Den 10 januari 2007 föreslog EU-kommissionen ett paket om energi och klimatförändringar som skulle leda till att EU på allvar trappar upp kampen mot klimatförändringar. Ett av förslagets initiativ var att EU-länderna skulle minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 % till 2020 jämfört med 1990 års nivåer.

Regionkommittén uppmanar regioner och kommuner runt om i Europa som har en framåtblickande enteprenörsstrategi till att söka Europeiska Entreprenörsregioner (EER). Priset är till för att belöna regioner med medial uppmärksamhet som lyckas uppnå ett regionalt entreprenörsklimat.

EU-kommissionen uppmuntrar offentliga myndigheter, på nationell och regional nivå, representanter från turismsektorn, samt andra intressenter att, den 1 december, delta i en öppen diskussion om utvecklingen av politik som rör turismsektorn. EU-kommissionen har föreslagit fem områden som eventuellt skulle vara av intresse att inkludera i en framtida strategi, nämligen digitalisering, Destination Europa-varumärket, bättre administrativa krav och lagstiftning, kvalitet, och samordning och styrning inom och mellan offentliga och privata aktörer. De uppmuntrar därför privata och offentliga aktörer att delta i diskussionen om en kommande strategi för en hållbar och konkurrenskraftig utveckling av turismsektorn.

Låter det intressant? Hör av dig till oss på Brysselkontoret!