I slutet av 2017 antogs EU-kommissionens kommande arbetsplan för EU:s hälsoprogram där 2018 års prioriteringar och åtgärder fastställs. Huvudsakligen prioriteras samarbetet kring expertis gällande sällsynta sjukdomar (kopplat till ERN), förebyggandet av kroniska allvarliga sjukdomar samt förberedelser och samarbete kring gränsöverskridande hälsorisker. Budget för 2018 är omkring 62 miljoner euro där 29 % är avsett för de europeiska referensnätverken (ERN), 15 % avsetts till förbyggande av allvarliga sjukdomar, 15 % är för arbetet gällande gränsöverskridande hälsorisker och 7 % är öronmärkta för implementering av EU-lagstiftning på medicintekniska produkter.

Småland-Blekinge-Hallands tjänstepersoner som arbetar med livsmedelsfrågor har möjlighet att delta på konferensen ”Food safety 2020” och/eller ”High Level Event Food2030” (side-events) som båda anordnas vecka 24 (11 – 13, 14 – 15 juni). Food safety 2020 arrangeras av regionnätverket Eriaff i Seinäjoki, Finland och EU-kommissionens ”Food2030” går av stapeln i Plovdiv, Bulgarien.

I Småland-Blekinge-Halland är arbetet med kompetensförsörjning av stor betydelse för att klara av rådande demografiska utmaningar med en åldrande befolkning och växande global konkurrens. I våra regioner har aktiviteter för arbetskraftsförsörjning ökat genom insatser för livslångt lärande och kompetensutveckling, men fler internationella strategiska samarbeten kan användas för att täppa till regionala/lokala arbetskraftsbehov.