Mellan den 25-26 mars deltog 160 deltagare på Svereg-konferensen i Bryssel. Temat för konferensen var ”Europas utmaningar kan inte vänta” – Hur påverkar EU:s nystart den lokala och regionala nivån? Syftet var att ge aktörer på den lokala och regionala nivån en möjlighet att samlas och diskutera hur deras verksamheter berörs av ”nystarten” av EU, i och med att 2014 innebar såväl en ny mandatperiod för Europaparlamentet och EU-kommissionen som starten på en ny programperiod inom unionen.

Linnéuniversitetets ledningsgrupp besökte måndagen den 23:e och tisdagen 24:e mars Bryssel och Småland-Blekinges Europakontor för två informativa, viktiga och strategiskt intressanta dagar.

Den 25-26 mars 2015 deltog SmålandBlekinge i en konferens med andra regionkontor i Bryssel. I samband med dagarna hölls ett erfarenhetsutbyte med region Värmland. Områden som livligt diskuterades var skogsindustrin och dess utveckling, pappersmassa men även frågor om hur man bäst utvecklar och driver EU-projekt samt internationella utbyten. Syftet var att förutsättningslöst knyta kontakter och utbyta erfarenheter mellan regionerna.