Den 18 mars höll Art Line vernissage hos iMAL Center for Digital Cultures and Technology i Bryssel. Projektledare Torun Ekstrand bjöd in till utställningen som en sista del av det tre år långa internationella konstsamarbetsprojektet.

I projektet ingick konstnärer från fem olika Östersjöländer; Polen, Sverige, Litauen, Tyskland och Ryssland. Sammanlagt var 14 olika partners involverade i projektet som skapar nätverk och infrastruktur genom konst. Gemensamt för alla projekt är en nyfikenhet på hur det offentliga rummet kan användas som plattform för tillfällig konst. Projektet fokuserar på hur teknologi kan användas för att skapa konstyttringar kring vårt förflutna och samtid kring livet vid havet i Östersjön.

Totalt har Art Line haft 16 vernissager, 20 workshops, 16 seminarier och 18 utställningar i de fem olika länderna, samt på fartyg mellan länderna. På utställningen i Bryssel presenterades 9 av dessa projekt.

Art Line har en omfattande webbaserad katalog där samtiga konstprojekt finns dokumenterade. För mer information om Art Line, klicka här

Den autonoma regionen Extremadura i västra Spanien söker samarbetspartners för tre projekt inom äldre- och handikappsomsorg genom Horisont 2020. Samtliga projekt ligger under ”Individanpassad vård- och omsorg” inom Horisont 2020 och utlysningen gäller lead-partners och projektkonsortium.    

Den 16-17 april anordnar The Ambient Assistent Living Asssociation (AAL) en informationsdag om den nya utlysningen. Temat för utlysningen är ”Care for the Future” som är en del av AAL Joint Programme. Programmet syftar till att höja livskvaliteten bland den äldre befolkningen med hjälp av satsningar på information och kommunikationsteknik (IKT).

Den nya utlysningen för 2014 syftar till att finansiera utvecklingen av IKT-basererade lösningar som möjliggör och främjar en hållbar äldreomsorg. Fokus riktas på att säkerställa patientsäkerhet inom äldreomsorgen och öppna upp möjligheter för nya teknologiska instrument och nya aktörer att komma in på marknaden.

Utlysningen kommer att lanseras 28 mars 2014.

Klicka här för anmälan.

Klicka här för program.

Läs mer