Många av Småland-Blekinge-Hallands regioner och kommuner har sina egna 2020-strategier, d.v.s. lokala och regionala utvecklingsstrategier som på ett eller annat sätt knyter an till Europa 2020-strategin. Samtidigt har flera svenska kommuner och regioner börjat planerar eller arbeta med att förankra FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda2030) till en lokal kontext. En fråga vi reflekterar över i denna artikel är i vilken utsträckning EU avser att inkludera FN:s hållbarhetsmål för kommande EU-strategi efter 2020? Eller kan vi förvänta oss att Agenda 2030 är det nya Europa 2020? Brysselkontorets analys pekar bl.a. på att sannolikheten är stor att de regioner och kommuner som arbetar med Agenda 2030 ska kunna addera EU:s förmodade strategi post-2020 utan större modifikation.

Är din region en av dem som kan dra fördel av EU:s initiativ och utlysningar för att stärka livsmedelskedjan? Även om mycket av EU:s arbete med att stärka livsmedelskedjan riktar sig till traditionellt jordbruk, finns det utrymme för regionaktörer att dra nytta av EU:s Food2030 agenda och de finansieringsmöjligheter som tillkommer. Mycket tyder på att EU:s vision om att arbeta efter principen att ”utvinna mer av mindre” kommer innebära att fler tvärsektoriella projekt blir möjliga och viktiga för den regionala utvecklingen. I denna artikel blickar vi framåt och ger en överblick kring både policyutveckling och finansieringsmöjligheter 2018 inom området för utveckling av livsmedelskedjan, från jord till bord.  

I våra regioner pågår arbetet med kompetensförsörjning med flertal nationella och internationella projekt som på sikt kan marknadsföras som goda exempel på Brysselarenan. I och med lanseringen av EU:s kompetensagenda (2016) och nya utlysningar inom Erasmus+ kopplade till kompetensförsörjning kommer vi på Brysselkontoret att delta på informationsträffar och aktiviteter under nästa vecka som är veckan för yrkeskompetenser och veckan för livslångt lärande.