I dagarna släppte Eurostat årets uppföljning av EU:s framsteg kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål. Rapporten är den andra av sitt slag och ger en statistisk överblick över hur långt EU har kommit i genomförandet av de 17 målen. I rapporten nämns det att många länder för närvarande uppdaterar sina nationella strategier i linje med Agenda 2030. Även många regioner gör detta då det fortfarande saknas en uppföljare till Europa 2020 att basera sitt långsiktiga, strategiska arbete på. Kanske kan rapporten som nu släppts ge inspiration till det lokala och regionala arbetet, både vad gäller genomförande och uppföljning?

Sveriges Kommuner och Landsting har nu publicerat höstens upplaga av ”På gång i EU”, en skrift som publiceras två gånger per år och redogör för aktuella EU-frågor som påverkar Sveriges kommuner, landsting och regioner. Texterna är skrivna av experter på SKL i samarbete med Internationella sektionen.  Mer information om Sveriges Kommuner och Landstings arbete i EU samt skriften finns tillgänglig på deras hemsida här.

För Småland-Blekinge-Halland är hälsa en högt prioriterad fråga för arbetet på den europeiska arenan. Framförallt i syftet att utbyta erfarenheter och lära tillsammans med andra europeiska regioner. Det finns flera olika tillvägagångssätt och forum för att göra just detta. Ett av dessa är European Hospital and Healthcare Federations (HOPE) utbytesprogram och som en inspiration har vi talat med Region Kronoberg som nu deltar i programmet för 20:e året.