De svenska stads- och regionkontorens FoI-nätverk, som Småland-Blekinge-Halland deltar i, bjuder in till frukostseminarium i samband med EU:s FoI-dagar i Bryssel. Den 25 september är du som besöker Bryssel välkommen att delta på frukostmötet som syftar till att diskutera samverkan mellan regional, nationell och europeisk nivå för stärkt innovationskapacitet och ökad konkurrenskraft.


Om en knapp månad går European Week of Regions and Cities (EWRC, tidigare ”Open Days”) av stapeln. EWRC tar plats under fyra dagar varje oktober och är ett event där städer och regioner får en chans att visa hur de arbetar för att implementera EU:s samhållningspolitik och skapa tillväxt i samhället. Det är viktiga dagar för att belysa regioners betydelse och roll i hela den europeiska mekanismen. Dagarna utgör även en betydande möjlighet för regioner att knyta kontakt med varandra.

Under Horisont 2020 har framväxten av olika former av partnerskap bidragit till ett svåröverskådligt och komplext FoI-landskap. Kommissionen vill förtydliga partnerskapens roll och har föreslagit tre modeller av partnerskap inom Horisont Europa (2021 – 2027) under paraplybegreppet europeiska partnerskap. Kommissionen menar att den nya ansatsen med europeiska partnerskap kommer att leda till ett mindre antal partnerskap, men att partnerskapen blir mer sammanhängande till EU:s övergripande FoI-policys. Fram till den 6 november samlar kommissionen in synpunkter ang. utformningen av europeiska partnerskap och särskilt intressant för Småland-Blekinge-Halland är bl.a. de samråd som fokuserar på prioriteringsområden som ligger i linje med våra medlemmars styrkeområden (cirkulär bioekonomi, hälsoinnovation osv). Kommissionen frågar dessutom efter inspel kring huruvida framtidens partnerskap bör vara mer lyhörda mot regionala FoI-strategier.