Brysselkontoret vill uppmärksamma nyligen lanserade interaktiva hemsidan What Europe Does for me. Hemsidan ger korta, konkreta och lättlästa exempel på positiva förändringar EU har gjort och gör i din region och i ditt liv.

Kylan har kommit till kontinenten, men det har inte hindrat Småland-Blekinge-Hallänningar från att komma ner till Bryssel. I veckan har medarbetare från både Halland och Blekinge varit på plats. Den 22 och 23 november fick Brysselkontoret besök från Blekinge av en grupp bestående av kommundirektörer, region- och landstingsdirektörer.  Dessutom hade vi besök från Halland som medverkade på ERRINs partnersöksevent inom hälsa.

Transport av gods och människor fortsätter att öka i hela EU, särskilt via väg. EU:s transportpolitik siktar därför på att minska ohållbar vägtransport genom effektivisera och diversifiera de transportmedel som används. Under 2018 har EU:s fokus legat på multimodal transport och EU-kommissionens generaldirektorat för transport har haft för avsikt att genomföra ett antal lagförslag och evenemang på området. Vi uppmärksammade det s.k. ”multimodalitetsåret” vid dess lansering och nu när slutet på året närmar sig gör vi en lägeskoll. Detta eftersom effektiva och hållbara transportsystem alltjämt förblir ett viktigt område för Småland-Blekinge-Hallands regioner.