Möjligheterna för turism är stora inom EU. Som EU:s tredje största ekonomiska sektor främjar turism den europeiska ekonomin genom att skapa tillväxt, öka sysselsättningen och främja den sociala utvecklingen.

Open Days är ett fyra dagar långt evenemang som årligen anordnas här i Bryssel av EU:s Regionkommitté och EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik. Under evenemanget får tjänstemän från regional- och nationell förvaltning, akademiker, företagare och aktörer inom det civila samhället möjligheten att utbyta ”goda exempel” erfarenheter vilket innebär att dela med sig kunskap och erfarenhet för hur man ska lyfta regional- och stadsutveckling.

Konferensen om innovativ och ansvarsfull tillväxt den 2 oktober resulterade i en intressant debatt om små- och medelstora företag och deras relation till universitet och kunskapen som finns där. Tre teman presenterades på eftermiddagen nämligen ansvarsfull innovation, transnationella innovativa samarbeten och hur universitetens expertis kan främja Europas små- och medelstora företag (SMF).