Den 24 januari anordnade Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén ett lanseringsevenemang I Bryssel med titeln: "EU Funds for integration - How can we better support people with a migrant background?". Kommissionär Corina Cretu och Marianne Thyssen underströk vikten av att kunna använda olika EU-fonder tillsammans för att skapa mer inkludering och mindre segregering i städer, regioner och medlemsländer. Under evenemanget lanserade EU-kommissionen en ny verktygslåda för bättre utnyttjande av EU-fonder för integration. Där projektet ”Step Two” från Kronoberg har lyfts som gott exempel.

Kommissionen pekar på kompetensförsörjning inom arbetsmarknaden som ett viktigt område för Europas regioner. Under våren förväntas EU-kommissionen lägga fram förslag som syftar till att förenkla processer för företag att anställa personer inom Europa, bland annat genom etableringen av en ny arbetsmyndighet.

Måndag 22 januari överlämnade svenska och andra europeiska regioner en påminnelse till EU-kommissionens ordförande om sitt stöd för en fortsatt sammanhållningspolitik efter 2020. Påminnelsen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.