År 2019 anordnar EIT Health 13 olika sommarskolor med fokus på att utveckla den europeiska sjukvården. Sommarskolorna är öppna för hälsointresserade studenter och till yrkesverksam hälso- och sjukvårdspersonal.  I år fokuserar många av dessa sommarskolor på utveckling av hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens inom eHealth, mHealth, data, artificiell intelligens och relaterade digitala lösningar för vården. Samtliga följer ett program om 2 till 3 veckor, se lista nedan.

Hur kan vi utveckla den skogliga bioekonomin i Europa? Hur kan skogen bidra till att hantera klimatutmaningar och åtaganden inom Parisavtalet? Hur skapar vi ett mer hållbart skogsbruk? Detta var frågor som diskuterades på EU-kommissionens högnivåkonferens om skog, Our forest, Our future, som ägde rum i Bryssel den 25 april. Bland talare och deltagare fanns en stor bredd av intressenter representerade och diskussionerna som fördes är intressanta inte minst utifrån den uppdatering av EU:s skogsstrategi som väntas. Småland-Blekinge-Halland, med styrkor inom skoglig bioekonomi, kan bidra med värdefull kompetens och även ha intresse av att följa och påverka utvecklingen. Representanter från vårt regionala näringsliv fanns på plats, Södras ordförande Lena Ek var en av konferensens huvudtalare.

Södras ordförande Lena Ek berättade hur skoglig bioekonomi bidrar till innovation, tillväxt och minskad klimatpåverkan.

Bakgrund: I EU-kommissionens förslag om de särskilda bestämmelserna om Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) för programperioden 2021 – 2027 presenterar EU-kommissionen ett nytt instrument för interregionala innovationsinvesteringar (även kallat komponent fem) som syftar till att stödja interregionala innovationsinvesteringar som sammanför forskare, företag, civilsamhället och offentliga förvaltningar som medverkar i strategier för smart specialisering som upprättats på nationell eller regional nivå. Alltså som ett steg att ta det tematiska samarbetet mellan europeiska aktörer till processen efter kapacitetsbyggande.