Brysselkontorets representanter
  
Linda Reinholdsson Linda Reinholdsson
Tel mobil: +32-(0)492-45 48 92
linda.reinholdsson@sbhss.eu
Skype: lindaibryssel
Adam Andersson
Tel mobil: +32-(0)497-62 15 92
adam.andersson@sbhss.eu  
Skype: AdamiBryssel

 


Region 
Blekinge


Simon Ljungqvist
Analytiker
+46 (0)455 32 12 63

Region
Halland


Lena Neinhardt
Internationell strateg
+46 (0)35-17 98 48

 

 


Region
Kalmar län

Antje Schreyer 
Ansvarig för EU- och Östersjöregionfrågor
+46 (0)480 44 83 37

Region
Jönköpings
län
Göran Henriks
Göran Henriks
Utvecklingsdirektör
+46 (0)706 62 24 51

Region
Jönköpings län

Anette Nilsson
Anette Nilsson
Utvecklingsstrateg
(ersättare för G. Henriks)
+46 (0)70 280 53 14

​Region
Jönköpings län 

Elisabet Eriksson
Enhetschef regional utveckling
+46 (0)76-783 78 16

Region
Kronoberg

Slawomir Demkowicz-Dobrzanski
Sekreterare Strukturfonds-partnerskapet Småland och Öarna
+46 (0)470 58 31 68

Region
Blekinge


Gunilla Skoog
Planerings- och utvecklingsdirektör
+46 (0)455 73 40 32

Region
Kalmar län

Sofia Hartz
Sofia Hartz
Chef för Hälsovals-enheten
+46 (0)480 841 60

Jönköping University
Anna Sickeldal 
Controller forskningsanslag
+46 (0)36 10 73

Linné-
universitetet


Linus Karlsson 
Projektledare, inter-nationaliserings-rådgivare
+46(0)72 72 90 859

 
           

 

Projektrådgivare