Den 9 maj arrangerade Småland Blekinge Halland South Sweden och deras medlemmar för andra året i rad Europaforum. Ämnen som diskuterades var däribland vilken påverkan förändringarna i EU har på näringslivet, vilket mervärde vi får av EU-samarbetet och vilken roll Småland-Blekinge-Halland spelar på den europeiska arenan. Nu har vi publicerat presentationerna från Europaforum 2018.

2018

Europaforum 9 maj 2018 i Alvesta

 1. Vilken roll spelar vi i Europa? 
  Linda Reinholdsson, Eu Policy Officer, Småland Blekinge Halland
    
 2. EU-handslaget
  Robert Olesen, Region Kronoberg
   
 3. EU förändras – vad innebär det för våra regioner?
  Gustaf Rehnström, Sveriges kommuner och landsting (SKL)
   
 4. Kumulus – Möjligheter för unga i Kalmar län 
  Alexandra Winberg, Kumulus
    
 5. Blekinges unga lyfter 2.0
  Hanna Nilsson, Region Blekinge
    
 6. ------------ (utgår p.g.a hänsyn tilll Dataskyddsförordningens bestämmelser)
   
 7. Hur påverkas sydsvenska skogsägare av EU?
  Henrik Brodin, Södra skogsägarna