Nästkommande långtidsbudget är en het fråga i Bryssel, förhoppningen är att nå en överenskommelse i december. Under EU:s toppmöte i oktober diskuterade rådets stats- och regeringschefer siffor och fördelningar av långtidsbudgeten. Härnäst kommer det finska ordförandeskapet att lägga fram ett reviderat budgetförslag som anger belopp och struktur för EU: s utgifter i nästa programperiod 2021-2027. Ju längre tid det tar innan ett beslut nås om långtidsbudgeten, desto större påverkan kan det få för EU:s regioner - något som engagerat flera regionala röster i Bryssel.

Kommande EU-kommission har uttryckt stora ambitioner på klimatområdet och förväntas släppa ett gaspaket inom de första 100 dagar efter sitt tillträde, detta som del av ”the European Green Deal”. Gaspaketet går inofficiellt under namnet ”Gas 2020” och fokuserar framför allt på naturgasens framtid, men det väntas även omfatta förnybar energi såsom vät- och biogas. Just dessa delar kan vara av särskild betydelse för Småland-Blekinge-Halland.

EU-kommissionen har nyligen publicerat en rapport med rekommendationer till framväxten av nya europeiska industriella värdekedjor. Den regionala nivåns roll uppmärksammas på olika sätt, bland annat att arbetet med framväxten av industriella värdekedjor bör ske i samverkan med regionala innovationsstrategier.