Datum är nu fastställda för Open Days. Under fyra dagar finns möjligheter för regioner att visa goda exempel på sitt arbete samt knyta nätverk. Du som funderar på att delta och kanske visa ett gott exempel från din region/universitet/landsting, kontakta SmålandBlekinge omgående. Planeringen startar nu. Läs mer 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2015/about_od.cfm

 

"Hur påverkar EU:s nystart den lokala och regionala nivån?"

Konferens 25-26 mars 2015 i Bryssel

För sjätte gången anordnar de svenska regionkontoren i Bryssel och Sveriges kommuner och landsting en konferens i Bryssel. Detta år äger den rum 25-26 mars. Konferensen vänder sig till dig som är tjänsteman eller förtroendevald och som har intresse för EU-frågor på lokal och regional nivå.

Din anmälan skall samordnas med kontaktpersonen för SmålandBlekingekontoret i din organisation. Vi fördelar 7 platser enligt principen först till kvarn. Max en deltagare per huvudman.

Anmälan skall vara SmålandBlekinge tillhanda senast den 30 januari.

Antalet platser är begränsade och vi avråder därför bokning av resor innan din plats vid seminariet bekräftats.

 

Den 15 januari stod SmålandBlekinge värd för ett möte inom ERRIN-nätverket med fokus på hälsofrågor. Mötet var mycket lyckat. Trettioen personer från regioner över hela Europa hade föranmält sig, men dubbelt så många kom till mötet! Landstinget i Kalmar och Jönköpings län deltog under namnet SmålandBlekinge. Flera regioner har anmält intresse för samverkan i synnerhet med koppling till projektet Integrated Life som presenterades. En plan för arbetsgruppen lades upp med fokus på eventet Active Ageing som kommer att äga rum i Bryssel den 9-10 mars.

Full åhörarsal


Ann-Sofie Togner från Kalmar
 
Göran Henriks från Jönköping