Inför nästa programperiod (2021 – 2027) inrättar EU det nya programmet Digital Europe. Särskilt intressant för Småland-Blekinge-Halland är den regionala nivåns betydelse i och med framväxten av digitala innovationshubbar. Hubbarna ska fungera som en regional samlingspunkt där aktörer och företag kan få hjälp att utveckla processer, produkter och tjänster med hjälp av digital teknik. Fram till den 25 oktober samlar kommissionen in synpunkter genom ett samråd om planeringen för de första två åren av programmet. Brysselkontoret uppmanar våra medlemmar att nyttja möjligheten att svara på samrådet eftersom Småland-Blekinge-Hallands aktörer (kluster, science parks, lärosäten och små- medelstora företag m.fl.) har goda möjligheter att nyttja finansiering och de innovationsstrukturer (hubbar) som Digitala Europa kan erbjuda i nästa programperiod.

Den 26 – 27 juni samlades Småland-Blekinge-Hallands chefsgrupp och styrgrupp i ett soligt Bryssel för den årliga styrgruppskonferensen. Fokus var riktad mot förberedelser inför nästa programperiod (2021 – 2027) och de nya möjligheter som tillskrivs den regionala nivåns europeiska engagemang.

Förra året togs första stegen till ett samarbete mellan Småland-Blekinge-Halland och innovationsplattformen GEEF i nederländska Leeuwarden på temat smarta hem för äldre. I höstas åkte en grupp bestående av regioner, kommuner, science parks och lärosäten till Nederländerna och GEEF i syfte att utforska möjligheterna till samarbete. Det var ett lyckat besök som man gärna ville följa upp. Denna stafettpinne plockades upp av eHälsoinstitutet Linnéuniversitetet som tog initiativet att bjuda in till och arrangera nästa träff. Och förra veckan var det en förväntansfull grupp från Nederländerna som anlände till Småland för att återigen träffa de svenska deltagarna och ta nästa steg i samarbetet.