EU-toppmötet i oktober och den olösta konflikten med Ryssland har resulterat i att klimat- och energifrågor har blivit allt mer aktuella, inte minst med nyheten att Putin lägger ner bygget av en ny gasledning genom Europa. Vid två event i Bryssel har främst tre områden av EU:s energipolitik varit i fokus, nämligen; en ny studie från generaldirektoratet för energi (DG Energi); EU-toppmötet i oktober; och förberedelserna för en kommande Energiunion.

Den 26 november presenterade den nya EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ett nytt investeringspaket som sammanlagt skall bidra med 315 miljarder euro fram till 2017, vilket då motsvarar ungefär en tredjedel av den totala budgeten för 2014-2020. Paketet är en del av prioriteringen arbete, tillväxt och investeringar, som bland annat syftar till att ta EU ur den ekonomiska krisen genom att göra det lättare att investera i Europa. Vi har tittat närmre på investeringspaketet, och en del av den kritik det har fått.

För våra huvudmän på hemmaplan är vikten av samarbete mellan olika organisationer i länet men även samarbete mellan länen viktigt då det bland annat bygger upp framtida nätverk för möjligheten att genomföra projekt som är ett starkt verktyg för att tillsammans tackla Europas samhälleliga utmaningar. Dessutom handlar samarbetet i Europa mer om att samla samhällskompetenser från olika länder som tillsammans kan bidra med att möta de utmaningar som Europa står inför. Utan ett gränsöverskridande samarbete i Europa får enskilda aktörer svårt att genomföra nödvändiga strukturförändringar. Därför slöt en delegation Kalmar och Kronobergs län sig samman och åkte gemensamt ner till Bryssel för att hämta inspiration från andras erfarenheter och hur andra sammanslutna aktörer arbetar tillsammans, främst inom hälsoområdet där huvudmännen har flera gemensamma beröringspunkter.