Nyligen öppnade den andra ansökningsomgången inom CEF transport, vilket syftar till att främja uppdateringar och utbyggningar för att förbättra europeisk transportinfrastruktur.  Man kan ansöka om att ta del av den totala budgeten på 1,4 miljarder euro innan den 26 februari 2020.


The Baltic Game Industry, Östersjöområdets projekt för spelindustrin anordnade i veckan en konferens om spelindustrins utsikter för att frodas på den europeiska marknaden.  Både EU-kommissionen och projektets medlemmar uttryckte att spelindustrin behöver få bättre förutsättningar för att konkurrera på den globala arenan. Aktörer inom spelindustrin uppmanar kommissionen att i större utsträckning inkludera spelindustrin i kommande utlysningar inom t.ex. Horisont. Intressant för Småland-Blekinge-Halland?

The Biobased industries consortium (BIC) lanserar en ny digital plattform tillägnat regioner (och regionala innovationssystem). Plattformen syftar till att stimulera investeringar inom bioekonomi,  och bygger bland annat på att stärka länken mellan regionala innovationssystem och europeiska aktörer (d.v.s. identifiera internationella samarbeten för tillgång till europeisk finansiering). I slutet av året (2019) ska plattformen lanseras och europeiska regioner som vill delta ombeds att visa sitt intresse innan 22 november. I ansökan ska regioner uppge information om regionala bioekonomiska prioriteringar och regionala investeringsutsikter.