Den 12 maj, 2017, hölls Europaforum i Jönköping. Vi gläds åt att ha sett en så stor uppslutning och ett sådant engagemang för EU-frågor, från många håll i Småland-Blekinge-Halland och på samtliga nivåer. 

 

Någonting som blir allt viktigare för en konkurrenskraftig europeisk industri- och tillverkningssektor, och som innebär miljontals av arbetstillfällen och erbjuder

Visningsexemplar

dessutom innovativa lösningar på samhällsutmaningar såsom hälso- och sjukvård, åldrande, smart transport, säkerhet, energi och miljö, är robotteknik. Europa är för närvarande ledande aktör i sektorn för robotik och kan inte tillåta sig att förlora den placeringen. EU-kommissionen har därför bestämt sig för att slå samman krafter på samtliga nivåer, från regional till europeisk, för att helt ta vara på potentialen hos robotteknik i Europa.

Visningsexemplar "Smart Regions with smart robots"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitt namn är Linda Reinholdsson och jag är ny handläggare på Småland-Blekinge-Hallands kontor i Bryssel.

Som handläggare bevakar jag huvudmännens intressen och är ett stöd i deras EU-arbete. Till att börja med kommer jag arbeta brett, men det är möjligt att jag senare kommer fokusera mer på några områden. Jag kommer även delta i kontaktpersongruppen.