Den 28 november lanserade EU-kommissionen en strategiskt långsiktig vision för en modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi till 2050. Visionen sätter en viljeriktning mot ett EU som inte ska ha någon påverkan på klimatet om c:a 30 år, vilket förutsätter att alla samhällsaktörer och organisationer bidrar. EU-kommissionen framhåller därmed betydelsen av att regioner och kommuner utarbetar egna visioner vilket berikar debatten och bidrar till att fastställa Europas svar på den globala klimatutmaningen.

Brysselkontoret vill uppmärksamma nyligen lanserade interaktiva hemsidan What Europe Does for me. Hemsidan ger korta, konkreta och lättlästa exempel på positiva förändringar EU har gjort och gör i din region och i ditt liv.

Kylan har kommit till kontinenten, men det har inte hindrat Småland-Blekinge-Hallänningar från att komma ner till Bryssel. I veckan har medarbetare från både Halland och Blekinge varit på plats. Den 22 och 23 november fick Brysselkontoret besök från Blekinge av en grupp bestående av kommundirektörer, region- och landstingsdirektörer.  Dessutom hade vi besök från Halland som medverkade på ERRINs partnersöksevent inom hälsa.