Sven Kastö

Sven Kastö

Kontorschef
Tel mobil: +32-(0)488-90 49 43
sven.kasto@sbhss.eu
Skype: svenibryssel
 

Region
Blekinge

Anna-Lena Cederström
Anna-Lena Cederström
+46 (0)455-30 50 01

Region
Halland

Ulrika Geeraedts
Ulrika Bertilsson
+46 (0)35-17 98 27

Region
Jönköpings län

Ulrika Geeraedts
Ulrika Geeraedts
+46 (0)722-35 65 59

Regionförbundet
i Kalmar län


Helena Nilsson
+46 (0)480 44 83 67

Region
Kronoberg


Christel Gustafsson
+46 (0)470-58 30 27

 

Landstinget
Blekinge

Peter Lilja
Peter Lilja
+46 (0)734-47 10 00

 

Landstinget
i Kalmar län


Vakant

 

Jönköping
University

Lars Niklasson
Mats Jägstam
+46 (0)36 10 15 40

 

Linné-
universitetet

Ylva Dandanell Daveby
Ylva Dandanell
+46 (0)470 70 82 19

 

Blekinge Tekn. Högskola
Eva-Lisa Ahnström
Eva-Lisa Ahnström
+46 (0)709 72 87 20