En av de stora nyheterna i Jean-Claude Junkers tal till unionen var lanseringen av en ny industristrategi. Det är en plan för den industriella sektorn som stor inför stora förändringar framtiden. Avsikten är att europeisk industri ska bli världsledande inom innovation, digitalisering och minskandet av fossila bränslen.

Den digitala sektorn är idag en av de snabbaste växande globala sektorerna och har utvecklats horisontellt med samhällets övriga sektorer. En av utmaningar som samhället ställs inför med denna utveckling är behovet av att bredda arbetets fokus från enbart den teknologiska utvecklingen till att inkludera dess ramverk och aktörer. Under torsdagskvällen den 14 september bjöd därför EU-representationen för den tyska regionen Niedersachsen in till seminarium om digitaliseringens inverkan på genuspolicys och jämställdheten i samhället.

Digitaliseringens utveckling är något som kommer ha stor inverkan på sektorer inom Småland-Blekinge-Halland. Våra länspecifika dokument[1] har specificerat bland annat välfärdsteknologi, social innovation och smart industri som önskade fokusområden. Det kan därför ge mervärde till det hållbara samhällsbygget att inkludera jämställdhet och genus. I regioner runt om i EU har man börjat arbeta mer aktivt med detta, varav Niedersachsen är ett exempel.

Sveriges Kommuner och Landsting har nu publicerat höstens upplaga av ”På gång i EU”, en skrift som publiceras två gånger per år och redogör för aktuella EU-frågor som påverkar Sveriges kommuner, landsting och regioner. Texterna är skrivna av experter på SKL i samarbete med Internationella sektionen.  Mer information om Sveriges Kommuner och Landstings arbete i EU samt skriften finns tillgänglig på deras hemsida här.