Landstingsledningen för Kalmars län besökte förra veckan Småland Blekinges regionkontor för att utveckla sitt arbete med hälsofrågor på EU-nivå.

I slutet av november 2014 beslutade kulturministrarna i EU:s medlemsstater att en arbetsplan för kultur ska implementeras och gälla mellan åren 2015-2018. Arbetsplanens huvudsakliga fokus kommer beröra ämnen såsom publikutveckling, kulturarv, kreativ ekonomi och innovation inom kreativa och kulturella näringar (KKN). På agendan ligger dessutom kulturell mångfald och rörlighet, samt vikten av att lyfta fram kulturens roll i EU:s yttre förbindelser. Målet är att kultur ska vara tillgängligt för alla.

Intressant möjlighet för de som arbetar med frågor rörande hälsosamt åldrande. Under tre dagar erbjuds information om finansiering, workshops, goda exempel, samt möjligheter till att hitta samarbetspartners.