Vinnova har ställt samman en översikt av det vi för tillfället vet om EU:s planer på det kommande forsknings- och innovationsprogrammet som går under arbetsnamnet FP9 (ersätter Horisont 2020). Det handlar inte om en värdering av fakta, utan snarare ett sätt att foga ihop olika uppgifter om utvecklingen. För de som arbetar med Horisont 2020-programmet är detta ett enkelt sätt att uppdatera sig om framtiden. Läs mer här.

I dagarna offentliggjordes Småland-Blekinge-Hallandsamarbetets verksamhetsberättelse för 2017. Här kan du läsa mer om aktiviteter under fjolåret och vad som präglade 2017 på EU-arenan samt vad som hände i utpekade strategiska områden så som transport, arbetskraftskompetens, ökat deltagande i EU-finansierade program, hälsa, bioekonomi samt om vårt påverkansarbete. Här finns även en kort framåtblick för 2018.  

Vi börjar närma oss slutet på EU:s nuvarande forskning och innovationsprogrammet Horizon 2020 och blickar därför framåt mot det nya programmet som än så länge går under arbetsnamnet FP9. EU-kommissionen har nyligen släppt en rapport där man presenterar en ny form av forskning och innovationssystem, exakt hur det kommer se ut och vilken ambition det nya systemet kommer att ha vet vi inte men här följer en kort summering om hur det skulle kunna se ut utifrån kommissionens senaste rapport.