EU fattar en stor mängd beslut som påverkar utvecklingen och de frågor vi arbetar med i Småland, Blekinge och Halland. Det är därför viktigt att vi bygger upp kontakter och nätverk i EU-organen, med andra regioner och organisationer - både för att omvärldsbevaka och att påverka. Här är Småland Blekinge Halland South Sweden kontaktlänken. Kontoret agerar dörröppnare och är regionens förlängda arm i Bryssel. Den främsta uppgiften är att bevaka regionens intressen i EU-relaterade frågor. Genom att vi inom regionen samarbetar gränsöverskridande blir vi starkare på den internationella arenan. 

… och ett skyltfönster för regionen

Med en stark och tydlig profil som en hållbar region arbetar vi för att Småland-Blekinge-Halland ska vara en aktiv, attraktiv och framgångsrik del av Europa. Profilen som en hållbar region utgår från den kompetens som finns i regionens näringsliv med inriktning på hållbara lösningar inom exempelvis miljöteknik, sjöfart, skog och logistik. Även de politiska ambitioner och mål som finns inom området hållbarhet är stora i Småland, Blekinge och Halland, vilket ytterligare stärker regionens profil och konkurrenskraft inom området.

Bakom Småland Blekinge Halland South Sweden står Region Kalmar län, Region Blekinge, Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Region Halland, samt Linnéuniversitetet och Jönköping University.

 

Läs gärna Småland-Blekinge-Hallands verksamhetsberättelse för djupare förståelse om kontorets verksamhet.