Härom dagen talade Linda Reinholdsson och Sven Kastö för ledningen för transportministeriet i den självständiga regionen Sydtyrolen i norra Italien. Det informella mötet med gruppen som var på besök i Bryssel syftade till att utbyta erfarenheter och identifiera möjligheter vad gäller europeisk transportpolitik.


Tidigare har livsmedelsaktörer och intressenter i Europa uppmanat kommissionen till att starta en gemensam livsmedelspolitik inom EU. Flera europaparlamentariker har dessutom tryckt på för ett europeiskt ramverk som täcker hela livsmedelskedjan, från jord till bord, och nu verkar det som att påtryckningarna får resultat. Under hösten lanseras ett nytt forum – en plattform för europeisk livsmedelspolicy som kommer kallas European Food Forum.

SKL har nu publicerat höstens upplaga av ”På gång i EU”, en skrift som publiceras två gånger per år och redogör för aktuella EU-frågor som påverkar Sveriges kommuner och regioner. Texterna är skrivna av experter på SKL i samarbete med Internationella sektionen.  Mer information om SKL:s arbete i EU samt skriften finns tillgänglig på deras hemsida här.