Nya forskningsprogrammet Horisont Europa

Nu har EU-kommissionen släppt ännu ett förtydligande gällande förslaget till ny långtidsbudget, denna gång om framtidens forsknings- och innovationsprogram. Programmet kommer att kallas Horisont Europa (Horizon Europe) och föreslås tilldelas en ökning av medlen på ca 30 % jämfört med föregångaren Horisont 2020. Detta skulle innebära ca en biljon (1000 miljarder) svenska kronor för perioden 2021-2027. Excellens lyfts fram som en fortsatt prioritering och EU-kommissionen vill skapa fler synergier mellan Horisont och andra EU-program. Vad innebär det för Småland-Blekinge-Halland? Kommer vi kunna ta del av denna ökning och hur kommer det nya forskningsprogrammet att samverka med andra EU-program? Brysselkontoret har tittat närmare på förslaget.

Generellt sett är det svårt att säga att en insats på Brysselarenan har lett till ett visst resultat. Ibland är det dock värt att peka på resultat som man med fog kan fråga sig om de hade kommit till stånd om vi inte hade agerat. Under de senaste åren har Småland-Blekinge-Halland fått uppdrag från sina ägare att verka för en fortsatt sammanhållningspolitik. Politiken med bland annat regional- och socialfonden har hittills spelat en avgörande roll i vissa regionala utvecklinsfrågor. Brysselkontoret har därför suttit i europeiska styrgrupper och koordinerat svenska insatser i flera mycket stora lobbyinsatser i Bryssel. När EU-kommissionen nyligen presenterade sitt förslag för en ny flerårsbudget för EU efter 2020 kan vi se att vi lyckats få gehör för flera av de punkter vi lyft fram för just sammanahållningspolitiken!

Erasmus+, som föreslås en dubbelt så stor budget i programperiod 2021 – 2027, erbjuder fler möjligheter för våra medlemmars prioriterade områden. Fler synergier än tidigare med andra EU-program, lärlingsmobilitet och kompetenshöjande insatser är några av EU-kommissionens prioriteringar. Med andra ord kan vi förvänta oss att fler verktyg blir tillgängliga för att stärka den regionala arbetsmarknaden i Småland-Blekinge-Halland.