Småland-Blekinge-Halland påverkas direkt och indirekt av de beslut som fattas i EU. Både vad gäller utvecklingsmöjligheter och hur vi bedriver verksamhet. Det är inte bara offentliga organisationer som påverkas, utan även näringslivet och den enskilda medborgaren.

Därför är det glädjande att vi kan se flera exempel på att regioner är med och påverkar EU:s policy. Vi har tidigare uppmärksammat samråd som huvudmännen besvarat kopplat till kommande flerårsbudget, likväl som den stora europeiska lobbyinsats som gjorts för en framtida sammanhållningspolitik. Nu har vi ytterligare ett lysande exempel på hur vi är med och påverkar.

Det har talats mycket om cirkulär ekonomi de senaste åren, men allt mer tycks det gå från att vara ett teoretiskt begrepp till omställning i praktiken. EU-kommissionen har snart genomfört de åtgärder som pekades ut i det cirkulära paketet från 2015. Till de senaste hör antagande av en plaststrategi och förslag till dricksvattendirektiv, vilka vi tidigare skrivit om på vår hemsida. Dock kvarstår mycket arbete innan vi kan tala om en cirkulär ekonomi och ett cirkulärt samhälle. Inte minst vad gäller små- och medelstora företags möjligheter. För att skynda på och möjliggöra omställningen spelar EU-kommissionen likväl som huvudmännen i Småland-Blekinge-Halland en viktig roll.

Som vi tidigare skrivit om så har EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU:s ministerråd kommit överens om WiFi4EU-initiativet, där kommuner kan ansöka om finansiering för att skapa gratis trådlösa surfzoner för allmänheten. Nu har webbportalen WiFi4EU lanserats och kommuner kan gå in och registrera sitt intresse för att söka EU-bidrag.