Samhällets behov av plaster är stort. Cirka 40% används av förpackningsindustrin, 20% inom byggbranschen och 10% av bilindustrin. Utmaningar som behöver adresseras är att stor andel av den plast som produceras kommer från nytt fossilt material och mycket lite är återvunnet. Det finns också svaga ekonomiska incitament att återvinna plaster. Detta medför stora utsläpp av växthusgaser med skador för miljön. Även marina miljöer skadas av plasterna. Mot denna bakgrund planerar EU-kommissionen för en ny strategi som tar sikte på att återvinna plaster till att bli en del av den cirkulära ekonomin. En summering finner ni här. Strategin väntas att komma under slutet av 2017.

Den 23 januari visade SVT Nyheter Halland ett längre reportage om betydelsen för Halland med den nya representationen i Bryssel. Du kan se inslaget här. (Vi får ha överseende med att reportern missat att nämna Kalmar län som en av regionerna som ingår... På SVT:s webbsida är detta korrigerat).

Utlysning Interreg Europa med deadline i slutet av juni 2017. Regionala myndigheter kan söka bland annat med fokus på gröna frågor.

Se mer info på nedanstående länkar

​Interreg Europa

http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/Interreg_Europe_Programme_manual.pdf