Olika parter i Blekinge kommer att få ta del av ca 8,5 miljoner kronor i EU-medel, tack vare Blekinge Tekniska Högskolas (BTH) deltagande i en framgångsrik ansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Projektet syftar till att utveckla ny teknik som ska ge en ökad livskvalité för äldre med mild demens.

I Sverige uppmärksammas våra svenska EU-parlamentarikers arbete relativt sällan och de viktiga rapportörskapen i parlamentet utgör inget undantag. Under hösten 2014 fick EU-parlamentarikern och ölänningen Anna Hedh förtroendet och chansen att bli rapportör samt skuggrapportör inom tre olika ämnen.

Datum är nu fastställda för Open Days. Under fyra dagar finns möjligheter för regioner att visa goda exempel på sitt arbete samt knyta nätverk. Du som funderar på att delta och kanske visa ett gott exempel från din region/universitet/landsting, kontakta SmålandBlekinge omgående. Planeringen startar nu. Läs mer 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2015/about_od.cfm