Den 5 november arrangerade SKL, EuroHealthNet och EUREGHA en konferens med titeln Tackling health inequalities in Europe. Health inequalities handlar inte bara om ojämlik sjukvård, utan även om ojämlika förutsättningar till god hälsa. Konferensen fokuserade därför på hur EU kan stödja arbetet mot ojämlikheter inom både hälsa och vård, och resulterade i de fem rekommendationerna:

  1. Identifiera och erkänna den nyckelroll som lokala och regionala myndigheter har
  2. Identifiera och erkänna behovet av ett holistiskt arbetssätt mot ojämlik hälsa
  3. Visa på vikten av att minska ojämlik hälsa, och involvera det i EU:s politik och program
  4. Underlätta ett ökat engagemang för lokala och regionala myndigheter
  5. Ytterligare samarbete med WHO Europa och dess nätverk

Klicka här för mer information om konferensen, rekommendationerna och de olika talarna!

EU-toppmötet i oktober och den olösta konflikten med Ryssland har resulterat i att klimat- och energifrågor har blivit allt mer aktuella, inte minst med nyheten att Putin lägger ner bygget av en ny gasledning genom Europa. Vid två event i Bryssel har främst tre områden av EU:s energipolitik varit i fokus, nämligen; en ny studie från generaldirektoratet för energi (DG Energi); EU-toppmötet i oktober; och förberedelserna för en kommande Energiunion.

Den 26 november presenterade den nya EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ett nytt investeringspaket som sammanlagt skall bidra med 315 miljarder euro fram till 2017, vilket då motsvarar ungefär en tredjedel av den totala budgeten för 2014-2020. Paketet är en del av prioriteringen arbete, tillväxt och investeringar, som bland annat syftar till att ta EU ur den ekonomiska krisen genom att göra det lättare att investera i Europa. Vi har tittat närmre på investeringspaketet, och en del av den kritik det har fått.