Digitalisering av hälso- och sjukvård är något som våra ägare prioriterar högt, och därför är det extra intressant att EU-kommissionen nu har släppt ett åtgärdspaket gällande digitalisering av europeisk hälso- och sjukvård. Förslagen grundar sig i den allmänna dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj, och syftar till att främja hälsa inom EU, förebygga och bota sjukdomar, uppfylla patienters behov och göra det lättare för medborgare att ha en jämlik tillgång till högkvalitativ vård. I veckan presenterades också den nya långtidsbudgeten för EU, där kommissionen utvecklar sin syn på framtiden för EU:s hälsoprogram.

Den andra maj presenterade EU-kommissionen sitt förslag till långtidsbudget för EU inför perioden 2021-2027. Den nya budgeten innehåller flera omprioriteringar jämfört med den förra långtidsbudgeten, däribland mer medel till politikområden som forskning och innovation, säkerhet och försvar, migration och utbildning. Däremot föreslår EU-kommissionen nedskärningar på områden som sammanhållningspolitiken samtidigt som Sverige behöver betala en högre avgift än tidigare.

Trots många framgångar på jämställdhetsområdet så finns det fortfarande stora glapp mellan könen på arbetsmarknaden. Även om kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har ökat så är de underrepresenterade inom entreprenörskap i Europa. Enbart 34.4 % av EU:s egenföretagare och 30 % av dess start-up-entreprenörer är kvinnor. Detta vill projektet WE GROW råda bot på, och nu finns det möjlighet för svenska företagare att delta.