Vid eventet Young Women: a key target for rural development blev det tydligt att arbetet som länen i Småland-Blekinge utför i befolkningsfrågan ligger i framkant. Alla invånare är lika viktiga för en regions utveckling men då fler kvinnor än män tenderar att flytta till storstäder är det viktigt att arbeta mot detta. En del av arbetet för att minska migrationen är att främja kvinnligt företagande vilket idag är aktuellt i Småland-Blekinge och som talarna starkt förespråkade.


Möjligheterna för turism är stora inom EU. Som EU:s tredje största ekonomiska sektor främjar turism den europeiska ekonomin genom att skapa tillväxt, öka sysselsättningen och främja den sociala utvecklingen.

Open Days är ett fyra dagar långt evenemang som årligen anordnas här i Bryssel av EU:s Regionkommitté och EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik. Under evenemanget får tjänstemän från regional- och nationell förvaltning, akademiker, företagare och aktörer inom det civila samhället möjligheten att utbyta ”goda exempel” erfarenheter vilket innebär att dela med sig kunskap och erfarenhet för hur man ska lyfta regional- och stadsutveckling.