Nu har EU:s tredje, och därmed sista, åtgärdsspaket i satsningen Europa på väg släppts. Denna gång är fokus på trafiksäkerhet, tunga fordons koldioxidutsläpp, och uppkopplad transport. Vissa åtgärder är framförallt intressant för företag med direkt eller indirekt koppling till fordonstillverkning, t.ex. förslaget om att för första gången introducera koldioxidnormerna för tunga fordon.  Men paketet innehåller även åtgärder och initiativ som kan vara av mer direkt intresse för Småland Blekinge-Hallands medlemmar, inte minst på området forskning och innovation. I samband med att paketet släpptes öppnades även ny utlysning inom Connecting Europe Facility (CEF). 450 miljoner euro finns nu tillgängliga för transprojekt kopplade till digitalisering, trafiksäkerhet och multimodala transporter.

I september 2017 presenterade Frankrikes president Macron idén om europeiska universitetsnätverk – nätverk av europeiska universitet som samarbetar inom forskning, innovation och utbildning för att därigenom ta sig an de samhällsutmaningar och kompetensbrister som finns i EU.  EU-kommissionen har byggt vidare på detta i grunden politiska initiativ, med målet att uppnå 20 sådana nätverk fram till 2024. Med anledning av detta anordnade Niedersachsens representation i Bryssel tillsammans med The Guild of European Research-Intensive Universities eventet ”The rise of European University Networks – A Debate on the Regional Views of Macron’s idea”. Under eventet diskuterades både möjligheter men också utmaningar med initiativet och vad det kan innebära för akademin.

Den 23 maj släppte EU-kommissionen de landsspecifika rekommendationerna för 2018. För Sveriges del nämns precis som tidigare år bostadsmarknaden och risken med svenska medborgares höga skuldsättning.