EuroTech Universities Alliance bjuder in till konferens
Fostering attractive research careers – the role of the EU Human Resources Strategy for Researchers 

11 maj, 10.30 på Kataloniens EU-representation, Rue de la Loi 227 i Bryssel.

Vårens upplaga av ”På gång inom EU” finns nu att läsa på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) hemsida. Här kan du läsa om det senaste som har hänt inom EU och hur det påverkar kommuner, landsting och regioner.

I samband med Open Days-ett nätverksevent för regioner som hålls i Bryssel under oktober-kommer Regionkommittéen att arrangera en gratis nätbaserad 8 veckorsutbildning för lokala och regionala tjänstemän med koppling till EU-frågor. Kursen kommer att fokusera på hur regioner bidrar till att skapa policy i EU. Kursen kommer att hållas på engelska.

 Denna kurs kan vara en möjlighet för att utbilda deltagare i styrgrupp, chefsgrupp, kontaktpersonsgrupp, projektägare, nyckelpersoner och andra intresserade i din region.

En undersökning av hur deltagare ser kursen har sänts till oss. Om du är intresserad av att delta i kursen , fyll gärna i regionkommitténs formulär https://www.surveymonkey.com/s/JKDL33F

Är du intresserad av att delta? Kontakta regionkommittén med din intresseanmälan på epostadress welcome@cor.europa.eu.