I veckan togs ett viktigt steg för EU:s energi- och klimatpolitik. Under plenumveckan i Strasbourg röstade Europaparlamentet igenom tre viktiga lagförslag inom paketet för ren energi. Omröstningen gällde två direktiv rörande främjandet av förnybar energi och energieffektivitet samt en förordning om styrningen av energiunionen och. Detta var det sista godkännande som behövdes för att förslagen ska bli lag, då EU-kommissionen och ministerrådet redan har sagt ja. De ny regelverken kommer när de implementeras att ha påverkan både på nationell, regional och lokal nivå. Då många av Småland-Blekinge-Hallands regioner och aktörer arbetar med grön och hållbar utveckling kan detta vara viktig lagstiftning att förhålla sig till.

2012 gjorde OECD, på uppdrag av regionförbunden i Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län, en så kallad Territorial Review, en studie av regionernas konkurrenskraft och tillväxtpotential. Nu har en uppföljning gjorts. 

Den 19 november är det dags för årets upplaga av The European Broadband Awards. Även om ansökan till årets utmärkelse är stängd vill vi tipsa om att European Broadband Awards kan vara en bra källa för inspiration för er som arbetar med bredbandsutbyggnad.