Sedan den första januari i år innehar Bulgarien ordförandeskapet för Europeiska unionens råd och spelar en viktig roll för arbetet i rådet de kommande sex månaderna. Nu har arbetsprogram med prioriteringar publicerats. Stora frågor rörande Europas framtid såsom EU:s flerårsbudget efter 2020 framtida sammanhållningspolitiken och jordbrukspolitiken står på agendan och är givetvis av stort intresse för Småland-Blekinge-Halland. Men det är också intressant att ungdomsfrågor och digitalisering ges prioritet. 

I veckan har EU-kommissionen offentliggjort flera samråd och ytterligare fler kommer. Alla ingår i en serie av samråd som kopplas till processen kring EU:s flerårsbudget efter 2020. Tillsammans ger de input till viktiga principer för den kommande programperioden. För två av samråden finns det stor andledning för Småland-Blekinge-Hallands huvudmän att svara på EU-kommissionens samråd!

Den 21-25 maj 2018 äger EU Green Week rum och i år är temat ”Green Cities for a Greener Futures”. Som en del av programmet kommer partnerevent arrangeras runt om i Europa. De som är intresserade av att arrangera ett partnerevent uppmuntras registrera detta senast 28 februari 2018. EU Green Week kan vara ett tillfälle att genom ett partnerevent på hemmaplan uppmärksamma spännande initiativ som pågår i våra städer i Småland-Blekinge-Halland.