Vi skulle vilja lyfta tre besök och tillställningar som har ägt rum på Brysselkontoret under våren, som har visat prov på möjligheten till nätverkande, att skapa kontakter och interregionala samarbeten genom Småland Blekinge Halland South Sweden som en plattform.

De tre besöken gäller Gislaveds Kommun, Linnéuniversitetet och Regionförbundet i Kalmar Län.

 

29 maj till 2 juni organiserar EU-kommissionens generaldirektorat för miljö EU Green Week. Veckan kommer bjuda på en rad evenemang som på olika sätt behandlar hur arbetet med miljöfrågor i unionen bidrar till fler gröna jobb och till ekonomisk, hållbar och socialt ansvarsfull tillväxt i Europa. Ett besök till Bryssel i slutet av maj skulle alltså kunna vara givande, i synnerhet för de som söker inspiration och möjligheter till det egna arbetet inom grön utveckling och cirkulär ekonomi, samt till att koppla andras kompetenser till de egna.

Länderna runt Östersjön delar många utmaningar, och innanhavet har ett inneboende behov av gränsöverskridande lösningar. Vattenkvalitet, klimatpåverkan och sammanhållning är några av de främsta utmaningar som Östersjön utgör för de angränsande länderna.

När nätverket iBSG:s årliga konferens går av stapeln i Bryssel den 30 maj, bjuds en utmärkt möjlighet till diskussion kring sammanhållningspolitiken, nya möten med andra Östersjöintressenter och en möjlig kanal för erfarenhetsutbyte.