Småland-Blekinge-Hallands Europakontor höstterminen 2017

Småland Blekinge Halland South Sweden erbjuder under höstterminen 2017 två praktikplatser på kontoret i Bryssel. Studenter som kan ansöka studerar vid Jönköping University, Linnéuniversitetet samt Blekinge Tekniska Högskola (men även vid andra lärosäten) med praktik som en integrerad del av studieprogrammet. Arbetsuppgifterna kommer bland annat innebära informationssökning, hantering av besöksgrupper och deras program samt praktiska genomförande, nyhetsbevakning, sammanställning av rapporter, uppdatering av diverse informationsmaterial, mm. Genom deltagande i kontorets dagliga verksamhet och kontakter med olika verksamheter med koppling till EU ges en god förståelse för europeisk politik och utveckling.

Industrisektorn tillsammans med andra sektorer står inför en otrolig förändring och utmaning. Världen digitaliseras i ökande takt och EU och dess regioner vill naturligtvis inte hamna på efterkälken. Regionerna har nu chans att ta del av den pågående industriella revolutionen, dra nytta av den och kanske till och med bli drivkraften i utvecklingen, och EU vill gärna stötta den typen av initiativ.

Under föregående vecka lanserade EU-kommissionen en ny sammanställning av RCI – Regional Competitiveness Index. Med glädje ser vi att Småland-Blekinge-Halland står sig fortsatt starkt i jämförelse med unionens övriga regioner – men även att utmaningar kvarstår på vissa områden.