Sedan 2016 har EU-kommissionen årligen presenterat en hälsorapport för EU:s medlemsländer, State of Health in the EU, samt en rapport som jämför hälsosituationen länderna emellan, Companion Report. Rapporten bidrar med en omfattande analys och insikt i vad som har identifierat som särskilda utmaningar med målet att hjälpa medlemsstaterna förbättra folkhälsa och vårdsystem. I dokumentet återfinns tänkvärda observationer från det svenska hälsotillståndet, däribland behovet av likvärdig tillgång till vård för glesbygdsbefolkningen.  Rapporterna är även bra informationskällor för kunskap om andra regioners hälso- och sjukvårdssystem och dess framgångar och utmaningar, och kan på så sätt vara en inspiration till erfarenhetsutbyten.


Den första december tillträdde den nya EU-kommissionen efter en tids förseningar vilket innebär att Ursula von der Leyen (v.d. Leyen) nu är kommissionens ordförande. Under hösten har v.d. Leyen givit tydliga indikatorer om att hennes kommission ska ha en mer ambitiös klimatpolitik. V.d Leyen vill under de första 100 dagarna som kommissionär presentera ett nytt grönt ramverk för Europa under namnet “European Green Deal”, och redan nu finns dokument som cirkuleras i Bryssel som visar vad dealen kan komma att innehålla. 

Förra veckan var Mikael Ludvigsson, Smart Housing Småland, och Antje Schreyer, Region Kalmar län, i Bryssel. Syftet med besöket var att bygga upp ytterligare kontakter och att få bättre kännedom om möjlighet till utveckling via den europeiska arenan. Att besöket skedde just denna vecka berodde på att EU Forest Based indutries event ägde rum då. På Antje och Mikaels scheman fanns även möten med möjliga samarbetspartners och tematiska seminarier. För Mikael var den röda tråden innovation och klustersamverkan, särskilt utifrån hållbart byggande i trä. Antjes fokus var europeisk samverkan inom bioekonomi ur ett bredare perspektiv.