Open Days är ett fyra dagar långt evenemang som årligen anordnas här i Bryssel av EU:s Regionkommitté och EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik. Under evenemanget får tjänstemän från regional- och nationell förvaltning, akademiker, företagare och aktörer inom det civila samhället möjligheten att utbyta ”goda exempel” erfarenheter vilket innebär att dela med sig kunskap och erfarenhet för hur man ska lyfta regional- och stadsutveckling.

Konferensen om innovativ och ansvarsfull tillväxt den 2 oktober resulterade i en intressant debatt om små- och medelstora företag och deras relation till universitet och kunskapen som finns där. Tre teman presenterades på eftermiddagen nämligen ansvarsfull innovation, transnationella innovativa samarbeten och hur universitetens expertis kan främja Europas små- och medelstora företag (SMF).

SKL publicerar två gånger per år en tidskrift med namnet På gång inom EU och nu är höstens nummer ute. I publikationen hittar du information om vad som har hänt i EU och hur det påverkar svenska kommuner, landsting och regioner. De nya EU-parlamentarikerna presenteras och arbetet med Europa2020-strategin samt den nya sammanhållningspolitiken (som nästan är färdig) diskuteras.

Läs skriften här