Det har talats mycket om cirkulär ekonomi de senaste åren, men allt mer tycks det gå från att vara ett teoretiskt begrepp till omställning i praktiken. EU-kommissionen har snart genomfört de åtgärder som pekades ut i det cirkulära paketet från 2015. Till de senaste hör antagande av en plaststrategi och förslag till dricksvattendirektiv, vilka vi tidigare skrivit om på vår hemsida. Dock kvarstår mycket arbete innan vi kan tala om en cirkulär ekonomi och ett cirkulärt samhälle. Inte minst vad gäller små- och medelstora företags möjligheter. För att skynda på och möjliggöra omställningen spelar EU-kommissionen likväl som huvudmännen i Småland-Blekinge-Halland en viktig roll.

Som vi tidigare skrivit om så har EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU:s ministerråd kommit överens om WiFi4EU-initiativet, där kommuner kan ansöka om finansiering för att skapa gratis trådlösa surfzoner för allmänheten. Nu har webbportalen WiFi4EU lanserats och kommuner kan gå in och registrera sitt intresse för att söka EU-bidrag.

Förra veckan samlades regioner, städer, cykelorganisationer och representanter från EU-kommissionen för att diskutera cykelns roll i frågan om att minska våra koldioxidutsläpp. Under konferensen presenterade projekten Trace och Flow hur de har lyckats få fler människor att välja cykeln framför bilen. Konferensen bjöd på många goda exempel, men också på nyheter från EU-kommissionen om vad som är på gång under 2018. Därmed kan det förhoppningsvis ge inspiration och vara till nytta för det arbete med att främja cykling och att utveckla cykelinfrastruktur som pågår i Småland-Blekinge-Halland.