I början av 2014 inledde EU sina nya forsknings- och innovationsprogram som går under namnet Horisont 2020. Programmen är de viktigaste instrumenten inom ramen för tillväxtstrategin EU 2020, där målet är att stärka Europas kunskapsbas och konkurrenskraft.

Vinnova har idag gått ut med att Sverige inte kommer att delta under det EU-programmet Ambient Assisted Living (AAL) utlysningen för 2015. Anledningen till detta är att en juridisk överenskommelse mellan EU-kommissionen och medlemsländerna innehåller en ansvarsfördelning som Vinnova inte har mandat att besluta om. Vinnova, som är ansvarig svensk myndighet för programmet, har utrett möjligheterna för Sveriges deltagande och kommit fram till att Sverige inte kommer att delta 2015.

 

Klicka här för mer information.

Se tidigare artikel om AAL:s konferens i Bryssel den 11 mars.

 

EU-kommissionen har presenterat de första stegen i riktning mot ett av sina viktigaste vallöften: Införandet av en Energiunion. Syftet med unionen är att upprätthålla en säker, prisvärd och klimatvänlig energiförsörjning för EU:s medborgare och företag. Unionen fordras också att bidra till nya jobb, en ökad tillväxt och dessutom tros företags export att växa.  Tanken är att låta under- och överskott av energi nyttjas av samtliga medlemsstater. I dagsläget importeras mer än 50 % av energin i EU-länderna till ett värde av 3800 miljarder kronor per år och av den naturgas som importeras kommer 40 % av gasen från Ryssland varav hälften går genom gasledningar i Ukraina. Tre fjärdedelar av alla bostäder inom EU är dessutom ineffektiva när det kommer till energianvändning. 94 % av alla transporter är beroende av oljeprodukter och då importeras 90 % av den mängden. Med en energiunion är tanken att EU ska minska beroendet av andra stater.

Här kan ni läsa mer om den nya Energiunionen, samt se en informativ film om upplägget och varför unionen ska träda i kraft.