Under oktober publicerar Europeiska kommissionen en utlysning som syftar till att informera om barns rättigheter inom medlemsländer som har förbjudit barnaga. 

Barns rättigheter förväntas idag genomsyra EU:s politik inom flertalet olika områden, men trots att det exempelvis står inskrivet i Lissabonfördraget från år 2009 att EU ska främja och arbeta för barns rättigheter, är barnaga inte förbjudet i alla medlemsländer. Även Sverige som initierade en lag mot barnmisshandel redan år 1979, fick under förra året kritik av FN:s barnrättskommitté angående situationen för ensamkommande flyktingbarn men också angående en ökning av barnmisshandel och brister i uppföljningen av utsatta barn. I en rapport från år 2014 skriver Socialstyrelsen att omkring 15 procent av alla barn i Sverige har blivit utsatta för fysiskt våld inom familjen och att endast 6 procent av kommunerna i Sverige gör systematiska uppföljningar av insatserna till våldsutsatta barn.

Under oktober kommer Europeiska kommissionen att publicera en utlysning inom ramen för Daphne III, ett initiativ som går ut på att förebygga våld samt stödja våldsoffer och riskgrupper såsom barn. Mer information om Daphneprogrammet finns här.


Carl- Martin Lanér Karlskrona kommun, Peter Lilja från Landstinget Blekinge, Irene Robertsson Olofströms kommun, Lars Eriksson Sölvesborgs kommun, Anna- Lena Cederström regiondirektör för Region Blekinge, Ingrid Lovén från Länsstyrelsen i Blekinge, Magnus Widén Ronneby kommun, Göran Persson Karlshamns kommun, Sven Kastö Småland-Blekinges Brysselkontor. 

Den 3-4 december 2015 finns det möjlighet för dig som har en projektidé för e-utbildningsprojekt att träffa potentiella projektpartner från andra regioner i Europa som är aktiva inom samma intresseområde i Bryssel.  

Den 3 december kommer det att hållas ett seminarium om ”How can digital learning environments enhance learning outcomes?” efter seminariet har du möjlighet att träffa digitala experter samt handläggare från EU-kommissionen.

Den 4 december klockan 9.00–15.30 kommer det att hållas en workshop för projektutveckling där du kan möta potentiella partner för framtida utlysningar inom e-utbildning och digital utveckling:

Sista anmälningsdagen för att delta i workshopen är den 30 oktober 2015.