SKL har nu publicerat höstens upplaga av ”På gång i EU”, en skrift som publiceras två gånger per år och redogör för aktuella EU-frågor som påverkar Sveriges kommuner och regioner. Texterna är skrivna av experter på SKL i samarbete med Internationella sektionen.  Mer information om SKL:s arbete i EU samt skriften finns tillgänglig på deras hemsida här.

Nya mål har satts för Europas utveckling. Ursula von der Leyen har i samband med sitt kommande tillträde presenterat sin agenda för Europas utveckling – en enad union där medlemsländernas styrkor kommer till användning för en ljus framtid. Stort fokus läggs på planer om cirkulär ekonomi vilket von der Leyen anser vara en viktig aspekt för Europas utveckling inom miljö och samhällsekonomi. 

Under sommaren valdes Ursula von der Leyen till EU-kommissionens nya ordförande. Som ordförande har v.d. Leyen identifierat sex politiska riktlinjer som ska spegla hennes ledarskap. Riktlinjerna som är särskilt intressant för SBH är bl.a. ett grönare Europa och den digitala omställningen, och vi kan förvänta oss flera uppdateringar av strategier och policys som berör våra medlemmars arbete på hemmaplan.