Under den årliga Energy Week i Bryssel samlas energi- och klimatintresserade för att redovisa och inte minst utbyta erfarenheter. Från Energikontor Sydost var Tommy Lindström på plats för att bevaka eventen för sina medlemmar och även för att hålla några presentationer med goda exempel från Mörbylånga och Kalmar kommun. Läs Tommys reflektioner från dagarna!

Den 17 juni publicerades den europeiska och regionala resultattavlan för innovation som visar att Sverige är EU:s mest innovativa medlemsland. EU:s ledare är överens om att Europa måste fördjupa sin innovationsförmåga för att kunna konkurrera på de globala marknaderna och den regionala nivån har en viktig roll att spela.  Inom Sverige är det områdena Stockholm, Västsverige (Halland ingår), Östra Mellansverige och Sydsverige (Blekinge ingår) som kategoriseras till innovationsledare. Området Småland med öarna (Kronoberg, Kalmar län, Jönköping län) är i kategorin stark innovationsregion. 

Inför nästa programperiod 2021–2027 kommer den Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar (EFSI) att upphöra och ersättas av InvestEU-programmet som består av InvestEU-fonden, InvestEU Advisory Hub och InvestEU-portalen. InvestEU-programmet skapar nya finansieringsmöjligheter genom att, i större utsträckning än tidigare, fokusera på synergieffekter mellan EU:s olika program med en tydligare inriktning mot olika politikområden. Synergieffekterna kan bl.a. nyttjas för att skapa regional innovationsutveckling i Småland-Blekinge-Halland.