) går mot sitt slut. 2017 är året då EU-kommissionen vill lyssna på vad ungdomar och samhällsaktörer har att säga om nästa strategi som startar 2019. Dessutom har 2018 års arbetsprogram för Erasmus+, EU:s program för utbildning, ungdom och sport, nyligen publicerats. I arbetsplanen för 2018 får man bl.a. information om det nya lärlings-programmet ErasmusPRO. Med andra ord är det mycket på gång inom området för ungdomsfrågor, vilket innebär möjligheter för Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor att ta ytterligare steg på den europeiska arenan. 

 

I Bryssel arrangeras regelbundet olika tematiska fokusdagar och veckor. Nu lanserar EU-kommissionen ytterligare ett, med fokus på digitala utvecklingen av Europa, nämligen Broadband Days. Evenemanget äger rum i Bryssel den 20-21 november och är en bra möjlighet att följa utvecklingen inom området och vara på plats när kommissionen lanserar sitt nya nätverk för kompetens inom bredband.

Turismnäringen i Europa växer och spelar en betydande roll för EU:s sysselsättningspolicy och tillväxt. Statistik från Eurostat visar att turismnäringens totala sysselsättning uppskattas till 17 miljoner arbetstillfällen och att den står för c:a 10 procent av EU:s BNP (inräknat direkta och indirekta effekter av turism). Samtidigt ökar trycket för att den växande turismsektorn ska tillgodose miljömässiga aspekter, och kanske är det fler digitaliseringssatsningar som ska leda vägen till hållbar turism i Europa.