I september 2017 presenterade Frankrikes president Macron idén om europeiska universitetsnätverk – nätverk av europeiska universitet som samarbetar inom forskning, innovation och utbildning för att därigenom ta sig an de samhällsutmaningar och kompetensbrister som finns i EU.  EU-kommissionen har byggt vidare på detta i grunden politiska initiativ, med målet att uppnå 20 sådana nätverk fram till 2024. Med anledning av detta anordnade Niedersachsens representation i Bryssel tillsammans med The Guild of European Research-Intensive Universities eventet ”The rise of European University Networks – A Debate on the Regional Views of Macron’s idea”. Under eventet diskuterades både möjligheter men också utmaningar med initiativet och vad det kan innebära för akademin.

Den 23 maj släppte EU-kommissionen de landsspecifika rekommendationerna för 2018. För Sveriges del nämns precis som tidigare år bostadsmarknaden och risken med svenska medborgares höga skuldsättning.

Den 9 maj arrangerade Småland Blekinge Halland South Sweden och deras medlemmar för andra året i rad Europaforum. Evenemanget är en mötesplats där politiker, tjänstepersoner, representanter från näringslivet, studenter och övriga medborgare kan diskutera det europeiska samarbetet samt dela erfarenheter, kunskaper och knyta kontakter. Årets Europaforum arrangerades i Alvesta med Region Kronoberg som värd. Evenemanget var fullbokat sedan länge och samlade över 130 deltagare från både det privata och offentliga.