Att inrätta kluster är, som väl känt, ett effektivt sätt att nå regional utveckling och skapa varaktiga relationer och samarbeten inom regionen. Men vad sägs då om att samarbeta kluster emellan?

Det erbjuds nu en möjlighet att söka finansiering för projekt som delas mellan flera kluster och företagsnätverk genom COSME, EU-kommissionens program för konkurrenskraft och stöd åt små och medelstora företag. Målet med finansieringen är att sporra till ökat samarbete kluster emellan, internationellt och sektoröverskridande, i enlighet med den Europeiska strategin för klusterpartnerskap.

En uppdatering av EU-kommissionens bioekonomistrategi och en ny rapport om smarta specialiseringsstrategier för bioekonomi; 2017 bjuder på både lärdomar från tidigare och utstakning av det framtida arbetet på bioekonomiområdet. 

Efter att ha nått halvvägs genom Horisont 2020-program sedan dess start år 2014, har nu EU-kommissionen publicerat utlåtanden om programmet och utvärderingar om hur det hittills har fungerat, inskickade av deltagande aktörer och medlemsstaters regeringar. Här kommer även att presenteras statistik som visar på hur Småland-Blekinge-Halland har tagit del av programmet.