I oktober lanserade EU-kommissionen den nya bioekonomistrategin, något som varit efterlängtat av många europeiska regioner och aktörer eftersom den sätter en gemensam riktning för Europas bioekonomisektorer. Den nya strategin ersätter 2012 års version och förhåller sig till dagens samhälleliga och politiska kontext med bl.a. Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål. Dessutom tar den nu en tydlig utgångspunkt i cirkulär ekonomi. Men vad innebär strategin i praktiken och vad kan vara särskilt intressant för aktörer i Småland-Blekinge-Halland?

För att den inre marknaden ska fungera och att rörligheten ska säkerställas var medlemstaternas statschefer ense under EU:s toppmöte i Göteborg att det är av största vikt att fortsätta arbetet med sociala och arbetsrättsliga frågor. Ett verktyg för detta arbete är den sociala pelaren som för närvarande är en överskommelse om att gemensamt arbeta inom arbetsmarknadsfrågor och social trygghet. Dock påpekade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt State of the Union-tal betydelsen av att omvandla sociala pelaren till en EU-lagstiftning för att alla medlemstater ska garantera sina invånare en trygghet i de sociala och arbetsrättsliga frågorna. Frågan om en EU-lagstiftning rör upp känslor där aktörer har olika syn på huruvida den sociala pelaren bör lagstiftas.

17 deltagare från Småland-Blekinge-Halland besökte i veckan hälsoinnovationsplattformen GEEF i nederländska Leeuwarden för att dela erfarenheter, utmaningar och framgångar med varandra. De svenska och nederländska deltagarna turades om att kortfattat redogöra för aktuella utmaningar och frågeställningar, för att sedan diskutera dessa gemensamt. Några av de frågor som lyftes var: Hur skapar vi en marknad och efterfrågan för smarta lösningar för äldre? Hur kan vi integrera nya hälsotekniker i vårdutbildning? Hur ändrar vi synen på åldrande och äldre?