Den 10 oktober anordnar Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontoret seminariet ”Regions and Cities for Youth” I Bryssel tillsammans med bl.a. nästa års europeiska ungdomshuvudstad Novi Sad (Serbien), Oslos Brysselkontor, Venedigs Brysselkontor och städerna Maribor (Slovenien) och Braga (Portugal). Seminariet kommer fokusera på hur regioner och städer kan använda EU:s verktygslåda för projekt som avser att förbättra ungdomars livssituation, hälsa, delaktighet och möjligheter i samhället.

How do we improve the opportunities for young people in regions and cities across Europe, and what can be gained by doing so? Get inspiration (and lunch) at our side-event ”Regions and Cities for Youth” October 10, 09.00 – 12.00, at the Mission of the Republic of Serbia to the European Union (Boulevard du Regent 53 - 1000 BRUXELLES). Registration is open! 

Den 5 september anordnar det Brysselbaserade nätverket Informal Baltic Sea Group, IBSG, konferensen ”Save the Baltic Sea for real” i Bryssel.

Småland-Blekinge-Halland är medlem i iBSG tillsammans med 49 andra regionala Brysselkontor från Östersjöområdet. Det fungerar framförallt som en plattform för erfarenhets- och informationsutbyten för sina medlemmar. Ett av iBSG:s huvudmål är att organisera en årlig konferens om politiska frågor som rör Östersjöregionen och årets konferens riktar fokus mot Östersjöns vattenkvalitet och de miljömässiga hoten som kemiska ämnen och plaster utgör.

Konferensen anordnas på Europaparlamentet (Bryssel) i samarbete med bl.a. Östersjökommissionen (CPMR) och Europaparlamentets Intergroup on Seas, rivers, islands and coastal areas. Registreringen är öppen fram till den 29 augusti.