Den digitala industriella omställningen ställer nya krav på arbetstagarens yrkeskompetens, där en formell utbildning i unga år inte alltid är tillräcklig för att möta skiftande krav i arbetslivet. EU möjliggör verktyg för kompetensutveckling, vilket kan vara viktigt i tider då ”kampen om arbetskraften” tätnar mellan europeiska regioner. Aktörer i Småland-Blekinge-Halland har nu möjlighet att arrangera egna evenemang/aktiviteter under parollen för den europeiska veckan för yrkeskompetenser som anordnas i slutet av november. Syftet med veckan är bl.a. att organisationer och företag ska kunna diskutera lokala arbetsbehov och ta gemensamma krafttag mot anpassad yrkesutbildning och det livslånga lärandet. 

Nu sätts ramarna för hur digitalisering av europeisk hälso- och sjukvård ska gå till och alla inspel behövs. Detta var ett av huvudbudskapen från högnivådebatt på temat tidigare i veckan. Småland-Blekinge-Halland har därmed ett gyllene tillfälle att påverka och bidra till utvecklingen av framtida EU-policy för digital hälso- och sjukvård.

”This is it” skriver den europeiska ungdomsorganisationen för livslångt lärande (LLLP) och hänvisar till EU-kommissionens ordförande Junckers uttalande om visionen med ett 9 gånger mer ambitiös EU-program för livslångt lärande (Erasmus+). Uttalandet följer den politiska viljan från bl.a. Frankrike, Italien och Belgien om en konsekvent ökning av Erasmus+ programmets budget. I en nyligen lanserad kampanj utmanar LLLP det redan ambitiösa målet och föreslår en tiofaldig ökning av Erasmus+. Delar Småland-Blekinge-Hallands aktörer visionen om ett betydligt mer omfattande Erasmus+? Eller finns det andra synpunkter kring utvecklingen av EU:s program för livslångt lärande? Nu finns möjligheten att skriva under, eller ge input, till LLLP:s position om ett 10 gånger starkare program.