Är du nöjd med EU:s arbete eller har du åsikter om hur det kan förbättras? Gör din röst som EU-medborgare hörd genom att svara på det samråd som EU-kommissionen nyligen har lanserat. Det tar endast 10 minuter att genomföra och innefattar alla de stora frågor som EU måste ta ställning till under de kommande åren, t.ex. rörande miljö, migration, och sociala rättigheter. Var med och påverka riktningen för EU:s framtida arbete redan nu!

I oktober lanserade EU-kommissionen den nya bioekonomistrategin, något som varit efterlängtat av många europeiska regioner och aktörer eftersom den sätter en gemensam riktning för Europas bioekonomisektorer. Den nya strategin ersätter 2012 års version och förhåller sig till dagens samhälleliga och politiska kontext med bl.a. Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål. Dessutom tar den nu en tydlig utgångspunkt i cirkulär ekonomi. Men vad innebär strategin i praktiken och vad kan vara särskilt intressant för aktörer i Småland-Blekinge-Halland?

För att den inre marknaden ska fungera och att rörligheten ska säkerställas var medlemstaternas statschefer ense under EU:s toppmöte i Göteborg att det är av största vikt att fortsätta arbetet med sociala och arbetsrättsliga frågor. Ett verktyg för detta arbete är den sociala pelaren som för närvarande är en överskommelse om att gemensamt arbeta inom arbetsmarknadsfrågor och social trygghet. Dock påpekade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt State of the Union-tal betydelsen av att omvandla sociala pelaren till en EU-lagstiftning för att alla medlemstater ska garantera sina invånare en trygghet i de sociala och arbetsrättsliga frågorna. Frågan om en EU-lagstiftning rör upp känslor där aktörer har olika syn på huruvida den sociala pelaren bör lagstiftas.