Att det finns potential inom träbyggnadsektorn blev efter Brussels Wood Action Days mycket tydligt. Bara inom EU är trätillverkning den femte största industrin som stimulerar den europeiska ekonomin och skapar tillväxt och jobbtillfällen inom bland annat landsbygdsområden.

Initiativet av Brussels Wood Action Days har inneburit en stor beaktande av träinnovation. Att främja träproduktionen anses inte enbart vara ett mer resurseffektivt alternativ utan också ett hållbart alternativ. Därför gick ett stort nätverk av aktörer samman inom trä och skogsindustrin för främjandet av temat ”Wood for growth”, där erkännandet av träinnovation lyftes fram som ett hållbart alternativ för framtiden.

Ingen fara, det kommer nya chanser, men det kan vara en god idé att ta de första stegen för ett eventuellt projekt redan nu. I höst kunde man bland annat söka till Europeiska samarbetsprojekt. Kreativa Europa har två utlysningar för underkategorierna Europeiska plattformar och Översättning och spridning av europeisk skönlitteratur med sista ansökningsdatum i februari 2015. Utöver detta kommer även nya utlysningar att ske under våren med sista ansökningsdatum i oktober 2015. Håll dig uppdaterad genom Kulturrådets hemsida här

Har er klass ett genuint EU-intresse? Ni kanske har slutfört ett tidigare EU-projekt eller vill påbörja ett nytt?