Det blir allt större fokus på försvar och säkerhet inom EU, detta är tydligt inte minst genom EU:s nya prioriteringar för perioden efter 2020. För att få ta del av den senaste informationen som relaterar till forskning och säkerhet deltog Brysselkontoret på ett seminarium den 8 mars där flera deltagare presenterade EU:s nuvarande försvarspolitik och möjligheter till finansiering. EU:s medel är inte endast intressant för försvarsindustrin, utan även för andra intressenter som lärosäten, kluster, regioner, offentliga myndigheter eller företag.

Det kommer inte ofta nya förordningar på hälsoområdet, men den 31 januari la EU-kommissionen fram ett förslag om en ny förordning om utvärdering av medicinska metoder (HTA – health technology assessment). Det nya förslaget innebär att medlemsstaterna ska öka sitt samarbete gällande utvärdering av medicinsk teknik och läkemedel med gemensamma granskningsmetoder och procedurer i hela EU. Granskningarna har tidigare skett på nationell och regional nivå men kommer nu att centraliseras. Förordningen avser enbart den kliniska delen av granskningen medan medlemsstaterna behåller ansvaret för ekonomiska, sociala och etiska aspekter.

Småland Blekinge Halland South Sweden erbjuder under höstterminen 2018 en praktikplats på kontoret i Bryssel till studenter vid våra och andra lärosäten som en integrerad del av studieprogrammet. Arbetsuppgifterna kommer bland annat innebära informationssökning, nyhetsbevakning, sammanställning av rapporter, uppdatering av diverse informationsmaterial, mm. Genom deltagande i kontorets dagliga verksamhet och kontakter med kommissionen, parlamentet, rådet och andra regionkontor, ges en god förståelse för arbetet inom EU.