Linnéuniversitetets ledningsgrupp besökte måndagen den 23:e och tisdagen 24:e mars Bryssel och Småland-Blekinges Europakontor för två informativa, viktiga och strategiskt intressanta dagar.

Den 25-26 mars 2015 deltog SmålandBlekinge i en konferens med andra regionkontor i Bryssel. I samband med dagarna hölls ett erfarenhetsutbyte med region Värmland. Områden som livligt diskuterades var skogsindustrin och dess utveckling, pappersmassa men även frågor om hur man bäst utvecklar och driver EU-projekt samt internationella utbyten. Syftet var att förutsättningslöst knyta kontakter och utbyta erfarenheter mellan regionerna.

Den 25 februari presenterade EU-kommissionen ramverket för EU:s energiunion. Genom detta initiativ stärker EU den inre marknaden och vidgar den till att gälla i högre utsträckning även på energiområdet. Detta stärker handeln mellan medlemsstater och går i linje med EUs grundtanke om rörlighet för varor och tjänster. Ur ett säkerhetspolitiskt och miljömässigt perspektiv är det positivt att bli mer energieffektiv och samtidigt mer självförsörjande med större rörlighet av energi. EU strävar efter hög konkurrenskraft, lägre energipriser, reducerat energiberoendet, ökad energieffektivitet samt försöker med denna strategi också minska Europas koldioxidutsläpp. Målet är att minst 10 procent av all energi ska kunna handlas fritt mellan EU-länderna genom ett mer harmoniserat elnät. 

För mer information se länkar nedan:

Strategi

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/newsroom/news/2015/02/cohesion-policy-contributes-to-the-energy-union-strategy

EU:s energiunion

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm

Antagna nyckeltal

http://ec.europa.eu/sweden/news/20150225_sv.htm