SKL publicerar två gånger per år en tidskrift med namnet På gång inom EU och nu är höstens nummer ute. I publikationen hittar du information om vad som har hänt i EU och hur det påverkar svenska kommuner, landsting och regioner. De nya EU-parlamentarikerna presenteras och arbetet med Europa2020-strategin samt den nya sammanhållningspolitiken (som nästan är färdig) diskuteras.

Läs skriften här

Social ekonomi handlar om att kombinera lönsamhet med social integration, det vill säga genom att främja verksamheter vars främsta drivkraft är allmännytta. Konferensen den 1 oktober hade ett flertal syften men främst bjöd Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESC) in till diskussion kring aktuella utmaningar inför de kommande fem åren gällande social ekonomi. Att det finns ett stort behov av att hitta en bättre balans mellan den sociala ekonomin och samhället, gräsrotsorganisationers viktiga arbete samt vikten av att tänka utanför ramarna var tydligt från alla deltagare.

                             

Småland-Blekinges Europakontor i Bryssel vårterminen 2015

Småland Blekinge South Sweden erbjuder under vårterminen 2015 en praktikplats på kontoret i Bryssel till studenter vid Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet samt Blekinge Tekniska Högskola med praktik som en integrerad del av studieprogrammet. Arbetsuppgifterna kommer bland annat innebära informationssökning, nyhetsbevakning, sammanställning av rapporter, uppdatering av diverse informationsmaterial, mm. Genom deltagande i kontorets dagliga verksamhet och kontakter med kommissionen, parlamentet, rådet och andra regionkontor, ges en god förståelse för arbetet inom EU.