Den Europeiska Kommissionen lanserade den 15:e april sin nya elektroniska plattform för vuxenutbildning, the Electronic Platform for Adult Learning in Europe, (EPALE).Genom att erbjuda flera verktyg för kommunikation och erfarenhetsutbyten, syftar EPALE till att stödja utvecklingen och kvaliteten på vuxenutbildningar runtom i Europa. Kommissionen uppmuntrar berörda parter att komma med egna synpunkter för att uppnå högsta effektivitet.

EU införde år 2000 sitt nya vattendirektiv som under de senaste 15 åren skulle ha implementerats och anpassats i samtliga medlemsstater. Direktivet innebär minskade föroreningar, främjandet av en hållbar vattenanvändning, ett förbättrat välstånd för de vattenberoende ekosystemen, mildrande effekter av översvämningar och torka samt att miljön skyddas.

EU-kommissionen håller ett öppet samråd mellan den 26 mars och den 18 juni där du kan vara med och påverka viktiga delar av EU:s klimat- och energi mål för 2030. Detta samråd berör utsläppen av växthusgaser från jordbruket och skogsindustrin. Ett samråd är en viktig del av arbetet för regionen att göra sin röst hörd på den europeiska arenan.