EU-kommissionen har under året presenterat ytterligare två plattformar inom smart specialisering (S3) - utöver plattformen för ’energi’ som vi nämnt i tidigare artiklar på vår hemsida. Plattformarna utvecklar samarbeten kring olika typer av investeringsprojekt inom ’modern industri’ samt ’livsmedel’. På sikt ska de tre plattformarna starka den regionala konkurrenskraften samt bidra till en ökad ekonomisk tillväxt.

DG CONNECT som är tjänstemännen inom EU-kommissionen som arbetar med internet och infrastruktur för internet i Europa har utlyst ett samråd. Syftet är att ge medborgare och aktörer möjlighet att bidra med synpunkter till den framtida internetutvecklingen i EU.

Man söker särskilt efter synpunkter från myndigheter, offentliga och privata organisationer och aktörer som har ansvar för internetutbyggnad.

Sista dagen att lämna synpunkter till samrådet är den 9 januari 2017

 

För mer info om samrådet se här

Interreg syftar till att stödja regional utveckling. Information om en ny utlysning väntas i mars 2017.  Deadline för ansökningar är i juni 2017. Gott om tid att förbereda projekt.

 

Interreg Europe call i mars