Under European Week of Regions and Cities (EWRC) var Brysselkontoret med och arrangerade side-eventet ”Regions and Cities for Youth” tillsammans med Venetos, Oslos och Vojvodinas (Novi Sad) Brysselkontor.  Zofia Makowska från regionförbundet Kalmar län deltog och presenterade projektet CASYPoT inför publiken som bestod av c:a 60 deltagare från över 15 europeiska länder.  Som arrangör av eventet har Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor skapat goda förutsättningar för våra medlemmar att arbeta med ungdomsrelaterade frågor på den europeiska arenan. 

Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för Småland-Blekinge-Hallands medlemmar och Bryssel-arenan erbjuder flera forum där europeiska nätverk och regioner diskuterar EU:s verktyg för att stävja obalans på den gemensamma arbetsmarknaden. Nyligen besökte Brysselkontoret eventet ”Introducing the European Skills Index” som presenterade ett index (data) på medlemsländernas arbete med kompetensförsörjning. Statistiken visade bl.a. att Sverige har stora förbättringsmöjligheter vad gäller kvalifikationsmatchning – ett område som ges stöd i bl.a. EU:s kompetensagenda och utlysningar inom Erasmus-programmet.

I Småland-Blekinge-Hallands finns en stark entreprenörskapsanda. Vi vill därför uppmärksamma om en möjlighet att ytterligare lyfta detta för omvärlden - European Entrepreneurial Region Award. Denna utmärkelse syftar till att uppmuntra entreprenörskap och småföretagande genom att belysa regioner som underlättar företagande för sina medborgare. Europeiska regionkommittén, som är arrangör, uppmanar regioner från Sverige att söka då ingen svensk region har ansökt på nio år. Ansökan till denna utmärkelse kommer enligt preliminär plan öppna i november.