För våra huvudmän på hemmaplan är vikten av samarbete mellan olika organisationer i länet men även samarbete mellan länen viktigt då det bland annat bygger upp framtida nätverk för möjligheten att genomföra projekt som är ett starkt verktyg för att tillsammans tackla Europas samhälleliga utmaningar. Dessutom handlar samarbetet i Europa mer om att samla samhällskompetenser från olika länder som tillsammans kan bidra med att möta de utmaningar som Europa står inför. Utan ett gränsöverskridande samarbete i Europa får enskilda aktörer svårt att genomföra nödvändiga strukturförändringar. Därför slöt en delegation Kalmar och Kronobergs län sig samman och åkte gemensamt ner till Bryssel för att hämta inspiration från andras erfarenheter och hur andra sammanslutna aktörer arbetar tillsammans, främst inom hälsoområdet där huvudmännen har flera gemensamma beröringspunkter.

P.g.a. tekniska bekymmer har hemsidans kalender legat nere i några dagar. Kalendern är nu återställd och finns nu, för tillfället, tillgänglig i ett annat format än tidigare uppe på höger sida. För intresset att följa Småland-Blekinges aktiviteter här nere i Bryssel kan ni välja att kopiera särskilda evenemang eller seminarier till er egna Google-kalender. För vidare information om ett särskilt seminarium eller önskemål att delta på särskild konferens, ta då gärna kontakt med oss på Brysselkontoret.

Skrivtävlingen ”Så lika, så olika, så europeiska” lanserades nyligen av EU-kommissionen, och pågår till den 27 februari 2015. Tävlingen är öppen för alla EU-medborgare mellan 18-25 år och består av att i en artikel (max 1000 ord) besvara frågorna 

  • Vilka är dina erfarenheter av EU:s utvidgning?
  • Hur ska den utvidgade Europeiska unionen tackla framtida utmaningar?

En vinnare per land kommer att utses av en nationell jury. Vinnarna kommer att bli bjudna på en studieresa till Bryssel, och kommer även få sina artiklar publicerade av EU-kommissionen.

Läs mer om tävlingen här!