17 deltagare från Småland-Blekinge-Halland besökte i veckan hälsoinnovationsplattformen GEEF i nederländska Leeuwarden för att dela erfarenheter, utmaningar och framgångar med varandra. De svenska och nederländska deltagarna turades om att kortfattat redogöra för aktuella utmaningar och frågeställningar, för att sedan diskutera dessa gemensamt. Några av de frågor som lyftes var: Hur skapar vi en marknad och efterfrågan för smarta lösningar för äldre? Hur kan vi integrera nya hälsotekniker i vårdutbildning? Hur ändrar vi synen på åldrande och äldre?

I dagarna presenterade Jean-Claude Junckers EU-kommission sitt sista arbetsprogram innan det under hösten 2019 är dags för en ny kommission att ta plats. Arbetsprogrammet för 2019 sätter riktningen för EU:s arbete och belyser därmed vilka områden som kommer vara i fokus under det kommande årets gång. Detta påverkar i sin tur vilka möjligheter och intressanta frågor som kommer dyka upp på EU-arenan under 2019 för Småland-Blekinge-Hallands aktörer. 

Till våren är det dags för Europaforum igen för Småland-Blekinge-Hallands aktörer. 2019 är det Region Blekinge som är arrangör. Den 16 maj kommer politiker, tjänstepersoner, representanter från näringslivet, studenter och övriga medborgare få en chans att samlas i Karlskrona för att diskutera det europeiska samarbetet samt dela erfarenheter, utbyta kunskaper och knyta kontakter. Läs mer om tidigare års framgångsrika Europaforum här (2018) och här (2017). Mer information kommer i takt med att evenemanget närmar sig.

Markera den 16 maj i kalendern redan nu för att inte missa chansen att delta på 2019 års Europaforum!