Therese Svensson-Stoltz, Tommy Rydfeldt, Sven Sunesson,          Erika Bjerström och 

Lennarth Förberg och Magnus Johansson                                    Katarina Areskoug-Mascarenhas

16 maj samlades cirka 140 politiker, tjänstepersoner och studenter i Karlskrona för att lyssna till en rad intressanta presentationer med fokus på Småland-Blekinge-Hallands roll i det internationella arbetet. Moderator var utrikeskorrespondenten och författaren Erika Bjerström. ”En fantastiskt intressant dag”, var en av rösterna från publiken.

Efter publiceringen av artikeln ”Är tågresor på uppgång?” angående tågresandet i Europa har vi fått en positiv respons och mottagit ett flertal tips, därför uppdaterar vi nu vår tågguide.

Det verkar ganska krångligt att åka tåg inom Europa. Detta beror bland annat på att varje land har utvecklat sin egen teknik så som signalsystem, elsystem och spårvidd vilket gör det svårt för tågen att korsa gränser. Det beror även på administrativa hinder. Varje tågbolag måste ansöka om att få en tågresa godkänd i varje land, vilket gör det svårt för tågoperatörer att få plats i nationella körscheman. Dessutom saknas det fortfararande ett gemensamt bokningssystem, men detta är något som EU-parlamentet arbetar med att förenkla i framtiden.

Så länge vill vi förenkla tågresandet genom att dela med oss flera goda tips!  

Nu har EU-kommissionen tillkännagivit resultatet av den andra ansökningsomgången för WiFi4EU. Även denna gång är det glädjande att se att flera kommuner från våra län har blivit tilldelade stöd genom WiFi4EU-initiativet, nämligen Laholm, Markaryd och Nässjö. På reservlistan finns även Karlskrona och Västervik.