Nyligen deltog vårt kontor vid ett heldagsevenemang om bioekonomi och omställningen från konventionella till gröna värdekedjor, där fossila källor och processer för råmaterial och energi byts ut mot organiska, hållbara, alternativ. ’Boosting Bioeconomy: Market needs and scaling up’ arrangerades 23 maj av ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) och erbjöd föredrag av bland andra EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation samt workshops som belyste olika aspekter av bioekonomin: Finansiering av projekt och innovationsidéer, partnersök, framtidsutsikter på området, och mycket annat. Dagens föredrag och diskussioner visade inte bara på det stora behovet av en utvecklad bioekonomi utan även att möjligheterna, och utvecklingspotentialen, på området är enorma. En ökad andel organiska, förnyelsebara, källor till råmaterial och energi framhålls som en viktig del i framväxten av en mer cirkulär och hållbar framtida ekonomi.

Vad är Design Days?

ERRIN:s arbetsgrupp för designfrågor har under fem års tid drivit eventet Design Days (DD). Europeiska regioner och deras intressenter från hela Europa samlas för att utbyta information och kunskap designfrågor i Bryssel.  Man diskuterar främst design som ett verktyg för regional innovation. Den samlar över 200 europeiska aktörer och ses som en av de mest betydelsefulla plattformar för innovativ design i Bryssel.

DD  understryker vikten av ERRIN:s betydelse som plattform för kontaktskapande i Bryssel. Sedan den första gången eventet gick av stapeln har det genererat stort intresse från externa aktörer och media.

Läs mer http://www.eudesigndays.eu/

Barn- och utbildningsavdelningen på Hjörring kommun i norra Danmark söker europeiska partner för ett projekt med målet att uppmuntra till innovation och entreprenörskap bland unga. Kommunen letar efter såväl kommuner som skolor som är intresserade av att samarbeta för att öka utbildningskvalitén i grundskolan. Förhoppningen är att elever ska engagera sig mer i samhället som aktiva medborgare, entreprenörer och innovativa arbetstagare.