I slutet av november 2014 beslutade kulturministrarna i EU:s medlemsstater att en arbetsplan för kultur ska implementeras och gälla mellan åren 2015-2018. Arbetsplanens huvudsakliga fokus kommer beröra ämnen såsom publikutveckling, kulturarv, kreativ ekonomi och innovation inom kreativa och kulturella näringar (KKN). På agendan ligger dessutom kulturell mångfald och rörlighet, samt vikten av att lyfta fram kulturens roll i EU:s yttre förbindelser. Målet är att kultur ska vara tillgängligt för alla.

Intressant möjlighet för de som arbetar med frågor rörande hälsosamt åldrande. Under tre dagar erbjuds information om finansiering, workshops, goda exempel, samt möjligheter till att hitta samarbetspartners.

Olika parter i Blekinge kommer att få ta del av ca 8,5 miljoner kronor i EU-medel, tack vare Blekinge Tekniska Högskolas (BTH) deltagande i en framgångsrik ansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Projektet syftar till att utveckla ny teknik som ska ge en ökad livskvalité för äldre med mild demens.