De svenska regionkontorens FoI-nätverk har analyserat kommissionens förslag till budget- och program i nästa programperiod (2021 – 2027). I kompendiet ”nya förutsättningar för regional utveckling” presenteras ett antal områden i EU-kommissionens förslag som är särskilt intressanta ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. I kompendiet lyfts bl.a. den gemensamma bedömningen att smart specialisering och det regionala perspektivet får en ökad betydelse i jämförelse med nuvarande programperiod.

Storbritannien är en viktig samarbetspartner för Sverige inom såväl forskning som högre utbildning. Osäkerheten om hur relationerna mellan Storbritannien och EU kommer att se ut efter Brexit är mycket stor när Storbritannien lämnar EU den 29 mars 2019*. Utträdet av Storbritannien kommer innebära att Sverige förlorar stödet av ett av de mest likasinnade länderna när det gäller forskning och innovation i EU enligt Vinnova.

Business Sweden menar att Brexit kan leda till ökad rörlighet och omlokalisering av investeringar i Europa, vilket öppnar möjligheter för regioner att attrahera utländska investeringar genom att intensifiera det investeringsfrämjande arbetet. 

Tidigare har vi på SBHSS Brysselkontor skrivit om EU:s kompetensagenda och hur EU satsar på ’sektoriella kunskapsallianser’ genom finansiering av Erasmus+ samt hur den första och andra vågen av dessa Erasmus finansierade insatser har påbörjats under perioden 2017–2019. I denna artikel tittar vi på de projekt som initierades under första vågen av EU:s ’Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills’ (Erasmus+) för att främja ’sektoriella kunskapsallianser’. Vi vill belysa vilka möjligheterna som finns för regioner, industrier, kluster och lärosäten i Småland Blekinge Halland att nyttja Erasmus + som ett verktyg för att hantera demografiska utmaningar och stävja kompetensförsörjningsbehov. Vilket även gör Erasmus+ intressant för SBH då det har potentialen att bidra till regionalutveckling.