Någonting som blir allt viktigare för en konkurrenskraftig europeisk industri- och tillverkningssektor, och som innebär miljontals av arbetstillfällen och erbjuder

Visningsexemplar

dessutom innovativa lösningar på samhällsutmaningar såsom hälso- och sjukvård, åldrande, smart transport, säkerhet, energi och miljö, är robotteknik. Europa är för närvarande ledande aktör i sektorn för robotik och kan inte tillåta sig att förlora den placeringen. EU-kommissionen har därför bestämt sig för att slå samman krafter på samtliga nivåer, från regional till europeisk, för att helt ta vara på potentialen hos robotteknik i Europa.

Visningsexemplar "Smart Regions with smart robots"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitt namn är Linda Reinholdsson och jag är ny handläggare på Småland-Blekinge-Hallands kontor i Bryssel.

Som handläggare bevakar jag huvudmännens intressen och är ett stöd i deras EU-arbete. Till att börja med kommer jag arbeta brett, men det är möjligt att jag senare kommer fokusera mer på några områden. Jag kommer även delta i kontaktpersongruppen.

 

Att inrätta kluster är, som väl känt, ett effektivt sätt att nå regional utveckling och skapa varaktiga relationer och samarbeten inom regionen. Men vad sägs då om att samarbeta kluster emellan?

Det erbjuds nu en möjlighet att söka finansiering för projekt som delas mellan flera kluster och företagsnätverk genom COSME, EU-kommissionens program för konkurrenskraft och stöd åt små och medelstora företag. Målet med finansieringen är att sporra till ökat samarbete kluster emellan, internationellt och sektoröverskridande, i enlighet med den Europeiska strategin för klusterpartnerskap.