Temat autonoma (självkörande) fordon är ett omtalat ämne inom transport och innovation. Det är inget nytt koncept, men med tiden har intresset växt för att utforska hur det kan användas på ett effektivt sätt. Framsteg inom detta kan komma att påverka samhällsutformningen och hur Europas invånare organiserar sina vardagsliv.

Mellan 17–19 september anordnades Human Explorer Days som Brysselkontoret bevakade. Syftet med dagarna var att diskutera autonomous mobility (autonom rörlighet), och vad som kan hända i framtiden gällande alltifrån automatiserade fraktfartyg till självkörande fordon i trafiken. Autonoma fordon har dessutom en stor potential för gles- och landsbygd, något som även betonas av belgiske Tim De Ceunynck, forskare med dubbel doktorsexamen i transportvetenskap och ingenjörsteknik. Brysselkontoret fick en intervju med Tim som går att läsa i slutet av artikeln.


Ordförande för Regionkommittén, Karl-Heinz Lambertz, besökte idag de svenska regionkontoren för att föra en dialog om våra respektive arbeten och blicka framåt vad gäller vilka utmaningar vi har att hantera. Ett av budskapen som Lambertz förmedlade var att Europa i högre grad behövder försöka förstå varför någon säger något, istället för att angripa det hen säger.

Karl-Heinz Lambertz, Regionkommitténs ordförande i vit skjorta.

Den 11 oktober kom Helena Sundblad-Schäfer från EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG Regio) på besök till Växjö för att träffa Småland Blekinge Hallands South Swedens ägare. Syftet med mötet var att få klargjort vad som gäller inför den nya strukturfondsperioden som närmar sig med stormsteg (start 2021). För att kunna ta del av framtida strukturfondsmedel behöver svenska regioner beakta ett viktigt kriterium:

För att få detta på plats innan 2021 är det bråttom!

Helena Sundblad-Schäfer (mitten) från EU-kommissionens DG Regio besöker ägarna i SBHSS