Den 2 februari bevakade Småland-Blekinge-Halland konferensen ”EU Aquaculture – Farmed in the EU Regions” som anordnades av kommissionen och regionkommittén. Budskap som förmedlades från kommissionens sida var att det nu är ett momentum gällande aquaculture (vattenbruk) och vikten av att regionerna tar en aktiv och delaktig roll gällande implementeringen.

För att nå våra klimatmål behöver vi göra stora satsningar på innovation inom energi och industrisektorn. Kommissionen kommer att lansera en ny innovationsfond och öppnar nu för synpunkter från företag, intresseorganisationer och allmänheten. Förslaget kommer att påverka Småland-Blekinge-Halland och deras möjlighet till medel som är kopplat till innovation och klimatsmarta lösningar.

Den 24 januari anordnade Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén ett lanseringsevenemang I Bryssel med titeln: "EU Funds for integration - How can we better support people with a migrant background?". Kommissionär Corina Cretu och Marianne Thyssen underströk vikten av att kunna använda olika EU-fonder tillsammans för att skapa mer inkludering och mindre segregering i städer, regioner och medlemsländer. Under evenemanget lanserade EU-kommissionen en ny verktygslåda för bättre utnyttjande av EU-fonder för integration. Där projektet ”Step Two” från Kronoberg har lyfts som gott exempel.