Kommissionen pekar på kompetensförsörjning inom arbetsmarknaden som ett viktigt område för Europas regioner. Under våren förväntas EU-kommissionen lägga fram förslag som syftar till att förenkla processer för företag att anställa personer inom Europa, bland annat genom etableringen av en ny arbetsmyndighet.

Måndag 22 januari överlämnade svenska och andra europeiska regioner en påminnelse till EU-kommissionens ordförande om sitt stöd för en fortsatt sammanhållningspolitik efter 2020. Påminnelsen är ett inspel till framtagandet av EU:s långtidsbudget och är en del av ett historiskt stort lobbyinitiativ där den svenska regionala och lokala nivån spelat en stor roll.

För 16:e året i rad anordnar Regionkommittén och EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik i höst European Week of Regions and Cities (EWCR). Den 8-11 oktober väntas 6000 besökare till evenemanget i Bryssel som erbjuder olika sessioner, utställningar och nätverksmöjligheter med politiker, beslutsfattare, tjänstepersoner, experter och många andra aktörer.