Aktörer i Småland-Blekinge har ett gemensamt kultursamarbete med stora delar runt Östersjön. Nu sprids resultaten av samarbetet och samtidigt skapa goda möjligheter för att fortsatta arbetet.

Art Line, som är ett internationellt konstprojekt där Småland-Blekinge ingår, skapar ett samarbete mellan konstinstitutioner, museer och akademi/högskola runt Östersjön där syftet är att utveckla och stärka samarbetet. I projektet ingår 14 partners från 5 länder runt Östersjön.

Tisdag den 18 mars håller Artline en presentation med temat:  Art and digital technologies; Art and the Baltic Sea; How to continue building a Baltic infrastructure for culture. Presentationen kommer att fokusera på framtida konst- och kultursamarbeten inom östersjöregionerna och hur dessa samarbeten kan förstärkas.

Anmälan till presentationen görs till torun.ekstrand@artline-southbaltic.eu senast 7 mars. Presentationen hålls kl 15:00-19:00 på Imal Center for Digital Cultures and Technology, 30-34 Quai des Charbonnages, Brussels

 

För mer information om projektet: www.artline-southbaltic.eu

Den 3 april anordnar informal Baltic Sea Group (iBSG) tillsammans med EU-Kommissionen och Nordiska ministerrådet seminarium med tillhörande Projekt- café kring kulturdriven ekonomiskt och regionalt samarbete i Östersjöregionen. 

Den 5/2 -14 kl.13.30–15.30 kommer Science|Business Inovation Board sända direkt via webben från sin konferens i Bryssel på temat Innovativa regioner: Hur kan EU stödja regional tillväxt?

Styrelsens medlemmar samt EU kommissionären Johannes Hahn, ansvarig för regional policyutveckling, deltar under paneldiskussionen samt en frågestund.

Frågor som kommer att diskuteras berör:

   - Bästa utövningarna av regional innovation 

   - Hur man använder strukturfonder för att generera ekonomisk avkasning

   - Smart specialisering

   - Hur man skapar grupperingar kring ett/flera universitet

För mer information samt för att delta, Klicka här

Observera att anmälan krävs för att få tillgång till sändningen. 

EU kommissionär Johannes Hahn.