Tillsammans med Europeiska investeringsbanken (EIB) presenterade EU-kommissionen tidigare i veckan ett förslag om en fond för infrastruktur inom bredband - Connecting Europe Broadband Fund. Fonden ska bygga upp en investeringsplattform med kombination av privat och offentlig finansiering och ska bland annat investera i utbyggnaden av bredband på glesbygden.

Det nya direktivet för biobränslen innebär att de fossilfria alternativen ska växa, och kommissionen vill öka takten för alternativen till de matbaserade drivmedlen. Reglerna skall börja gälla i oktober 2019.

 

EU:s institutioner presenterar varje år en rad olika utmärkelser inom flera tematiska områden. Utmärkelserna är ofta kopplade till EU-kommissionens projektutlysningar. De aktörer som genom samverkan har uträttat ett projekt eller varit med och drivit fram en ny innovation till marknaden, med hjälp av EU-finansierade medel, kan ansöka. Syftet är att belöna och uppmuntra till samverkan som får det regionala och nationella välståndet att öka.