I dagarna har EU Kommissionen offentliggjort diskussionsmaterialet för ett hållbart EU 2030 angående EU:s åtagande om att arbeta mot FN:s mål om hållbar utveckling. Av de hållbarhetsmål som berör gröna näringar spelar den regionala nivån en betydande roll i strävan mot ett hållbart EU. Hos våra medlemmar i Småland Blekinge Halland finns ett tydligt intresse för grön hållbar utveckling och innovation samt cirkulär- och bioekonomi. Regionala och lokala aktörer utgör en väsentlig del av utvecklingen mot ett hållbart samhälle, och i kommande budgetperiod 2021–2027 avser Kommissionen att främja de globala hållbarhets målen genom att de tydligt integreras i program och finansiella instrument.

Nu är de nya praktikanterna, Evelina Johansson och Mikaela Karlsson på plats hos Småland Blekinge Halland South Sweden’s kontor i Bryssel.

Evelina Johansson studerar Masterprogrammet i International Administration and Global Governance på Göteborgs Universitet och har valt att göra en praktik som en del av utbildningen. Evelina har tidigare studerat sin kandidatexamen på University of Warwick i England och studerat en termin i Italien. 

- Internationellt samarbete och EU-frågor är av stort intresse för mig och med mina studier har jag valt att inrikta mig mot internationell handel. Med en praktik vid South Sweden ser jag fram emot att lära mig mer om EU:s institutioner och regionalpolitik.

Mikaela Karlsson studerar Internationell Samhällsvetenskap med inriktning statsvetenskap på Linnéuniversitet i Växjö och gör sin praktik vid South Sweden som en avslutande del i sin kandidatexamen. Mikaela har även studerat social antropologi och har utlandserfarenhet från Nya Zeeland.  Utöver studierna är Mikaela engagerad i Utrikespolitiska Föreningen Växjö.

- EU:s utvidgning och regional påverkan har varit ett av mina största intressen. Att få praktisera vid South Sweden gör det möjligt att använda mina teoretiska kunskaper från studier i praktiken.

Vårens praktikanter ser med spänning fram emot sin tid i Bryssel!

 

  

2019 års första besök på Brysselkontorets stod 15 politiker från den politiska majoriteten i Region Kalmar län (S, C och L) för. Gruppen fick ta del av de förändring EU står inför och som påverkar den regionala nivån i Sverige. Det innebar att man i olika workshopar i högt tempo tog sig an stora frågor så som hur vi ska öka absorptionsförmågan av EU-medel, vilka strukturer behöver vi bygga på hemmaplan och hur vi kan påverka EU och Sveriges roll i EU. Förutom Brysselkontoret, stod finska Tammerforsregionen, EU-kommissionens generaldirektorat för miljö, svenska EU-representationen och SKL för inputen.

- ”Mycket lärorikt och många viktiga diskussioner som vi måste föra vidare på hemmaplan”, var en kommentar från gruppen.