Under april 2018 kommer EU-kommissionen att öppna för årets ansökningar till 2018 års utlysningar inom LIFE-programmet. LIFE-programmet ger stöd till projekt inom miljö- och klimatområdet, vilket kan vara en intressant möjlighet då flera av Småland-Blekinge-Hallands huvudmän arbetar med detta område.

Fler arbetstagare behövs inom jordbruks- och livsmedelssektorn med rätt kompetenser, en problematik som existerar i våra regioner och i övriga delar av Europa. Den demografiska förändringen bidrar till problemet, allt fler unga behövs inom jordbruks- och livsmedelsindustrin om vi ska fortsätta ha en europeisk livsmedelsproduktion. Av den anledningen undersöker EU-kommissionen förutsättningarna för en framtida jordbrukspolitik genom att utvärdera jordbrukspolitiken för perioden 2014 – 2020. Inför nästa period efter 2020 vill kommissionen ha input från olika intressenter med fokus på demografisk förändring inom bl.a. jordbruk och livsmedelsfrågor, lokal och regional utveckling och kompetensförsörjning. Det kan därför vara intressant för Småland-Blekinge-Halland att ge sina synpunkter på dessa frågor.

Kommissionen har publicerat en färdplan för EU:s ungdomsstrategi efter 2018 som det nu finns möjlighet att kommentera. Intressenter och medborgare inbjuds särskilt att tycka till om kommissionens förståelse av problemet och möjliga lösningar på det, samt att dela med sig av egna erfarenheter och information.