Trots osäkerheter kring framtida finansiering inom EU så har EU-kommissionen framhållit att ungdomar och programmet för livslångt lärande Erasmus+ är något som kommer att prioriteras även i fortsättningen. Nu växer programmet ytterligare och startar upp en nätversion för att komplettera utbytesverksamheten. Dessutom har EU-kommissionen meddelat att europeiska 18-åringar från och med i sommar kommer att kunna ansöka om gratis interrailkort.

Det blir allt större fokus på försvar och säkerhet inom EU, detta är tydligt inte minst genom EU:s nya prioriteringar för perioden efter 2020. För att få ta del av den senaste informationen som relaterar till forskning och säkerhet deltog Brysselkontoret på ett seminarium den 8 mars där flera deltagare presenterade EU:s nuvarande försvarspolitik och möjligheter till finansiering. EU:s medel är inte endast intressant för försvarsindustrin, utan även för andra intressenter som lärosäten, kluster, regioner, offentliga myndigheter eller företag.

Det kommer inte ofta nya förordningar på hälsoområdet, men den 31 januari la EU-kommissionen fram ett förslag om en ny förordning om utvärdering av medicinska metoder (HTA – health technology assessment). Det nya förslaget innebär att medlemsstaterna ska öka sitt samarbete gällande utvärdering av medicinsk teknik och läkemedel med gemensamma granskningsmetoder och procedurer i hela EU. Granskningarna har tidigare skett på nationell och regional nivå men kommer nu att centraliseras. Förordningen avser enbart den kliniska delen av granskningen medan medlemsstaterna behåller ansvaret för ekonomiska, sociala och etiska aspekter.