EU-kommissionen har som en del i sitt stora så kallade vinterpaket presenterat ett förslag till ett nytt förnybarhetsdirektiv. 27 mars samlades svenska regionkontor och branschorganisationer till möte inom BEN (BrysselEnergiNätverk) – organiserat av Energiföretagen som representerar 400 svenska energiproducenter och distributörer. Tillsammans med svenske EU-parlamentariker Fredrik Federley och Truls Borgström, energiråd vid Sveriges ständiga representation i Bryssel, diskuterades det svenska perspektivet på det nuvarande förslaget och hur förhandlingarna fortskrider.

Vi skulle vilja lyfta tre besök och tillställningar som har ägt rum på Brysselkontoret under våren, som har visat prov på möjligheten till nätverkande, att skapa kontakter och interregionala samarbeten genom Småland Blekinge Halland South Sweden som en plattform.

De tre besöken gäller Gislaveds Kommun, Linnéuniversitetet och Regionförbundet i Kalmar Län.

 

29 maj till 2 juni organiserar EU-kommissionens generaldirektorat för miljö EU Green Week. Veckan kommer bjuda på en rad evenemang som på olika sätt behandlar hur arbetet med miljöfrågor i unionen bidrar till fler gröna jobb och till ekonomisk, hållbar och socialt ansvarsfull tillväxt i Europa. Ett besök till Bryssel i slutet av maj skulle alltså kunna vara givande, i synnerhet för de som söker inspiration och möjligheter till det egna arbetet inom grön utveckling och cirkulär ekonomi, samt till att koppla andras kompetenser till de egna.