Nu har EU-kommissionen tillkännagivit resultatet av den andra ansökningsomgången för WiFi4EU. Även denna gång är det glädjande att se att flera kommuner från våra län har blivit tilldelade stöd genom WiFi4EU-initiativet, nämligen Laholm, Markaryd och Nässjö. På reservlistan finns även Karlskrona och Västervik. 

År 2019 anordnar EIT Health 13 olika sommarskolor med fokus på att utveckla den europeiska sjukvården. Sommarskolorna är öppna för hälsointresserade studenter och till yrkesverksam hälso- och sjukvårdspersonal.  I år fokuserar många av dessa sommarskolor på utveckling av hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens inom eHealth, mHealth, data, artificiell intelligens och relaterade digitala lösningar för vården. Samtliga följer ett program om 2 till 3 veckor, se lista nedan.

Hur kan vi utveckla den skogliga bioekonomin i Europa? Hur kan skogen bidra till att hantera klimatutmaningar och åtaganden inom Parisavtalet? Hur skapar vi ett mer hållbart skogsbruk? Detta var frågor som diskuterades på EU-kommissionens högnivåkonferens om skog, Our forest, Our future, som ägde rum i Bryssel den 25 april. Bland talare och deltagare fanns en stor bredd av intressenter representerade och diskussionerna som fördes är intressanta inte minst utifrån den uppdatering av EU:s skogsstrategi som väntas. Småland-Blekinge-Halland, med styrkor inom skoglig bioekonomi, kan bidra med värdefull kompetens och även ha intresse av att följa och påverka utvecklingen. Representanter från vårt regionala näringsliv fanns på plats, Södras ordförande Lena Ek var en av konferensens huvudtalare.

Södras ordförande Lena Ek berättade hur skoglig bioekonomi bidrar till innovation, tillväxt och minskad klimatpåverkan.