Den andra maj presenterade EU-kommissionen sitt förslag till långtidsbudget för EU inför perioden 2021-2027. Den nya budgeten innehåller flera omprioriteringar jämfört med den förra långtidsbudgeten, däribland mer medel till politikområden som forskning och innovation, säkerhet och försvar, migration och utbildning. Däremot föreslår EU-kommissionen nedskärningar på områden som sammanhållningspolitiken samtidigt som Sverige behöver betala en högre avgift än tidigare.

Trots många framgångar på jämställdhetsområdet så finns det fortfarande stora glapp mellan könen på arbetsmarknaden. Även om kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har ökat så är de underrepresenterade inom entreprenörskap i Europa. Enbart 34.4 % av EU:s egenföretagare och 30 % av dess start-up-entreprenörer är kvinnor. Detta vill projektet WE GROW råda bot på, och nu finns det möjlighet för svenska företagare att delta.

Den 19 april arrangerade Linnéuniversitet tillsammans med Småland-Blekinge-Halland ett alumnievent i Bryssel. Evenemanget, som anordnades för andra året i rad, var ett unikt tillfälle för alumner i Bryssel att knyta viktiga kontakter för framtiden men också att få träffa sina tidigare kursare. Totalt var det cirka 25 alumner som deltog på eventet, roligt att Linnéuniversitet har en sådan stark närvaro i Bryssel!