Lena Micko och Carola Gunnarsson, ordförande respektive styrelseledamot i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har skrivit en debattartikel på nyhetssajten Europaportalen angående regeringens position till inriktningen för den nya sammanhållningspolitiken. Under morgondagen, fredag 30 november, ska det nya förslaget diskuteras mellan EU-medlemsländerna. Flertalet viktiga frågor kommer lyftas, så som graden av regionalt inflytande, partnerskapsöverenskommelsen, gränsöverskridande samarbete över sjögräns och kopplingar till landsbygdsprogrammet. SKL uppmanar den svenska regeringen att ta ställning för de svenska regionerna och för en regionalt förankrad regionalpolitik genom partnerskapsavtal, då regionerna är de som bäst förstår sig på de lokala förhållandena. Läs mer om Sveriges och SKL:s ställningstaganden i respektive fråga på Europaportalens hemsida eller hos SKL.

Nyligen gick European Innovation Summit av stapeln i Bryssel. Småland-Blekinge-Hallands deltagande var ett led i vårt påverkansarbete och en del i en massiv lobbyinsats från europeiska regioner för att fortsatt kunna arbeta med sammanhållningspolitikens strukturfonder. Läs mer om varför vi deltog på en konferens om innovation.

Den 28 november lanserade EU-kommissionen en strategiskt långsiktig vision för en modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi till 2050. Visionen sätter en viljeriktning mot ett EU som inte ska ha någon påverkan på klimatet om c:a 30 år, vilket förutsätter att alla samhällsaktörer och organisationer bidrar. EU-kommissionen framhåller därmed betydelsen av att regioner och kommuner utarbetar egna visioner vilket berikar debatten och bidrar till att fastställa Europas svar på den globala klimatutmaningen.