En uppdatering av EU-kommissionens bioekonomistrategi och en ny rapport om smarta specialiseringsstrategier för bioekonomi; 2017 bjuder på både lärdomar från tidigare och utstakning av det framtida arbetet på bioekonomiområdet. 

Efter att ha nått halvvägs genom Horisont 2020-program sedan dess start år 2014, har nu EU-kommissionen publicerat utlåtanden om programmet och utvärderingar om hur det hittills har fungerat, inskickade av deltagande aktörer och medlemsstaters regeringar. Här kommer även att presenteras statistik som visar på hur Småland-Blekinge-Halland har tagit del av programmet.

För tio år sedan, 2007, föreslog EU-kommissionen att en gemensam europeisk agenda skulle formuleras ’för en kultur i en alltmer globaliserad värld’. Sedan dess har Lissabonfördraget och EU:s gemensamma utrikespolitik etablerats. Samtidigt har medlemsstaterna, Europaparlamentet och civilsamhället efterfrågat en större roll för kulturen i förbindelserna med länder utanför unionssamarbetet. Kommissionen har sedan dess lämnat ett meddelande till parlamentet och ministerrådet med förslag på en strategi för de internationella kulturella förbindelserna. Om strategin blir verklighet kan möjligheterna för offentliga och privata företag och organisationer bli fler när europeisk kultur och arbetet med den ska exporteras.