Trots många framgångar på jämställdhetsområdet så finns det fortfarande stora glapp mellan könen på arbetsmarknaden. Även om kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har ökat så är de underrepresenterade inom entreprenörskap i Europa. Enbart 34.4 % av EU:s egenföretagare och 30 % av dess start-up-entreprenörer är kvinnor. Detta vill projektet WE GROW råda bot på, och nu finns det möjlighet för svenska företagare att delta.

Den 19 april arrangerade Linnéuniversitet tillsammans med Småland-Blekinge-Halland ett alumnievent i Bryssel. Evenemanget, som anordnades för andra året i rad, var ett unikt tillfälle för alumner i Bryssel att knyta viktiga kontakter för framtiden men också att få träffa sina tidigare kursare. Totalt var det cirka 25 alumner som deltog på eventet, roligt att Linnéuniversitet har en sådan stark närvaro i Bryssel!

EU-kommissionen och OECD har tagit fram en rapport som identifierar de största utmaningarna när det gäller integration av migranter och fastställer politiska rekommendationer för att hantera dessa utmaningar. Rapporten samlar goda exempel från städer i Europa och ska fungera som ett stöd för lokala, regionala och nationella myndigheter. Både Kalmar län och Region Halland lyfts fram som goda exempel.