EU-kommissionen tillsammans med 14 medlemsländer (bland andra Sverige) har skrivit under en deklaration om att det nya initiativet för ren energi på EU:s alla öar: ”Clean energy for EU islands”, planeras att lanseras som en del av vinterpaketet

 

 

Nu är det klart att 2018 blir europeiska kulturarvsåret. Beslutet fattades av EU-parlamentet den 27 april. Detta innebär att kulturarv kommer uppmärksammas inom EU på olika sätt såsom genom evenemang, kampanjer och erfarenhetsutbyten. För Småland-Blekinge-Halland, med rikt kulturarv och satsningar inom området, är det intressant att hålla sig uppdaterad kring eventuella möjligheter.

Den 12 maj, 2017, hölls Europaforum i Jönköping. Vi gläds åt att ha sett en så stor uppslutning och ett sådant engagemang för EU-frågor, från många håll i Småland-Blekinge-Halland och på samtliga nivåer.