Nätverket Ambiorix Group for European Research Strategy riktar sig till aktörer på lärosäten och forskningsinstitutioner som är intresserade av att genom nätverksbyggande utveckla redskap och strategier för att delta i Europeiska forskningsprogram, projekt och nätverk.

Nätverket ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) riktar sig till regioner och aktörer med ett intresse av innovation i relation till utveckling av landsbygd och livsmedelsfrågor. Nätverket har ett kombinerat fokus på innovation, EU:s forsknings- och innovationsprogramHorisont 2020 och jordbruks-, skogsbruks- samt livsmedelsfrågor.

Under oktober publicerar Europeiska kommissionen en utlysning som syftar till att informera om barns rättigheter inom medlemsländer som har förbjudit barnaga. 

Barns rättigheter förväntas idag genomsyra EU:s politik inom flertalet olika områden, men trots att det exempelvis står inskrivet i Lissabonfördraget från år 2009 att EU ska främja och arbeta för barns rättigheter, är barnaga inte förbjudet i alla medlemsländer. Även Sverige som initierade en lag mot barnmisshandel redan år 1979, fick under förra året kritik av FN:s barnrättskommitté angående situationen för ensamkommande flyktingbarn men också angående en ökning av barnmisshandel och brister i uppföljningen av utsatta barn. I en rapport från år 2014 skriver Socialstyrelsen att omkring 15 procent av alla barn i Sverige har blivit utsatta för fysiskt våld inom familjen och att endast 6 procent av kommunerna i Sverige gör systematiska uppföljningar av insatserna till våldsutsatta barn.

Under oktober kommer Europeiska kommissionen att publicera en utlysning inom ramen för Daphne III, ett initiativ som går ut på att förebygga våld samt stödja våldsoffer och riskgrupper såsom barn. Mer information om Daphneprogrammet finns här.