En av de stora frågorna och orosmolnen inför EU:s sammanhållningspolitik 2021-2027 är framtiden för Interreg och de gränsöverskridande programmen över havsgränser, såsom södra Östersjöprogrammet och Öresund-Kattegat-Skagerrak. I veckan gjordes en kraftsamling där medlemmar lämnade över synpunkter till svenske Europaparlamentarikern Aleksander Gabelic som sitter i utskottet för regional utveckling (REGI).

                                                               

             

 

De senaste åren har varit mycket intensiva när det gäller EU-lagstiftning på energi- och klimatområdet. EU är mitt uppe i genomförandet av sitt ’2030 Climate and Energy Framework’, men redan nu påbörjas arbetet för en strategi som sträcker sig bortom 2030 –”Strategi för långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen i EU”. Just nu har EU-kommissionen ett samråd för att samla in åsikter och  perspektiv från intressenter av alla slag som kan komma att påverkas av denna fråga. Det är med andra ord nu vi i Småland Blekinge-Halland kan vara med och påverka innehållet i EU:s strategi för de kommande decennierna.

Nu är höstens praktikanter på plats hos Småland Blekinge Halland med stora förväntningar på en lärorik termin. Denna gång är det Cajsa Andersson och Irma Klipic som antar utmaningen, båda studerar internationell samhällsvetenskap med inriktning fred- och utveckling på Linnéuniversitetet.

De har spenderat tid utomlands med varsin termin på universitet i Kanada respektive Spanien och är nu redo för en ny utmaning i Bryssel. Att få vara delaktiga och lära sig mer om regionalpolitik och EU samt att få en chans att applicera sina teoretiska kunskaper i praktiken är något som de ser fram emot. Det kommer bli en fullspäckad och givande höst!