Småland Blekinge Halland South Sweden erbjuder under höstterminen 2018 en praktikplats på kontoret i Bryssel till studenter vid våra och andra lärosäten som en integrerad del av studieprogrammet. Arbetsuppgifterna kommer bland annat innebära informationssökning, nyhetsbevakning, sammanställning av rapporter, uppdatering av diverse informationsmaterial, mm. Genom deltagande i kontorets dagliga verksamhet och kontakter med kommissionen, parlamentet, rådet och andra regionkontor, ges en god förståelse för arbetet inom EU.

Vinnova har ställt samman en översikt av det vi för tillfället vet om EU:s planer på det kommande forsknings- och innovationsprogrammet som går under arbetsnamnet FP9 (ersätter Horisont 2020). Det handlar inte om en värdering av fakta, utan snarare ett sätt att foga ihop olika uppgifter om utvecklingen. För de som arbetar med Horisont 2020-programmet är detta ett enkelt sätt att uppdatera sig om framtiden. Läs mer här.

I dagarna offentliggjordes Småland-Blekinge-Hallandsamarbetets verksamhetsberättelse för 2017. Här kan du läsa mer om aktiviteter under fjolåret och vad som präglade 2017 på EU-arenan samt vad som hände i utpekade strategiska områden så som transport, arbetskraftskompetens, ökat deltagande i EU-finansierade program, hälsa, bioekonomi samt om vårt påverkansarbete. Här finns även en kort framåtblick för 2018.