I veckan har EU-kommissionen offentliggjort flera samråd och ytterligare fler kommer. Alla ingår i en serie av samråd som kopplas till processen kring EU:s flerårsbudget efter 2020. Tillsammans ger de input till viktiga principer för den kommande programperioden. För två av samråden finns det stor andledning för Småland-Blekinge-Hallands huvudmän att svara på EU-kommissionens samråd!

Den 21-25 maj 2018 äger EU Green Week rum och i år är temat ”Green Cities for a Greener Futures”. Som en del av programmet kommer partnerevent arrangeras runt om i Europa. De som är intresserade av att arrangera ett partnerevent uppmuntras registrera detta senast 28 februari 2018. EU Green Week kan vara ett tillfälle att genom ett partnerevent på hemmaplan uppmärksamma spännande initiativ som pågår i våra städer i Småland-Blekinge-Halland.

Som vi skrivit om i tidigare artikel så har EU-kommissionen pekat ut Europas regioner som nyckelaktörer för EU:s industristrategi som lanserades 2017. Regionala industrier och aktörer i Småland-Blekinge-Halland kan därför vinna mycket på att blicka mot den europeiska arenan. Under våren (februari) anordnas European Industry Day 2018 i Bryssel, där representanter från klusterorganisationer har möjlighet att delta på matchmaking events gällande COSME:s ansökningsomgång som syftar till att främja interregionala samarbeten för smarta investeringar. Ett bra tillfälle för våra regioners science parks eller teknologiska center att skapa nya internationella kontakter och samarbeten.