Jönköping stad är den sjätte smartaste staden av 77 medelstora europeiska städer som granskats av forskare på Wiens tekniska universitet. Begreppet ”smart cities” eller smarta städer på svenska innebär att man använda resurser, teknologi, och kunnande på ett effektivt och hållbart sätt.

Kalmar läns museum har genom sin så kallade ”tidsresemetod” valts ut som ett gott exempel av 70 stycken regioner och städer i Europa att få delta i projektet ”Culture for cities and regions.” Tidsresemetoden kommer att visas upp i en katalog och möjligheten till expertcoaching och erfarenhetsutbyten med andra regioner och städer kommer också att erbjudas.

Mellan den 25-26 mars deltog 160 deltagare på Svereg-konferensen i Bryssel. Temat för konferensen var ”Europas utmaningar kan inte vänta” – Hur påverkar EU:s nystart den lokala och regionala nivån? Syftet var att ge aktörer på den lokala och regionala nivån en möjlighet att samlas och diskutera hur deras verksamheter berörs av ”nystarten” av EU, i och med att 2014 innebar såväl en ny mandatperiod för Europaparlamentet och EU-kommissionen som starten på en ny programperiod inom unionen.