Under onsdagen och torsdagen den 2-3/9 besökte Socialdemokraterna i Kalmar län Småland- Blekinges regionkontor i Bryssel.

Onsdagen inledes med information om regionkontorets arbete i Bryssel och fortsatte med aktuella frågor för regionen såsom hur regionens kompetensbehov bäst ska tillgodoses i framtiden. På programmet stod också information om SKL:s arbete i Bryssel, besök på Sveriges ständiga representation vid EU, besök på Regionkommittén som utgör en röst för regionala och lokala myndigheter inom EU:s institutioner.

Utöver detta fick besökarna en inblick i hur det gemsamma brysselkontoret för LO, TCO och SACO arbetar med ett fokus på arbetslivsfrågor såsom arbetsrätt och jämställdhet. Då Kalmar län inte är ensamt om att lägga ett större fokus på livsmedelsfrågan gav West Finlands brysselkontor en inblick i deras arbete med hållbara livsmedelssystem.

Torsdagen avslutades med ett besök på Europaparlamentet och ett möte med Europaparlamentarikern Anna Hedh som berättade om parlamentets arbete och aktuella frågor som flyktingkatastrofen i Medelhavet och situationen för romer inom EU, en aktuell fråga för regionen.

Brysselkontoret tar årligen emot flera besök från Småland och Blekinge, se kontorets hemsida för information om studiebesök, exempelvis förslag på föreläsare och organisationer att besöka.

Idag den 31/8 2015 börjar vi vår praktik på Småland- Blekinges regionkontor i Bryssel.

l

Till höger står Agnes Löfgren som är uppväxt i Gränna. Efter studier i Jönköping, Lund och två terminer utomlands studerar Agnes nu det statsvetenskapliga mastersprogrammet vid Lunds universitet.

Till vänster står Antonela Botic som är uppväxt i Gislaved. Hon har en kandidatexamen i statsvetenskap och läser nu tredje terminen på mastersprogrammet European Affairs vid Lunds universitet.

Det ska bli väldigt intressant och spännande att få arbeta på kontoret och vi ser fram emot att få en fördjupad och mer praktisk förståelse i frågor rörande regionalpolitik på EU- nivå samt hur den dagliga verksamheten på ett regionkontor ser ut. 

Vi ser fram emot att kunna vara till nytta för Småland-Blekinges arbete här i Bryssel. För frågor och kontakt går det att nå oss på: antonela.botic@smalandblekinge.eu eller agnes.lofgren@smalandblekinge.eu eller på telefon +32 (0)495561003

EU har sedan tidigare varit mycket positiva till utvecklingen av makroregionala områden i Europa. Ett av dessa är Baltic Sea Region. En indikation på att betydelsen av makroregional fortsätter är att EU nu anslår 222 miljoner EUR för att stärka det mellanstatliga samarbetet och projektutveckling inom makroregion Danube. Mer info 

http://www.danube-region.eu/

Hur kommer BSR att fortsätta sin utveckling? Kan man ta inspiration av Danubes utveckling under EU:s ledning?