Småland-Blekinge-Halland klarar EU:s sysselsättningsmål med råge visar statistik från EU-kommissionens generaldirektorat för officiell statistik, Eurostat. I en europeisk kontext har svenska regioner en stark arbetsmarknad men även i jämförelse med andra svenska regioner ligger Småland-Blekinge-Halland bra till på listan.

EU-kommissionen lanserande den 28 mars 2018 en handlingsplan för att förbättra den militära rörligheten inom EU. Handlingsplanen är det första steget i en rad åtgärder vars syfte är att främja rörlighet och infrastruktursatsningar inom EU. Initiativet torde i första hand beröra militära aktörer och vår nationella nivå, men det finns även en potentiell påverkan på civilsamhället, näringslivet och regionala utvecklingsmöjligheter.

Småland-Blekinge-Halland påverkas direkt och indirekt av de beslut som fattas i EU. Både vad gäller utvecklingsmöjligheter och hur vi bedriver verksamhet. Det är inte bara offentliga organisationer som påverkas, utan även näringslivet och den enskilda medborgaren.

Därför är det glädjande att vi kan se flera exempel på att regioner är med och påverkar EU:s policy. Vi har tidigare uppmärksammat samråd som huvudmännen besvarat kopplat till kommande flerårsbudget, likväl som den stora europeiska lobbyinsats som gjorts för en framtida sammanhållningspolitik. Nu har vi ytterligare ett lysande exempel på hur vi är med och påverkar.