Följande resor planeras under 2017

Oktober

11   Tillgänglig för möten i Växjö under eftermiddagen (Sven)
12   Styrgruppsmöte i Växjö, tillgänglig för möten förmiddagen (Sven)​
13   Tillgänglig för möten i Växjö under förmiddagen (Sven)​
25, 27   Ev. tillgänglig för möten, plats efter önskemål (Linda)​

November

December

4-5   Tillgänglig för möten, plats efter önskemål (Linda)
6   Kontaktpersongruppsmöte, Växjö (Linda)​
7   Tillgänglig för möten i Växjö hela dagen (Sven)