Idag den 31/8 2015 börjar vi vår praktik på Småland- Blekinges regionkontor i Bryssel.

l

Till höger står Agnes Löfgren som är uppväxt i Gränna. Efter studier i Jönköping, Lund och två terminer utomlands studerar Agnes nu det statsvetenskapliga mastersprogrammet vid Lunds universitet.

Till vänster står Antonela Botic som är uppväxt i Gislaved. Hon har en kandidatexamen i statsvetenskap och läser nu tredje terminen på mastersprogrammet European Affairs vid Lunds universitet.

Det ska bli väldigt intressant och spännande att få arbeta på kontoret och vi ser fram emot att få en fördjupad och mer praktisk förståelse i frågor rörande regionalpolitik på EU- nivå samt hur den dagliga verksamheten på ett regionkontor ser ut. 

Vi ser fram emot att kunna vara till nytta för Småland-Blekinges arbete här i Bryssel. För frågor och kontakt går det att nå oss på: antonela.botic@smalandblekinge.eu eller agnes.lofgren@smalandblekinge.eu eller på telefon +32 (0)495561003


EU har sedan tidigare varit mycket positiva till utvecklingen av makroregionala områden i Europa. Ett av dessa är Baltic Sea Region. En indikation på att betydelsen av makroregional fortsätter är att EU nu anslår 222 miljoner EUR för att stärka det mellanstatliga samarbetet och projektutveckling inom makroregion Danube. Mer info 

http://www.danube-region.eu/

Hur kommer BSR att fortsätta sin utveckling? Kan man ta inspiration av Danubes utveckling under EU:s ledning?

I dagarna hålls EU Design Days. De hålls i Bryssel den 24-25 september 2015. Eventet riktar sig till offentlig sektor, småföretag och designers. Det syftar till att ge nätverk för deltagare. Nätverken ger ofta möjlighet att kunna hitta partners och finansiering till projekt med fokus på design. Mer information om vem som är målgrupp och om årets fullständiga program  som inriktas bland annat på teman som eco-design och social innovation finner du på länken nedan:

 

 

http://www.eudesigndays.eu/