I EU produceras varje år stora mängder avfall. EU-kommissionen förespråkar därför att vi ska hålla redan använda resurser i omlopp i stället för att det blir avfall. Man vill skapa en cirkulär ekonomi, som fokuserar på materialåtervinning och förebyggandet av avfall genom produktdesign. För att uppnå en cirkulär ekonomi kommer man behöva göra ett flertal ändringar i hur vi hanterar avfall samt produktdesign. Mellan den 28 maj och den 20 augusti finns det möjlighet att vara med och påverka i ett samråd hur det kommande paketet för cirkulär ekonomi kommer utformas.

TEN-T-dagarna i Riga, en konferens om det transeuropeiska transportnätet och dess utveckling

Anmälan för TEN-T-dagarna i Riga är nu öppen. TEN-T-dagarna äger rum den 22-23 juni 2015 och är en konferens med fokus på det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). 

Konferensen inriktar sig främst på stomnätet (Core network).

För mer info och registering:

http://www.tentdays.eu/2015_2/index.html

 

 

De fonder som EU har för att söka medel till projekt är talrika och omgärdas av olika regelverk. Nu har kommissionen tagit fram en guide för att öka tillgängligheten till finansering. Aktörer i SmålandBlekinge som vill öka sin kunskap om hur man söker projektfinansiering kan med fördel ta del av guiden.http://ec.europa.eu/budget/funding/information/getting-started_en