Som vi tidigare skrivit om så deltog Småland-Blekinge-Halland 2016 i en lobbyaktion tillsammans med omkring 330 andra europeiska lokala och regionala myndigheter. Mot bakgrund av att EU:s beslut och strategier i praktiken verkställs lokalt och regionalt, pekade deklarationen på att sammanhållningspolitiken med sina strukturfonder är den lokala och regionala nivåns viktigaste verktyg för att möta Europas gemensamma utmaningar. Vidare underströk aktörerna som skrev under deklarationen att finansiella instrument inte kunde ersätta sammanhållningspolitiken som behövdes för alla regioner i Europa. Deklarationen uppdaterades under hösten 2017 och lämnades över till EU-kommissionen i januari 2018. Vi kan nu konstatera att insatserna har gett resultat och att flera av våra åsikter verkar ha beaktats. 

Småland-Blekinge-Halland klarar EU:s sysselsättningsmål med råge visar statistik från EU-kommissionens generaldirektorat för officiell statistik, Eurostat. I en europeisk kontext har svenska regioner en stark arbetsmarknad men även i jämförelse med andra svenska regioner ligger Småland-Blekinge-Halland bra till på listan.

EU-kommissionen lanserande den 28 mars 2018 en handlingsplan för att förbättra den militära rörligheten inom EU. Handlingsplanen är det första steget i en rad åtgärder vars syfte är att främja rörlighet och infrastruktursatsningar inom EU. Initiativet torde i första hand beröra militära aktörer och vår nationella nivå, men det finns även en potentiell påverkan på civilsamhället, näringslivet och regionala utvecklingsmöjligheter.