I Sverige uppmärksammas våra svenska EU-parlamentarikers arbete relativt sällan och de viktiga rapportörskapen i parlamentet utgör inget undantag. Under hösten 2014 fick EU-parlamentarikern och ölänningen Anna Hedh förtroendet och chansen att bli rapportör samt skuggrapportör inom tre olika ämnen.

Datum är nu fastställda för Open Days. Under fyra dagar finns möjligheter för regioner att visa goda exempel på sitt arbete samt knyta nätverk. Du som funderar på att delta och kanske visa ett gott exempel från din region/universitet/landsting, kontakta SmålandBlekinge omgående. Planeringen startar nu. Läs mer 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2015/about_od.cfm

 

"Hur påverkar EU:s nystart den lokala och regionala nivån?"

Konferens 25-26 mars 2015 i Bryssel

För sjätte gången anordnar de svenska regionkontoren i Bryssel och Sveriges kommuner och landsting en konferens i Bryssel. Detta år äger den rum 25-26 mars. Konferensen vänder sig till dig som är tjänsteman eller förtroendevald och som har intresse för EU-frågor på lokal och regional nivå.

Din anmälan skall samordnas med kontaktpersonen för SmålandBlekingekontoret i din organisation. Vi fördelar 7 platser enligt principen först till kvarn. Max en deltagare per huvudman.

Anmälan skall vara SmålandBlekinge tillhanda senast den 30 januari.

Antalet platser är begränsade och vi avråder därför bokning av resor innan din plats vid seminariet bekräftats.