I september 2017 presenterade Frankrikes president Macron idén om europeiska universitetsnätverk – nätverk av europeiska universitet som samarbetar inom forskning, innovation och utbildning för att därigenom ta sig an de samhällsutmaningar och kompetensbrister som finns i EU.  EU-kommissionen har byggt vidare på detta i grunden politiska initiativ, med målet att uppnå 20 sådana nätverk fram till 2024. Brysselkontoret förutser att goda möjligheter finns för våra medlemmar med dess lärosäten att ta del av initiativet, allra särskilt med det fokus på regional utveckling, forskning och innovation som genomsyrar Europauniversitets vision.

Då Erasmus+ förväntas en dubbelt så stor budget i nästa programperiod öppnar det upp för fler möjligheter för regioner och regionala aktörer att nyttja Erasmus verktyg för lokala och regionala kompetensförsörjningsinsatser. Tidigare har SBHSS Brysselkontor informerat om utlysningar och de partnerskap som etablerats genom ”Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills” (Erasmus) och nu när tredje vågen av partnerskap är i fas att utformas har Småland-Blekinge-Halland möjlighet att ge inspel till ERRIN, som i sin tur deltar i en expert-workshop med kommissionen ang. ”promoting education, training and skills across the bioeconomy”.

Idag träffade Brysselkontorets personal den svenska Europaparlamentarikern Karin Karlsbro (L). Mötet satte ljuset på våra regioners internationella arbete och utmaningar på hemmaplan. Våra ägares gröna kompetens kan bli intressant för Karlsbro som bland annat sitter i miljöutskottet.

 Bildresultat för karin karlsbro