EU-kommissionens myndighet för små- och medelstora företag, EASME, har denna vecka öppnat en utlysning för projekt inom besöksnäringen. Utlysningen ger möjlighet till extern medfinansiering av projekt som utvecklar turismtjänster hos offentliga och privata organisationer kopplade till världsarv på UNESCO:s världsarvslista.

I ett gemensamt yttrande efterfrågar nu Regionkommittén en ny strategi från EU-kommissionen för så kallad ”blå tillväxt” – hållbar ekonomisk utveckling i de marina och maritima sektorerna. I ”New stage in the European policy on blue growth” argumenterar kommittén för vikten av blå tillväxt i den europeiska ekonomin och vikten av en utvecklad europeisk havspolitik.  Om yttrandet efterföljs kan mer pengar och uppmärksamhet till havet vara att vänta.

Det ges snart tillfälle att knyta nya samarbetskontakter för industriell modernisering, och att diskutera framtidens industri och företagande i en mer och mer digitaliserad värld, på det årliga evenemanget Agorada, som denna gång handlar om tillämpningen av Internet of Things (IoT) inom europeisk industri.

Regionen kan, tillsammans med näringslivet, bland annat öka kvaliteten i sina tjänster och produkter, nå fler kunder och medborgare, och erbjuda mer individanpassade tjänster genom att integrera digitalisering och Internet of Things i sin verksamhet. Innovativa lösningar och erfarenhetsutbyte blir då viktiga, för att inte nämna samarbetspartner ute i Europa, till vilka möjligheten erbjuds under evenemanget Agorada Watify Matchmaking event.