Det finns idag en stark tro på små- och medelstora företags (SMF) roll i den ekonomiska och regionala utvecklingen vilket har öppnat dörrar för olika EU-finansierade initiativ och program. Inom bland annat COSME, SMF-instrumentet och FIWARE finns det idag möjligheter för företag som utvecklar eller använder sig av dataapplikationer.

Vid eventet Young Women: a key target for rural development blev det tydligt att arbetet som länen i Småland-Blekinge utför i befolkningsfrågan ligger i framkant. Alla invånare är lika viktiga för en regions utveckling men då fler kvinnor än män tenderar att flytta till storstäder är det viktigt att arbeta mot detta. En del av arbetet för att minska migrationen är att främja kvinnligt företagande vilket idag är aktuellt i Småland-Blekinge och som talarna starkt förespråkade.

Möjligheterna för turism är stora inom EU. Som EU:s tredje största ekonomiska sektor främjar turism den europeiska ekonomin genom att skapa tillväxt, öka sysselsättningen och främja den sociala utvecklingen.