Under 2017 kommer ett stort antal utlysningar att göras inom två av EU:s sektorsprogram: Life och Erasmus+. För den som söker finansiering till projekt inom utbildning, ungdom eller miljö är det därför viktigt att känna till årets deadlines.

Under 15-16/3 arrangerade vårt kontor en konferens på ämnet hälsa. Konferensen samlade femton representanter från landsting, regionförbund och lärosäten i Småland-Blekinge, med presentationer och diskussioner som belyste många aspekter av hälso- och sjukvårdsfrågor både nationellt och internationellt inom EU.

 

                                                                 Europaforum Småland-Blekinge-Halland 
 

                                 Dagen riktar sig främst till politiker och tjänstemän på lokal och regional nivå samt
                                 till myndigheter men även andra som är intresserade av eller jobbar med frågor
                                 kopplade till EU är välkomna. Sprid gärna inbjudan vidare!

                                 Kostnad för dagen är 750 kr (exkl. moms). För mer information, kontakta Sofia Wixe,
                                 Regional utveckling, Region Jönköpings län: 070-358 73 35, sofia.wixe@rjl.se