EU Green Week är den största årliga händelsen på den europeiska miljöpolitiska kalendern. 2020 års upplaga anordnas mellan den 1 – 5 juni och kommer fokusera på natur och mångfald. Veckan kommer att samla intressenter från hela Europa för att diskutera framgångarna och luckorna i EU:s biologiska mångfaldspolitik. EU Green Week är också ett ypperligt tillfälle för regioner och regionala aktörer att delta.


Tillväxt, klimatåtgärder och konkurrenskraft – det är några av 2020 års budgetprioriteringar som EU har kommit överens om. Den 18 november enades de tre EU-institutionerna om EU:s budget för 2020. Årets medel är fastställt till 168,7 miljarder euro. Positivt för regionerna är att budgeten för forskning och innovation ökar. 

Nästkommande långtidsbudget är en het fråga i Bryssel, förhoppningen är att nå en överenskommelse i december. Under EU:s toppmöte i oktober diskuterade rådets stats- och regeringschefer siffor och fördelningar av långtidsbudgeten. Härnäst kommer det finska ordförandeskapet att lägga fram ett reviderat budgetförslag som anger belopp och struktur för EU: s utgifter i nästa programperiod 2021-2027. Ju längre tid det tar innan ett beslut nås om långtidsbudgeten, desto större påverkan kan det få för EU:s regioner - något som engagerat flera regionala röster i Bryssel.