Hållbar utveckling har länge varit viktigt för medlemsstaterna och senast i juli presenterade EU-kommissionen två yttranden som riktar sig mot små- och medelstora företag (SMF). Det första yttrandet riktar fokus mot hur arbetsmöjligheterna kan maximeras genom politiska verktyg i övergången till en grön ekonomi. Det andra yttrandet är utformat som en handlingsplan riktat mot SMF och hur de kan få finansiellt stöd vid arbete med gröna innovationer. Bland annat presenteras COSME som ett av de program företag kan använda sig av för miljöarbete.


Att synas i Bryssel är viktigt för Småland-Blekinge, inte minst vad gäller design.  

Varje år anordnas EU Design Days och i år anordnas det mellan den 24-26 september. Eventet arrangeras av nätverksorganisationen ERRIN, vars strävan är att forma regional input samt förena aktörer från olika delar av Europa, i detta fall inom designområdet. I EUs grundläggande strategier (Europa2020-strategin och innovationsunionen) utgör design en viktig pelare för att driva innovation, entreprenörskap samt skapa arbetstillfällen.

Nyfiken på Horisont 2020 för den offentliga sektorn?

Programperioden för Horisont 2020 har startat och den första ansökningsomgången är redan avklarad. För att räta ut eventuella frågetecken, arrangerar VINNOVA och SKL fyra webbsända informationsmöten i Sverige om möjligheterna med Horisont 2020 och dess olika områden mellan 23 oktober och 26 november.