EU:s strategi för säljfrämjande åtgärder avser att hjälpa producenter att sälja livsmedel på en allt mer konkurrensutsatt global marknad. EU-medel kopplade till strategin kan användas för informations- och reklamkampanjer både i och utanför EU. Det finns således goda möjligheter för aktörer i Småland-Blekinge-Halland att ansöka om projekt för att främja den regionala livsmedelskedjan, både vad gäller marknadsföring på den svenska och/eller på den internationella marknaden.  

Fram till den 17 april 2018 kan Europeiska regioner och kommuner ansöka om Europeiska Regionkommitténs utmärkelse "Europeisk entreprenörsregion" (EER) för 2019. Utmärkelsen syftar till att kartlägga och belöna regioner och/eller kommuner i Europa med framtidsinriktade företagsstrategier (oberoende av dess storlek eller tillgångar). De tre regioner som har den mest trovärdiga, framträdande, framåtblickande och lovande politiska strategin tilldelas utmärkelsen. Än så länge (sedan starten 2011) har ingen svensk region tagit hem titeln, kanske har någon av Småland-Blekinge-Hallands regioner eller kommuner chansen att bli första svenska vinnare? Mer information hittar du här på regionkommitténs hemsida.

I slutet av 2017 antogs EU-kommissionens kommande arbetsplan för EU:s hälsoprogram där 2018 års prioriteringar och åtgärder fastställs. Huvudsakligen prioriteras samarbetet kring expertis gällande sällsynta sjukdomar (kopplat till ERN), förebyggandet av kroniska allvarliga sjukdomar samt förberedelser och samarbete kring gränsöverskridande hälsorisker. Budget för 2018 är omkring 62 miljoner euro där 29 % är avsett för de europeiska referensnätverken (ERN), 15 % avsetts till förbyggande av allvarliga sjukdomar, 15 % är för arbetet gällande gränsöverskridande hälsorisker och 7 % är öronmärkta för implementering av EU-lagstiftning på medicintekniska produkter.