Brysselkontoret träffade Elisabeth Hanson och Lennart Magnusson från Nationellt kompetenscentrum för anhöriga vid Linnéuniversitetet i Kalmar. De befann sig i Bryssel för start av sitt projekt inom Horisont 2020. Vi passade på att ställa några frågor!

Igår publicerade EU-kommissionen för första gången en europeisk strategi för plaster. Strategin utgör en del av det cirkulära paket som antogs 2015 och det är många som väntat på den med intresse. Dels som ett svar på det miljö- och klimatproblem som plaster innebär. Dels näringslivet som kommer behöva utveckla sina produkter och förhålla sig till nya bestämmelser. Ett av målen är att alla plaster ska kunna återvinnas eller återanvändas år 2030. För att klara utmaningen kommer det krävas mer forskning och innovation och för detta skjuter nu EU till 100 miljoner euro. Med tanken på att plast är en global utmaning finns det alla möjligheter för europeiskt näringsliv att bli konkurrenskraftiga och leda vägen mot en mer cirkulär framtid. För Småland-Blekinge-Halland kan EU satsning på plast vara av intresse ur flera perspektiv.

 

Sveriges Kommuner och Landsting har nu publicerat vårens upplaga av ”På gång i EU”, en skrift som publiceras två gånger per år och redogör för aktuella EU-frågor som påverkar Sveriges kommuner, landsting och regioner. Texterna är skrivna av experter på SKL i samarbete med Internationella sektionen.  Mer information om Sveriges Kommuner och Landstings arbete i EU samt skriften finns tillgänglig på deras hemsida här.