I veckan arrangerades en gemensam slutkonferens i Bryssel för de tre Interreg-projekten i Östersjöregionen, TEN-Tacle, NSB CoRe och Scandria®2Act. Region Blekinge har varit lead partner för projektet TEN-Tacle. De tre projekten har alla fokuserat på frågor kring transport och hur TEN-T stomnätskorridorerna kan nyttjas för bättre infrastruktur och regional utveckling kring Östersjön.

Den 27 februari publicerades EU-kommissionens årliga landsrapport om Sveriges ekonomi och utveckling. Särskilt intressant för Småland-Blekinge-Halland är kommissionens investeringsriktlinjer för sammanhållningspolitiska medel 2021-2027 för Sverige. Dessa riktlinjer utgör kommissionens underlag till dialog med Sverige, och programområdet Småland och öarna lyfts särskilt fram som ett regionalt område med behov av att utveckla sin innovationskapacitet.

Livsmedelsaktörer och intressenter i Europa anser att kommissionen bör initiera en gemensam livsmedelspolitik inom EU samt utveckla en gemensam proteinväxt-strategi. Föreningen IPES-food anser att utvecklingen av en gemensam livsmedelspolitik, som komplement till CAP, är central i EU:s mål att skapa regional tillväxt och säkra livsmedelsproduktionen i Europa. Kan vi förvänta oss att kommissionen inom en snar framtid lägger fram ett förslag om en ny strategi som belyser hela livsmedelskedjan, från jord till bord?