Podden Perspektiv med journalisten Per Grankvist släppte nyligen ett avsnitt där Brysselkontorets kontorschef Sven Kastö intervjuas om hur det är att arbeta med påverkansarbete på EU-arenan. Avsnittet är en del av en valspecialserie inför EU-parlamentsvalet 26 maj. I podden är den viktigaste frågan inte är hur något är, utan varför det blev så. Här kan du lyssna på avsnitten.

https://grkv.st/2U5KyHv

 

Bevakning av EU:s förslag till budget och programstrukturer 2021–2027 är, och har varit, en av Brysselkontorets viktigaste prioriteringar under 2019. Det ligger i våra medlemmars intresse att fortsatt kunna nyttja och maximera nyttan av EU-finansiering för regional utveckling. När fokus har riktats mot utformning av strukturfonderna är det flera viktiga frågor som diskuteras mellan olika nivåer (regionalt – nationellt och nationellt – europeiskt). Det finns fortsatt goda möjligheter för Småland-Blekinge-Hallands medlemmar att framföra prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet och sammanhållningspolitiken.

Multimodalitet, självkörande fordon (automatisering) och digitalisering är tre områden som har varit på agendan för både EU:s och SBHSS medlemmar den senaste tiden. Områdena är tätt kopplade till varandra och det finns stor potential att utveckla effektiva transporter där digitalisering och automatiserade fordon är väsentliga delar i ett multimodalt transportsystem. EU-kommissionen har denna månad antagit nya regelverk angående kooperativa intelligenta transportsystem (C-ITS, Cooperative Intelligent Transport Systems) för att främja automatiserad, uppkopplad och grön transport. Vi ser även hur mindre regioner som Tallinn och Helsingfors ligger i framkant av den digitala och multimodala utvecklingn.