Alternativa drivmedel är en ständigt aktuell fråga och som för tillfället fått särskilt stort fokus i Bryssel. Orsaken till detta är flera lagförslag och åtgärder kopplat till just hållbara transporter. Framför allt handlar det om EU-kommissionens åtgärdspaket för ren rörlighet som släpptes hösten 2017 och som kommer förhandlas under 2018. Men det handlar även om det lagpaket på energiområdet som bl.a. berör grödobaserade biodrivmedel. Samtidigt har diskussionerna om finansiering till EU:s framtida transportpolitik kommit igång, vilket kan ge ramarna för framtida möjligheter att använda EU-medel till tranportsatsningar. För Småland-Blekinge-Halland är det utifrån målsättningar om hållbara transporter, regionala satsningar på området och även näringslivets förutsättningar, viktigt att bevaka och ta till vara på våra intressen vad gäller möjligheter till utveckling likväl som att nå våra mål. Vi har tidigare skrivit om paketet för ren rörlighet, men här kommer en kort uppdatering kring läget och ett nedslag i den generella debatten om framtidens drivmedel.

Den 2 februari bevakade Småland-Blekinge-Halland konferensen ”EU Aquaculture – Farmed in the EU Regions” som anordnades av kommissionen och regionkommittén. Budskap som förmedlades från kommissionens sida var att det nu är ett momentum gällande aquaculture (vattenbruk) och vikten av att regionerna tar en aktiv och delaktig roll gällande implementeringen.

För att nå våra klimatmål behöver vi göra stora satsningar på innovation inom energi och industrisektorn. Kommissionen kommer att lansera en ny innovationsfond och öppnar nu för synpunkter från företag, intresseorganisationer och allmänheten. Förslaget kommer att påverka Småland-Blekinge-Halland och deras möjlighet till medel som är kopplat till innovation och klimatsmarta lösningar.