I mitten av augusti tar Anna Nilsson tjänstledigt under ett halvår för att pröva en ny tjänst. Hennes tjänst ersätts under den tiden genom ett vikariat. Nu har vi glädjen att meddela att vi har funnit en vikarie, nämligen Adam Andersson!

Adam är 26 år och kommer närmast från Europa Direkt Halland, och har även värdefulla kunskaper från EU-arenan efter att ha praktiserat ett halvår på Västra Götalandsregionens Brysselkontor.

Vi på Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor ser fram emot att få Adam som kollega under en händelserik höst – välkommen Adam!

 

Med tanke på kommande förhandlingar av EU-budgeten valde Regionkommittén och territoriella samarbetsorganisationer (AER, AEBR, CPMR, SEMR och Eurocities) att gå ihop under våren 2017 för att uppmana alla relevanta aktörer på EU-nivå, nationell, regional och lokal nivå att skapa en allians för en stark, ambitiös och mer effektiv och synlig sammanhållningspolitik efter 2020.

Vid ett möte i Malta den 9 juni, Addressing EU regional development ministers in Malta, uppmanade Karl-Heinz Lambertz, förste viceordförande vid Regionkommittén, medlemsstater att stärka sitt engagemang för en stark sammanhållningspolitik i nästa EU-budget.

ISA2 är ett EU-intiativ som verkar för att myndigheter skall använda sig av e-lösningar. Man strävar också efter att vara en plattform för europeiska myndigheter som vill utbyta god praxis med varandra. Målet är att Europa skall få en digital offentlig infrastruktur som gynnar medborgarna och medför större konkurrenskraft för näringslivet.

I dagarna har enheten släppt ett dokument som fokuserar på Sverige och svenska förhållanden kopplat till digital utbyggnad och strategi för vidare digital utveckling. Länk till ISA2 finns här!