I Bryssel arrangeras regelbundet olika tematiska fokusdagar och veckor. Nu lanserar EU-kommissionen ytterligare ett, med fokus på digitala utvecklingen av Europa, nämligen Broadband Days. Evenemanget äger rum i Bryssel den 20-21 november och är en bra möjlighet att följa utvecklingen inom området och vara på plats när kommissionen lanserar sitt nya nätverk för kompetens inom bredband.

Turismnäringen i Europa växer och spelar en betydande roll för EU:s sysselsättningspolicy och tillväxt. Statistik från Eurostat visar att turismnäringens totala sysselsättning uppskattas till 17 miljoner arbetstillfällen och att den står för c:a 10 procent av EU:s BNP (inräknat direkta och indirekta effekter av turism). Samtidigt ökar trycket för att den växande turismsektorn ska tillgodose miljömässiga aspekter, och kanske är det fler digitaliseringssatsningar som ska leda vägen till hållbar turism i Europa? 

Antibiotikaresistens är ett globalt växande hot som utgör en stor börda för samhället,
ekonomin samt hälso- och sjukvården. Då det i Småland-Blekinge-Halland finns ett uttalat intresse från hälso- och sjukvården, samt kärnkompetenser och starka varumärken inom jordbruks- och livsmedelsnäringen kan kommissionens nya handlingsplan för återhållsam användning av antibiotika vara en fråga av stort mervärde.