Måndagen den 24 april deltog Småland Blekinge Hallands kontor vid ett möte om miljö-, klimat- och energirelaterade frågor på EU-institutionerna och regionkontoren i Bryssel. Mötet ägde rum vid Sveriges ständiga representation vid EU. Eventet kommer inleddes av Per Ängquist, statssekreterare hos miljöminister Karolina Skog. Deltog gjorde också miljöråden Ida Edwertz, Martin Widstam, Loïc Viatte och energiråd Truls Borgström.

Statssekreteraren berättade om regeringens övergripande prioriteringar i förhållande till EU. Det finns tre prioriterade områden Sveriges regering valt att driva i EU.

  • Jobb och tillväxt

Denna punkt sammanfaller med Junckerkommissionens agenda och EU:s övergripande prioriteringar.

  • Miljö, klimat, energi
  • Migration och säkerhetsfrågor

I början av juli: Reflektionspapper om EUs framtida finansiering. Man arbetar fram ett förslag på budget för perioden 2021-2028. Det färdiga förslaget om en ny förordning läggs fram år 2018 och antas år 2020.

I efterdyningarna av Brexit kommer den nya budgeten sannolikt att krympas. Förväntningarna finns också på en riktigt tuff prioriteringsdiskussion mellan EU:s länder inför det nya budgetförslaget.

Den svenska positionen är ännu öppen och regeringen är inriktad på dialog.

Även om regeringen inte intagit någon tydlig position ännu, har man utsett tre fokusområden:

-EU:s mervärde av sammanhållningspolitiken

- Förenkling

- Strategisk programmering

Aktörer i Småland-Blekinge-Halland deltar i ett påverkansarbete som koordineras av SKL. Deras sammanfattning av var processen just nu står finner du här.

EU-kommissionen har som en del i sitt stora så kallade vinterpaket presenterat ett förslag till ett nytt förnybarhetsdirektiv. 27 mars samlades svenska regionkontor och branschorganisationer till möte inom BEN (BrysselEnergiNätverk) – organiserat av Energiföretagen som representerar 400 svenska energiproducenter och distributörer. Tillsammans med svenske EU-parlamentariker Fredrik Federley och Truls Borgström, energiråd vid Sveriges ständiga representation i Bryssel, diskuterades det svenska perspektivet på det nuvarande förslaget och hur förhandlingarna fortskrider.