Småland Blekinge Halland South Sweden erbjuder under vårterminen 2018 en praktikplats på kontoret i Bryssel till studenter vid våra och andra lärosäten som en integrerad del av studieprogrammet. Arbetsuppgifterna kommer bland annat innebära informationssökning, nyhetsbevakning, sammanställning av rapporter, uppdatering av diverse informationsmaterial, mm. Genom deltagande i kontorets dagliga verksamhet och kontakter med kommissionen, parlamentet, rådet och andra regionkontor, ges en god förståelse för arbetet inom EU.

2018 är utsedd till det europeiska kulturarvsåret, vilket innebär att det blir ett ökat fokus på kulturarvsbidrag till samhället. Kulturarv utgör en viktig del i den europeiska identiteten och ekonomin. Att lyfta fram Europas kulturskatter möjliggör ökad tillväxt och arbetstillfällen inom områden som turism, kultur, digitalisering och natur. Frågan är vilka kulturskatter som Småland-Blekinge-Halland vill visa omvärlden under 2018?  För chans till finansiering finns till projekt som ligger i linje med Europeiska kulturarvsårets visioner.

En av de stora nyheterna i Jean-Claude Junkers tal till unionen var lanseringen av en ny industristrategi. Det är en plan för den industriella sektorn som stor inför stora förändringar framtiden. Avsikten är att europeisk industri ska bli världsledande inom innovation, digitalisering och minskandet av fossila bränslen.