Kommissionen har publicerat en färdplan för EU:s ungdomsstrategi efter 2018 som det nu finns möjlighet att kommentera. Intressenter och medborgare inbjuds särskilt att tycka till om kommissionens förståelse av problemet och möjliga lösningar på det, samt att dela med sig av egna erfarenheter och information.

EU-kommissionen vill se större insatser på transportområdet under 2018, det senaste initiativet från kommissionen handlar om fler satsningar och lagförslag som skall uppmuntra både privatpersoner och företag till att använda sig av kombinerade transporter för att minska trängseln på våra vägar. Vägtransporter fortsätter vara en av de största klimatbovarna i samhället, att EU satsar på kombinerade transporter kan därmed innebära möjligheter för Småland-Blekinge-Halland vad gäller att nå klimatmålen.   

Kommissionen tar krafttag för att hushåll och fastigheter skall reducera användningen av energi. Hushåll och fastigheter står idag för cirka 40 % av all energikonsumtion och 36 % av utsläppen av koldioxid inom Europa. Nu lanserar EU-kommissionen och den europeiska investeringsbanken ett nytt initiativ som syftar till att ge ökat stöd för projekt och investeringar som effektiviserar energianvändningen i byggnader. Det nya finansieringsinstrumentet skulle kunna hjälpa huvudmännen i Småland-Blekinge-Halland att minska sin energiförbrukning och skapa arbetstillfällen.