Drönare är en snabbt växande sektor med stor potential att skapa nya jobb och tillväxt. Kommissionen förutspår att Europas drönarsektor kommer att anställa över 100 000 personer år 2035 och omsätta över 10 miljarder euro årligen. Kommissionen vill därför bidra till utvecklingen av drönartekniken för att kunna stärka Europas konkurrenskraft och ta till vara på de möjligheter detta skapar för att möta samhälleliga utmaningar, något som även aktörer i Småland-Blekinge-Halland varit engagerad i. Som en del i den här utvecklingen ser kommissionen ett behov för städer och regioner att bli mer engagerade i debatten kring drönartekniken för att skapa ett gemensamt regelverk i EU som tar hänsyn till medborgarnas säkerhet och integritet.

Kommissionens långtidsstrategi för ERASMUS+ har som mål att verka kapacitetsbyggande och skapa excellens för alla Europas lärosäten och inte bara topprankade universitet. Under det första UniLion Open Talks presenterade kommissionen sina prioriteringar inom ERASMUS+ och satsningarna på ett European Education Area som syftar till att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov och stärka Europas konkurrenskraft. ERASMUS+ och European Education Area kommer inför nästa period vara mer fokuserat på internationella samarbeten, därför kommer det finnas fler möjligheter för lärosäten i Småland-Blekinge-Halland att nyttja programmet.

Resa med tåg har blivit allt mer populärt och efterfrågat, speciellt för resor inom Europa. Detta visar sig bl a genom ett antal förslag från både regeringen och EU-parlamentet. De europeiska tågbolagen har tidigare reducerat internationella och gränsöverskridande resor på grund av låg efterfrågan och höga kostnader, men nu ser detta ut att ta en vändning.