Plattformen ”Social Challenges Innovation Platform” är ett projekt finansierat av Horisont 2020 som kan vara av intresse både för våra huvudmän som står inför och hanterar samhälleliga utmaningar likväl som till det regionala näringslivet. Plattformen ska fungera som ett europeiskt online-system med målet att uppmuntra interaktion mellan sociala innovatörer och små till medelstora företag. Syfte är att främja gemensam utveckling och skapandet av hållbara innovationer med tydlig social inverkan. Denna metod är ett resultat av att det tas fram en mängd med goda idéer och lösningar inom EU-finansierade projekt men att de sällan befästes och sprids vidare. Med detta vill EU uppmuntra till innovativa, långsiktiga och applicerbara lösningar inom den sociala och miljömässiga sektorn.

Tidigare i veckan deltog Småland-Blekinge-Hallands brysselkontor och Åslög Kantelius från Region Jönköpings län på forum för TEN-T ScanMed-korridoren. Inom det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) finns nio transportkorridorer utpekade och Sverige berörs av ScanMed-korridoren som bl.a. sträcker sig genom Halland, Kronoberg och Jönköping län. Forumet arrangeras av EU-kommissionens korridorssamordnare och är ett tillfälle för inbjudna intressenter längs korridoren att träffas för att dela information och diskutera aktuella frågor.  Förutom rapportering om pågående aktiviteter och projekt kom man även in på frågor om TEN-T och Connecting Europe Facility:s (CEF) framtid: hur det blir det med finansiering till europeisk infrastruktur efter 2020? Blir det någon fortsättning av CEF och hur stor? På dessa frågor finns i nuläget inget svar, särskilt då det i hög grad beror på EU:s kommande långtidsbudget. 

I tidigare artiklar har vi på SBHSS Brysselkontor skrivit att ”kampen om arbetskraften” tätnar mellan europeiska regioner. Även om detta påstående är välgrundat, då flertal branscher i Europa är i stort behov av specifik yrkeskompetens, så vill EU se fördjupat samarbete mellan europeiska regioner snarare än förflyttning av kompetens från ett område till ett annat (brain-drain). 2016 lanserade EU-kommissionen en ny kompetensagenda för Europa som bl.a. syftar till att möta arbetsmarknadens kompetensbehov. Medel från befintliga EU-program används för att genomföra målen i EU:s kompetensagenda och nu har aktörer i Småland-Blekinge-Halland möjlighet att söka EU-finansiering för att initiera processer på hemmaplan som kan ersätta brain-drain med smartare kompetensstrategier.