Den som vill söka medel från Horizon-programmet hittar mycket nyttig information i arbetsprogrammen. De nya arbetsprogrammen för perioden 2018-2020 finns nu tillgängliga hos SBHSS. Eftersom det rör sig om utkast som fortfarande inte är officella dokument kommer vi inte att publicera dem på hemsidan. Den person som är intresserad kan dock kontakta kontoret för att läsa de preliminära dokumenten.

Under två dagar, 28 och 29 juni, har huvudmännen för Småland-Blekinge-Halland-samarbetet samlats för styrgruppskonferens i Bryssel. Med inbjudna talare och diskussioner som avhandlade en rad strategiska frågor av intresse för våra regioner, har konferensen utgjort en chans att begrunda det interregionala och internationella samarbetet – ur både nutids- och framtidsperspektiv.

Området robotteknik i stort, och som en del av en alltmer digitaliserad europeisk industri, blir bara hetare och mer aktuellt. Samtliga aktörer inom fältet uttrycker tydligt potentialen hos robotteknik, dess bredd vad gäller lösningar på diverse samhälleliga utmaningar och vikten av att ”hoppa på tåget” för att inte bli lämnad kvar på en analog perrong.  För Småland-Blekinge-Halland finns det därför all anledning att hålla sig uppdaterad på vad som händer på området och hur vi kan stötta vårt näringsliv i denna omställning.

Vid ett mycket välbesökt seminarium som Brysselkontoret deltog på nyligen presenterades ett antal nätverk och initiativ som kan vara värda att känna till och nedan finner du en kortfattad presentation av dessa. Snarast i tiden ligger finns möjlighet att komma med i katalog över digitala innovationspunkter i Europa. Deadline är den 15 juli och här handlar det inte bara om robotteknik, utan digitalisering i stort. Läs mer om ansökan sist i denna artikel.