Småland Blekinge Halland South Sweden erbjuder under vårterminen 2020 praktikplats på kontoret i Bryssel till studenter som en integrerad del av studieprogrammet. En praktikplats på Brysselkontoret innebär att du deltar i kontorets dagliga verksamhet med arbetsuppgifter som omvärldsbevakning, rapport/analys och kontakter med EU:s institutioner. Vi söker dig som trivs i en internationell miljö och som vill lära sig mer om europeisk politik och regional utveckling.

De svenska stads- och regionkontorens FoI-nätverk, som Småland-Blekinge-Halland deltar i, bjuder in till frukostseminarium i samband med EU:s FoI-dagar i Bryssel. Den 25 september är du som besöker Bryssel välkommen att delta på frukostmötet som syftar till att diskutera samverkan mellan regional, nationell och europeisk nivå för stärkt innovationskapacitet och ökad konkurrenskraft.

Om en knapp månad går European Week of Regions and Cities (EWRC, tidigare ”Open Days”) av stapeln. EWRC tar plats under fyra dagar varje oktober och är ett event där städer och regioner får en chans att visa hur de arbetar för att implementera EU:s samhållningspolitik och skapa tillväxt i samhället. Det är viktiga dagar för att belysa regioners betydelse och roll i hela den europeiska mekanismen. Dagarna utgör även en betydande möjlighet för regioner att knyta kontakt med varandra.