Den 30 maj deltog Brysselkontoret på nätverket Informal Baltic Sea Groups (iBSG) årliga konferens, i år på temat den framtida sammanhållningspolitiken. I en tid då EU står inför svåra utmaningar handlar det till stor del om hur vi kan göra mer med mindre. Från konferensen kan konstateras att förenkling, smart specialisering och finansiella instrument troligen kommer vara en del av svaret. 

Vill du hjälpa till att öka förståelsen för hur kommuner och regioner arbetar med internationella utvecklingssamarbeten? 

OECD genomför just nu en enkätundersökning riktad till kommuner och regioner för att bättre förstå hur och varför ni arbetar internationellt. Arbetet kommer att mynna ut i policyrekommendationer till alla medlemsländer - detta är därför ett gyllene tillfälle att påverka vår egen regering!

Om ni har tid och möjlighet att gripa detta tillfälle, fyll i enkäten som ni finner här. Det ifyllda dokumentet skickas senast 16 juni till Stefano.MARTA@oecd.org. 
 

Denna vecka nådde Europaparlamentet, EU:s ministerråd och EU-kommissionen en politisk överenskommelse om det så kallade WiFi4EU-initiativet och dess finansiering. Förslaget gäller finansiering av utbyggnad av Wifi-hotspots i lokalsamhällen i hela EU, exempelvis offentliga torg, parker, sjukhus, kommunhus, skolor med mera.

Totalt kommer de tre institutionerna att satsa 120 miljoner euro. Man räknar med att mellan 6000-8000 projekt på lokalnivå skall komma till stånd i olika europeiska medlemsstater. Så snart det praktiska kring ansökningsförfarande är avklarat kommer lokala myndigheter att kunna ansöka. Ansökningsprocessen sägs bli enkel och obyråkratisk och skall ske via online ansökningar. Medlen kommer att delas ut via ett system med checkar. Man kommer att bevilja ansökningar enligt principen först till kvarn…

Mer information finner du här

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans