Förra veckan samlades regioner, städer, cykelorganisationer och representanter från EU-kommissionen för att diskutera cykelns roll i frågan om att minska våra koldioxidutsläpp. Under konferensen presenterade projekten Trace och Flow hur de har lyckats få fler människor att välja cykeln framför bilen. Konferensen bjöd på många goda exempel, men också på nyheter från EU-kommissionen om vad som är på gång under 2018. Därmed kan det förhoppningsvis ge inspiration och vara till nytta för det arbete med att främja cykling och att utveckla cykelinfrastruktur som pågår i Småland-Blekinge-Halland.

Trots osäkerheter kring framtida finansiering inom EU så har EU-kommissionen framhållit att ungdomar och programmet för livslångt lärande Erasmus+ är något som kommer att prioriteras även i fortsättningen. Nu växer programmet ytterligare och startar upp en nätversion för att komplettera utbytesverksamheten. Dessutom har EU-kommissionen meddelat att europeiska 18-åringar från och med i sommar kommer att kunna ansöka om gratis interrailkort.

Det blir allt större fokus på försvar och säkerhet inom EU, detta är tydligt inte minst genom EU:s nya prioriteringar för perioden efter 2020. För att få ta del av den senaste informationen som relaterar till forskning och säkerhet deltog Brysselkontoret på ett seminarium den 8 mars där flera deltagare presenterade EU:s nuvarande försvarspolitik och möjligheter till finansiering. EU:s medel är inte endast intressant för försvarsindustrin, utan även för andra intressenter som lärosäten, kluster, regioner, offentliga myndigheter eller företag.