EU-kommissionen och OECD har tagit fram en rapport som identifierar de största utmaningarna när det gäller integration av migranter och fastställer politiska rekommendationer för att hantera dessa utmaningar. Rapporten samlar goda exempel från städer i Europa och ska fungera som ett stöd för lokala, regionala och nationella myndigheter. Både Kalmar län och Region Halland lyfts fram som goda exempel.

Som vi tidigare skrivit om så deltog Småland-Blekinge-Halland 2016 i en lobbyaktion tillsammans med omkring 330 andra europeiska lokala och regionala myndigheter. Mot bakgrund av att EU:s beslut och strategier i praktiken verkställs lokalt och regionalt, pekade deklarationen på att sammanhållningspolitiken med sina strukturfonder är den lokala och regionala nivåns viktigaste verktyg för att möta Europas gemensamma utmaningar. Vidare underströk aktörerna som skrev under deklarationen att finansiella instrument inte kunde ersätta sammanhållningspolitiken som behövdes för alla regioner i Europa. Deklarationen uppdaterades under hösten 2017 och lämnades över till EU-kommissionen i januari 2018. Vi kan nu konstatera att insatserna har gett resultat och att flera av våra åsikter verkar ha beaktats. 

Småland-Blekinge-Halland klarar EU:s sysselsättningsmål med råge visar statistik från EU-kommissionens generaldirektorat för officiell statistik, Eurostat. I en europeisk kontext har svenska regioner en stark arbetsmarknad men även i jämförelse med andra svenska regioner ligger Småland-Blekinge-Halland bra till på listan.