Design Days kommer att hållas i Bryssel den 24-25 september 2015.

Design Days är en plattform för samverkan med andra regioner i Europa kring designfrågor. Här kan man träffa kontakter inom företag, universitet och regionala organisationer. Utvecklingsfrågor som EU-policy för området och trender inom designområdet utgör också en del av aktiviteterna på plattformen. För mer information och detaljerat program kontakta Design Days planeringsorganisation 

Anna Spechtenhauser

Acting Head of Office

Stuttgart Region European Office

phone: 0032-2-238 08 86

anna.spechtenhauser@region-stuttgart.de

Måndag den 15 juni anordnar informal Baltic Sea Group (iBSG) sin årliga konferens. I år är temat “Baltic solutions for renewable energy and sustainable transport – Initiatives for blue and green growth”. Seminariet hålls i samband med European sustainable energy week (EUSEW)15-19 juni.

Nätverket European Regions Research and Innovation Network, (ERRIN), anordnar i november sitt årliga Brokerage event där syftet är att under ett antal dagar träffa potentiella partners och utveckla idéer kring projekt som berör tematiska ämnen, som exempelvis hälsa, vatten, energi och transport. Eventet pågår i fyra dagar och består av olika workshops där det varje dag är ett nytt tematiskt ämne som tas upp och diskuteras.