Transport är ett område som har blivit mer prioriterat för att främja den europeiska ekonomin. För en ökad tillväxt krävs det effektiva förbindelser genom Europa. Därför har finansieringen för den nya infrastrukturpolitiken tredubblats till 26 miljarder euro för transport under perioden 2014-2020. Som en grundstomme för transport inom EU:s inre marknad har man infört ett stomnät som är tänkt att sammankoppla Europas transportförbindelser: Trans European Transport Network (TEN-T)


                           

Innovation och design blir allt mer eftertraktat i marknaden vilket skapar en stor konkurrens bland designers. Hur man ska stödja unga färdigutbildade designers in till arbetsmarknaden är en utmaning i sig.

Just nu svarar Småland-Blekinge gemensamt på ett samråd om Europa2020-strategin. Europa2020-strategin sätter ramarna för det gemensamma arbetet i EU och påverkar i hög grad våra egna regionala strategier. Med det öppna samrådet vill EU-kommissionen ge möjligheten till aktörerna som arbetar aktivt med strategin att uttrycka sina synpunkter på hur den framtida utvecklingen kan se ut. Att Småland-Blekinge gemensamt svarar på detta samråd är en viktig del av arbetet för regionen att göra sin röst hörd på den europeiska arenan.