EU-kommissionens arbete för framtida transporter tar nya steg framåt. Nyligen presenterades Paketet om ren rörlighet (Clean mobility package) som är det andra paketet i EU-kommissionens övergripande satsning på transportområdet, Europa på väg, som lanserades innan sommaren. Som hörs av namnet syftar det senaste paketet till en i högre grad fossilfri europeisk fordonsflotta, vilket är avgörande för att klara aktuella klimatutmaningar. Det finns också en tydlig vision om att europeisk industri ska kunna stå sig i den ökande globala konkurrensen inom området gröna fordon. För Småland-Blekinge-Halland kan det innebära möjligheter både till utveckling på området och till att nå uppsatta klimatmål. Det har även betydelse för det regionala näringslivet.

2018 är utsedd till det europeiska kulturarvsåret, vilket innebär att det blir ett ökat fokus på kulturarvsbidrag till samhället. Även om kulturarvs-utlysningar inom EU:s kulturprogram, Kreativa Europa, har passerat deadline så finns det vissa möjligheter att nyttja EU:s tematiska program för projekt avsett för att främja regionala kulturskatter. Dessutom kopplas kultur ofta samman med andra regionala utmaningar som integration, social inkludering, hälso-sjukvård och ungdomsfrågor. Därmed kan vi förvänta oss flera chanser för våra huvudmän, att under 2018, lyfta goda exempel och delta i diskussionsforum på plats i Bryssel. 

Förra veckan deltog brysselkontoret på ett informationsmöte om den europeiska försvarsfonden där kommissionen bland annat tog emot åsikter från olika aktörer och informerade om möjligheterna som finns med den europeiska försvarsfonden. Syftet är att minska antalet parallella försvarssystem och öka effektiviteten vid utveckling och inköp. Här menar kommissionen att det finns utrymme för att minska dupliceringen, öka samarbetet och använda utgifterna mer strategiskt. Fonden kan hjälpa med att bygga klustersamarbeten kring försvarsindustrin, vilket kan stötta regionala utvecklingsmöjligheter. Vad kan detta innebära för försvarsinriktade företag i Småland-Blekinge-Halland?