Under den 21-25 maj arrangerades EU Green Week i Bryssel, med temat hållbara städer för en grön framtid. Det är en fullspäckad vecka med evenemang/seminarier och workshops som är kopplade till cirkulär ekonomi. EU Green Week arrangeras av EU-kommissionen tillsammans med ett flertal andra partnerorganisationer. Brysselkontoret har bevakat både EU Green Week och deras sidevenemang eftersom flera av våra medlemmar på olika sätt arbetar med cirkulär ekonomi.

Som vi tidigare skrivit om så presenterade EU-kommissionen den andra maj sitt förslag till en ny flerårsbudget, inklusive sammanhållningspolitiken. Förslaget ska nu förhandlas av medlemsstaterna i rådet och Europaparlamentet för att nå ett slutligt beslut. Med anledning av dessa förhandlingar kan det vara värt att fundera över hur våra regioner påverkas beroende på hur sammanhållningspolitiken utformas. Samtidigt som förändringar kan göra att vissa möjligheter försvinner kan nya dörrar öppnas och det är därför viktigt för regionerna att analysera förslaget för att därigenom kunna påverka, främst den nationella nivån, och få fram vår vilja i förhandlingarna. I ljuset av dessa funderingar har vi tittat närmare på det förtydligande gällande utformningen av framtidens sammanhållningspolitik som EU-kommissionen presenterade den 29 maj. Vid en första anblick noterar vi att det finns flera positiva aspekter med förslaget samtidigt som många detaljer fortfarande är oklara. Kommer krav på smart specialisering göra att Småland-Blekinge-Halland inte får tillgång till strukturfonderna på samma sätt som tidigare? Drabbas vi hårdare än andra svenska regioner? Nedan följer några första reflektioner kring förtydligandet.

Nu har EU:s tredje, och därmed sista, åtgärdsspaket i satsningen Europa på väg släppts. Denna gång är fokus på trafiksäkerhet, tunga fordons koldioxidutsläpp, och uppkopplad transport. Vissa åtgärder är framförallt intressant för företag med direkt eller indirekt koppling till fordonstillverkning, t.ex. förslaget om att för första gången introducera koldioxidnormerna för tunga fordon.  Men paketet innehåller även åtgärder och initiativ som kan vara av mer direkt intresse för Småland Blekinge-Hallands medlemmar, inte minst på området forskning och innovation. I samband med att paketet släpptes öppnades även ny utlysning inom Connecting Europe Facility (CEF). 450 miljoner euro finns nu tillgängliga för transprojekt kopplade till digitalisering, trafiksäkerhet och multimodala transporter.