Småland Blekinge Halland South Sweden erbjuder under vårterminen 2019 en praktikplats på kontoret i Bryssel till studenter som en integrerad del av studieprogrammet. En praktikplats på Brysselkontoret innebär att du deltar i kontorets dagliga verksamhet med arbetsuppgifter som omvärldsbevakning, rapport/analys och kontakter med EU:s institutioner. Vi söker dig som trivs i en internationell miljö och som vill lära sig mer om europeisk politik och regional utveckling. 

  

Idag fick Brysselkontoret besök av Gustav Tibblin från Södra som var i Bryssel för att tala på ett event.

Vi passade på att ställa tre snabba frågor!

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Claude Juncker

Den 12 september höll EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker sitt sista tal innan EU-kommissionens mandat går ut i slutet av oktober nästa år. Talet syftade till att presentera läget i unionen och informera vad som har skett, men framför allt presenterades de förslag EU-kommissionen vill ha igenom innan det stundande EU-valet i maj 2019. Denna gång fick EU:s utrikespolitik stort fokus, tillsammans med frågor som den inre säkerheten, vikten av att respektera rättsstatsprincipen och borttagandet av tidsomställningen.

En aspekt med närmare intresse för Småland-Blekinge-Halland lyste med sin frånvaro i talet, då det regionala perspektivet mestadels var obefintligt. Emellertid lyftes områden med stark koppling till regionernas intressen som till exempel klimatfrågan, Erasmus, sociala rättigheter och migration.