Skrivtävlingen ”Så lika, så olika, så europeiska” lanserades nyligen av EU-kommissionen, och pågår till den 27 februari 2015. Tävlingen är öppen för alla EU-medborgare mellan 18-25 år och består av att i en artikel (max 1000 ord) besvara frågorna 

  • Vilka är dina erfarenheter av EU:s utvidgning?
  • Hur ska den utvidgade Europeiska unionen tackla framtida utmaningar?

En vinnare per land kommer att utses av en nationell jury. Vinnarna kommer att bli bjudna på en studieresa till Bryssel, och kommer även få sina artiklar publicerade av EU-kommissionen.

Läs mer om tävlingen här!

United Baltic Cities (UBC) bjuder in sina medlemsstäder till ett ungdomsläger 18-23 juli 2015 i Finland. Syftet är att låta ungdomar undersöka möjligheterna att uttrycka sig i den digitala världen. Tillsammans med jämnåriga från andra UBC städer får de, i en internationell miljö möjlighet att delta i workshops, och njuta av den finska sommaren.

Den 10 januari 2007 föreslog EU-kommissionen ett paket om energi och klimatförändringar som skulle leda till att EU på allvar trappar upp kampen mot klimatförändringar. Ett av förslagets initiativ var att EU-länderna skulle minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 % till 2020 jämfört med 1990 års nivåer.