Resa med tåg har blivit allt mer populärt och efterfrågat, speciellt för resor inom Europa. Detta visar sig bl a genom ett antal förslag från både regeringen och EU-parlamentet. De europeiska tågbolagen har tidigare reducerat internationella och gränsöverskridande resor på grund av låg efterfrågan och höga kostnader, men nu ser detta ut att ta en vändning.

Podden Perspektiv med journalisten Per Grankvist släppte nyligen ett avsnitt där Brysselkontorets kontorschef Sven Kastö intervjuas om hur det är att arbeta med påverkansarbete på EU-arenan. Avsnittet är en del av en valspecialserie inför EU-parlamentsvalet 26 maj. I podden är den viktigaste frågan inte är hur något är, utan varför det blev så. Här kan du lyssna på avsnitten.

https://grkv.st/2U5KyHv

 

Bevakning av EU:s förslag till budget och programstrukturer 2021–2027 är, och har varit, en av Brysselkontorets viktigaste prioriteringar under 2019. Det ligger i våra medlemmars intresse att fortsatt kunna nyttja och maximera nyttan av EU-finansiering för regional utveckling. När fokus har riktats mot utformning av strukturfonderna är det flera viktiga frågor som diskuteras mellan olika nivåer (regionalt – nationellt och nationellt – europeiskt). Det finns fortsatt goda möjligheter för Småland-Blekinge-Hallands medlemmar att framföra prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet och sammanhållningspolitiken.