I en satsning för att öka konkurrenskraften hos europeiska små och medelstora företag genom digitala lösningar introducerade EU-kommissionen år 2016 konceptet ”Digitala innovationshubbar” (DIH). Detta är ett steg i den digitala omvandlingen av industrin och EU-kommissionen satsar 500 miljoner euro fram till 2020 för att alla europeiska företag då ska ha en hubb inom sin region. I nuläget finns det två stycken hubbar i Sverige (Stockholm och Göteborg), vilket kan jämföras med Nederländerna och Belgien som har ca 50 stycken tillsammans (Se hur resten av EU jämför sig här). Småland-Blekinge-Hallands arbetar redan nu med digital kompetens för att främja konkurrenskraftig industri och effektiv offentlig förvaltning, kanske kan en digital innovationshubb vara ett verktyg för att förbättra detta arbete?  Läs mer om hur det fungerar nedan.

Lena Micko och Carola Gunnarsson, ordförande respektive styrelseledamot i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har skrivit en debattartikel på nyhetssajten Europaportalen angående regeringens position till inriktningen för den nya sammanhållningspolitiken. Under morgondagen, fredag 30 november, ska det nya förslaget diskuteras mellan EU-medlemsländerna. Flertalet viktiga frågor kommer lyftas, så som graden av regionalt inflytande, partnerskapsöverenskommelsen, gränsöverskridande samarbete över sjögräns och kopplingar till landsbygdsprogrammet. SKL uppmanar den svenska regeringen att ta ställning för de svenska regionerna och för en regionalt förankrad regionalpolitik genom partnerskapsavtal, då regionerna är de som bäst förstår sig på de lokala förhållandena. Läs mer om Sveriges och SKL:s ställningstaganden i respektive fråga på Europaportalens hemsida eller hos SKL.

Nyligen gick European Innovation Summit av stapeln i Bryssel. Småland-Blekinge-Hallands deltagande var ett led i vårt påverkansarbete och en del i en massiv lobbyinsats från europeiska regioner för att fortsatt kunna arbeta med sammanhållningspolitikens strukturfonder. Läs mer om varför vi deltog på en konferens om innovation.