I veckan var Mikael Ludvigsson, porcessledare för Smart Housing Småland, i Bryssel för att utveckla klustrets europeiska arbete. På agendan stod bl.a. möte med EU kommissionen DG GROW (motsvarar i princip näringsdepartementet). Mötet byggde på ett intresse från EU-kommissionen att ta del av vilka möjligheter som Smart Housing Småland ser gällande innovativt hållbart byggande, men även vilka utmaningar som branschen och klustret står inför.

Vad innebär ett nytt europeiskt ledarskap för den regionala och lokala nivån i Småland-Blekinge-Halland? Vi har tittat på valutgången ifrån ett ”regionalt utvecklingsperspektiv” för att utröna vilka ev. möjligheter våra medlemmar har att bidra med goda exempel, en regional och lokal röst, i utformningen av europeisk politik i mandatperiod 2019 – 2024. Nu väntar en intensiv sommar/höst där Brysselkontoret kommer rikta blicken mot de svenska europaparlamentarikerna och vilka utskott de kommer att sitta i. 

Det regionala utvecklingsuppdraget handlar om att koordinera arbetet för att möta regionala utmaningar och skapa en grogrund för tillväxt. EU:s betydelse för den regionala nivåns förutsättningar att bedriva regional utveckling är omfattande. Sammantaget utgör sammanhållningpolitikens strukturfonder (ESI-fonderna) c:a 60 % av det regionala utvecklingskapitalet i Småland-Blekinge-Hallands.

Även om beroendet av EU:s strukturfonder är stort, så finns utrymmet för att öka det regionala utvecklingskapitalet framförallt inom de konkurrensprövade medlen - som i en europeisk kontext utgörs av de fonder som europeiska regioner och aktörer tävlar om i konkurrens med varandra.

Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor fyller en viktig funktion i arbetet att marknadsföra våra regioner som attraktiva samarbetspartners. Detta eftersom de flesta konkurrensprövade EU-programmen kräver att projekt, processer och kapital tilldelas regioner som samarbetar med aktörer över landsgränserna. Brysselkontoret fungerar således som regionernas förlängda arm i Bryssel och marknadsför, skapar strategiska kontakter och följer utvecklingen inom program som Horisont 2020 (Horisont Europa 2021 – 2027), Erasmus+ och Life m.fl. 

PM inom området: 

InvestEU - ett nytt EU program

 

Kontakt Sven Kastö

Sven.kasto@sbhss.eu

+32- 488-90 49 43