Som vi skrivit om i tidigare artikel så har EU-kommissionen pekat ut Europas regioner som nyckelaktörer för EU:s industristrategi som lanserades 2017. Regionala industrier och aktörer i Småland-Blekinge-Halland kan därför vinna mycket på att blicka mot den europeiska arenan. Under våren (februari) anordnas European Industry Day 2018 i Bryssel, där representanter från klusterorganisationer har möjlighet att delta på matchmaking events gällande COSME:s ansökningsomgång som syftar till att främja interregionala samarbeten för smarta investeringar. Ett bra tillfälle för våra regioners science parks eller teknologiska center att skapa nya internationella kontakter och samarbeten.

EU:s strategi för säljfrämjande åtgärder avser att hjälpa producenter att sälja livsmedel på en allt mer konkurrensutsatt global marknad. EU-medel kopplade till strategin kan användas för informations- och reklamkampanjer både i och utanför EU. Det finns således goda möjligheter för aktörer i Småland-Blekinge-Halland att ansöka om projekt för att främja den regionala livsmedelskedjan, både vad gäller marknadsföring på den svenska och/eller på den internationella marknaden.  

Fram till den 17 april 2018 kan Europeiska regioner och kommuner ansöka om Europeiska Regionkommitténs utmärkelse "Europeisk entreprenörsregion" (EER) för 2019. Utmärkelsen syftar till att kartlägga och belöna regioner och/eller kommuner i Europa med framtidsinriktade företagsstrategier (oberoende av dess storlek eller tillgångar). De tre regioner som har den mest trovärdiga, framträdande, framåtblickande och lovande politiska strategin tilldelas utmärkelsen. Än så länge (sedan starten 2011) har ingen svensk region tagit hem titeln, kanske har någon av Småland-Blekinge-Hallands regioner eller kommuner chansen att bli första svenska vinnare? Mer information hittar du här på regionkommitténs hemsida.