Den 11 oktober kom Helena Sundblad-Schäfer från EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG Regio) på besök till Växjö för att träffa Småland Blekinge Hallands South Swedens ägare. Syftet med mötet var att få klargjort vad som gäller inför den nya strukturfondsperioden som närmar sig med stormsteg (start 2021). För att kunna ta del av framtida strukturfondsmedel behöver svenska regioner beakta ett viktigt kriterium:

För att få detta på plats innan 2021 är det bråttom!

Helena Sundblad-Schäfer (mitten) från EU-kommissionens DG Regio besöker ägarna i SBHSS

På hälsoområdet har EU:s medlemsstater beslutskompetens och EU-kommissionens roll är huvudsakligen att stödja medlemsstaterna i arbetet och att främja forskning och innovation.  Digitalisering och hälsoområdet är något både den nuvarande och den tillträdande kommissionen har prioriterat i sina agendor för Europa. Följaktligen har EU:s nästa långtidsbudget ett tydligt hälsofokus.

Med anledning av våra medlemmars bevakningsintresse av kompetensförsörjning var Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor med och arrangerade seminariet ”Centres of vocational excellence: what, how and when?” i nätverket ReSET (Regions for skills, education and training). Tajmingen för eventet kunde inte ha varit bättre med anledning av att kommissionen för några dagar sedan öppnade ansökningsomgång för etablerandet av nya transnationella kompetenscentrum (Centre of vocational excellence).