Igår publicerade EU-kommissionen för första gången en europeisk strategi för plaster. Strategin utgör en del av det cirkulära paket som antogs 2015 och det är många som väntat på den med intresse. Dels som ett svar på det miljö- och klimatproblem som plaster innebär. Dels näringslivet som kommer behöva utveckla sina produkter och förhålla sig till nya bestämmelser. Ett av målen är att alla plaster ska kunna återvinnas eller återanvändas år 2030. För att klara utmaningen kommer det krävas mer forskning och innovation och för detta skjuter nu EU till 100 miljoner euro. Med tanken på att plast är en global utmaning finns det alla möjligheter för europeiskt näringsliv att bli konkurrenskraftiga och leda vägen mot en mer cirkulär framtid. För Småland-Blekinge-Halland kan EU satsning på plast vara av intresse ur flera perspektiv.

 

Sveriges Kommuner och Landsting har nu publicerat vårens upplaga av ”På gång i EU”, en skrift som publiceras två gånger per år och redogör för aktuella EU-frågor som påverkar Sveriges kommuner, landsting och regioner. Texterna är skrivna av experter på SKL i samarbete med Internationella sektionen.  Mer information om Sveriges Kommuner och Landstings arbete i EU samt skriften finns tillgänglig på deras hemsida här.

Sedan den första januari i år innehar Bulgarien ordförandeskapet för Europeiska unionens råd och spelar en viktig roll för arbetet i rådet de kommande sex månaderna. Nu har arbetsprogram med prioriteringar publicerats. Stora frågor rörande Europas framtid såsom EU:s flerårsbudget efter 2020 framtida sammanhållningspolitiken och jordbrukspolitiken står på agendan och är givetvis av stort intresse för Småland-Blekinge-Halland. Men det är också intressant att ungdomsfrågor och digitalisering ges prioritet.