Kommande EU-kommission har uttryckt stora ambitioner på klimatområdet och förväntas släppa ett gaspaket inom de första 100 dagar efter sitt tillträde, detta som del av ”the European Green Deal”. Gaspaketet går inofficiellt under namnet ”Gas 2020” och fokuserar framför allt på naturgasens framtid, men det väntas även omfatta förnybar energi såsom vät- och biogas. Just dessa delar kan vara av särskild betydelse för Småland-Blekinge-Halland.


EU-kommissionen har nyligen publicerat en rapport med rekommendationer till framväxten av nya europeiska industriella värdekedjor. Den regionala nivåns roll uppmärksammas på olika sätt, bland annat att arbetet med framväxten av industriella värdekedjor bör ske i samverkan med regionala innovationsstrategier.

EU-kommissionen driver en rad initiativ som syftar till att främja samverkan inom hälsoområdet. Ett av dessa är EU health policy platfrom. Plattformen är webbaserad, gratis och öppen för alla hälsointressenter att delta på. Nyligen arrangerades plattformens årliga forum i Bryssel. Där fick vi ta del av resultat från de tematiska nätverk som bedrivits under 2019, men gavs även en överblick av vad som är på agendan framöver.