Småland Blekinge Halland South Sweden erbjuder under höstterminen 2019 praktikplats på kontoret i Bryssel till studenter som en integrerad del av studieprogrammet. En praktikplats på Brysselkontoret innebär att du deltar i kontorets dagliga verksamhet med arbetsuppgifter som omvärldsbevakning, rapport/analys och kontakter med EU:s institutioner. Vi söker dig som trivs i en internationell miljö och som vill lära sig mer om europeisk politik och regional utveckling.

   

 

Den sökande har med fördel anknytning till regionen och är i slutskedet av eller just ha avslutat universitets- eller högskolestudier på ett av lärosätena i regionen, inom områdena statsvetenskap, ekonomi, juridik eller annan relevant utbildning. Språkkunskaper (svenska och engelska, övriga språk är ett plus) och ett stort intresse för europeiska frågor är ett måste. Vi söker dig med god analytisk förmåga som trivs med varierande arbetsuppgifter: event-management, omvärldsbevakning, rapportskrivning, presentationer och kommunikation med våra medlemmar och europeiska institutioner. 

Praktiken som arrangeras av lärosätena är oavlönad, vilket förutsätter egen finansiering, exempelvis genom studiemedel och eventuella stipendier. Bostad ordnar praktikanten själv då utbudet är stort. Brysselkontoret bidrar gärna med tips.

Är du intresserad är du välkommen att skicka din ansökan (personligt brev + CV) till Linda Reinholdsson, linda.reinholdsson@sbhss.eu, senast den 31 mars.

Idag har vi haft besök på Småland Blekinge Hallands Brysselskontor av journalisten Per Grankvist som genom social media och sin podcast förklarar aktuella ämnen ur nya perspektiv. Bland annat driver han kontot ”väljarskolan” på instagram som i nuläget fokuserar på att förklara det uppkommande EU parlamentsvalet. Under Pers besök blev Sven intervjuad till podcasten ”Perspektiv”, det avsnittet kommer finnas tillgänligt i mars. 

 

  

I dagarna har EU Kommissionen offentliggjort diskussionsmaterialet för ett hållbart EU 2030 angående EU:s åtagande om att arbeta mot FN:s mål om hållbar utveckling. Av de hållbarhetsmål som berör gröna näringar spelar den regionala nivån en betydande roll i strävan mot ett hållbart EU. Hos våra medlemmar i Småland Blekinge Halland finns ett tydligt intresse för grön hållbar utveckling och innovation samt cirkulär- och bioekonomi. Regionala och lokala aktörer utgör en väsentlig del av utvecklingen mot ett hållbart samhälle, och i kommande budgetperiod 2021–2027 avser Kommissionen att främja de globala hållbarhets målen genom att de tydligt integreras i program och finansiella instrument.