Multimodalitet, självkörande fordon (automatisering) och digitalisering är tre områden som har varit på agendan för både EU:s och SBHSS medlemmar den senaste tiden. Områdena är tätt kopplade till varandra och det finns stor potential att utveckla effektiva transporter där digitalisering och automatiserade fordon är väsentliga delar i ett multimodalt transportsystem. EU-kommissionen har denna månad antagit nya regelverk angående kooperativa intelligenta transportsystem (C-ITS, Cooperative Intelligent Transport Systems) för att främja automatiserad, uppkopplad och grön transport. Vi ser även hur mindre regioner som Tallinn och Helsingfors ligger i framkant av den digitala och multimodala utvecklingn. 

I veckan arrangerades en gemensam slutkonferens i Bryssel för de tre Interreg-projekten i Östersjöregionen, TEN-Tacle, NSB CoRe och Scandria®2Act. Region Blekinge har varit lead partner för projektet TEN-Tacle. De tre projekten har alla fokuserat på frågor kring transport och hur TEN-T stomnätskorridorerna kan nyttjas för bättre infrastruktur och regional utveckling kring Östersjön.

Den 27 februari publicerades EU-kommissionens årliga landsrapport om Sveriges ekonomi och utveckling. Särskilt intressant för Småland-Blekinge-Halland är kommissionens investeringsriktlinjer för sammanhållningspolitiska medel 2021-2027 för Sverige. Dessa riktlinjer utgör kommissionens underlag till dialog med Sverige, och programområdet Småland och öarna lyfts särskilt fram som ett regionalt område med behov av att utveckla sin innovationskapacitet.