EU har beslutat att Sverige ska få 1,1 miljard kronor till olika typer av flyktingverksamhet. Detta innebär att i höst kommer kommuner, landsting och frivilligorganisationer kunna ansöka om att ta del av pengar till projekt kopplade till flyktingmottagandet. För att en ansökan ska godkännas krävs en medfinansiering på 25 procent samt att pengarna går till aktiviteter för flyktingar som till exempel, utbildningsinsatser, integration, eller återvändande efter avslag på asylansökan.

Information om utlysningstillfällen kommer att uppdateras fortlöpande på fondernas webbsida.


Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors, CoM) är ett avtal för de kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete än det europeiska målet om 20 % minskning av CO2 till 2020. Hittills har 6477 regioner och kommuner undertecknat avtalet. I Småland och Blekinge har 13 kommuner undertecknat avtalet. Läs mer om Borgmästaravtalet längst ned.

Mot bakgrund av att EU i oktober 2014 åtog sig ett nytt mål: Att minska CO2-utsläppen med 40 % fram till år 2030 ställs nu frågan till kommuner och regioner i medlemsstaterna om de vill gå ännu längre. Borgmästaravtalets sekretariat har utformat en undersökning som pågår fram till den 23 september 2015 för återkoppling från kommuner och regioner runt om i EU. För att komma till undersökningen klicka här. Undersökningen kommer att bidra till regionkommitténs yttrande om borgmästaravtalet samt EU-kommissionens policy gällande avtalet.  Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i en rapport som offentliggörs i oktober 2015.

Under onsdagen och torsdagen den 2-3/9 besökte Socialdemokraterna i Kalmar län Småland- Blekinges regionkontor i Bryssel.

Onsdagen inledes med information om regionkontorets arbete i Bryssel och fortsatte med aktuella frågor för regionen såsom hur regionens kompetensbehov bäst ska tillgodoses i framtiden. På programmet stod också information om SKL:s arbete i Bryssel, besök på Sveriges ständiga representation vid EU, besök på Regionkommittén som utgör en röst för regionala och lokala myndigheter inom EU:s institutioner.

Utöver detta fick besökarna en inblick i hur det gemsamma brysselkontoret för LO, TCO och SACO arbetar med ett fokus på arbetslivsfrågor såsom arbetsrätt och jämställdhet. Då Kalmar län inte är ensamt om att lägga ett större fokus på livsmedelsfrågan gav West Finlands brysselkontor en inblick i deras arbete med hållbara livsmedelssystem.

Torsdagen avslutades med ett besök på Europaparlamentet och ett möte med Europaparlamentarikern Anna Hedh som berättade om parlamentets arbete och aktuella frågor som flyktingkatastrofen i Medelhavet och situationen för romer inom EU, en aktuell fråga för regionen.

Brysselkontoret tar årligen emot flera besök från Småland och Blekinge, se kontorets hemsida för information om studiebesök, exempelvis förslag på föreläsare och organisationer att besöka.