Då Erasmus+ förväntas en dubbelt så stor budget i nästa programperiod öppnar det upp för fler möjligheter för regioner och regionala aktörer att nyttja Erasmus verktyg för lokala och regionala kompetensförsörjningsinsatser. Tidigare har SBHSS Brysselkontor informerat om utlysningar och de partnerskap som etablerats genom ”Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills” (Erasmus) och nu när tredje vågen av partnerskap är i fas att utformas har Småland-Blekinge-Halland möjlighet att ge inspel till ERRIN, som i sin tur deltar i en expert-workshop med kommissionen ang. ”promoting education, training and skills across the bioeconomy”.


Idag träffade Brysselkontorets personal den svenska Europaparlamentarikern Karin Karlsbro (L). Mötet satte ljuset på våra regioners internationella arbete och utmaningar på hemmaplan. Våra ägares gröna kompetens kan bli intressant för Karlsbro som bland annat sitter i miljöutskottet.

 Bildresultat för karin karlsbro

Småland Blekinge Halland South Sweden erbjuder under vårterminen 2020 praktikplats på kontoret i Bryssel till studenter som en integrerad del av studieprogrammet. En praktikplats på Brysselkontoret innebär att du deltar i kontorets dagliga verksamhet med arbetsuppgifter som omvärldsbevakning, rapport/analys och kontakter med EU:s institutioner. Vi söker dig som trivs i en internationell miljö och som vill lära sig mer om europeisk politik och regional utveckling.