På hälsoområdet har EU:s medlemsstater beslutskompetens och EU-kommissionens roll är huvudsakligen att stödja medlemsstaterna i arbetet och att främja forskning och innovation.  Digitalisering och hälsoområdet är något både den nuvarande och den tillträdande kommissionen har prioriterat i sina agendor för Europa. Följaktligen har EU:s nästa långtidsbudget ett tydligt hälsofokus.


Med anledning av våra medlemmars bevakningsintresse av kompetensförsörjning var Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor med och arrangerade seminariet ”Centres of vocational excellence: what, how and when?” i nätverket ReSET (Regions for skills, education and training). Tajmingen för eventet kunde inte ha varit bättre med anledning av att kommissionen för några dagar sedan öppnade ansökningsomgång för etablerandet av nya transnationella kompetenscentrum (Centre of vocational excellence). 

I september 2017 presenterade Frankrikes president Macron idén om europeiska universitetsnätverk – nätverk av europeiska universitet som samarbetar inom forskning, innovation och utbildning för att därigenom ta sig an de samhällsutmaningar och kompetensbrister som finns i EU.  EU-kommissionen har byggt vidare på detta i grunden politiska initiativ, med målet att uppnå 20 sådana nätverk fram till 2024. Brysselkontoret förutser att goda möjligheter finns för våra medlemmar med dess lärosäten att ta del av initiativet, allra särskilt med det fokus på regional utveckling, forskning och innovation som genomsyrar Europauniversitets vision.