EU fattar en stor mängd beslut som påverkar utvecklingen och de frågor vi arbetar med i Småland, Blekinge och Halland. Det är därför viktigt att vi bygger upp kontakter och nätverk i EU-organen, med andra regioner och organisationer - både för att omvärldsbevaka och att påverka. Här är Småland Blekinge Halland South Sweden kontaktlänken. Kontoret agerar dörröppnare och är regionens förlängda arm i Bryssel. Den främsta uppgiften är att bevaka regionens intressen i EU-relaterade frågor. Genom att vi inom regionen samarbetar gränsöverskridande blir vi starkare på den internationella arenan. 

… och ett skyltfönster för regionen

Med en stark och tydlig profil som en hållbar region arbetar vi för att Småland-Blekinge-Halland ska vara en aktiv, attraktiv och framgångsrik del av Europa. Profilen som en hållbar region utgår från den kompetens som finns i regionens näringsliv med inriktning på hållbara lösningar inom exempelvis miljöteknik, sjöfart, skog och logistik. Även de politiska ambitioner och mål som finns inom området hållbarhet är stora i Småland, Blekinge och Halland, vilket ytterligare stärker regionens profil och konkurrenskraft inom området.

Bakom Småland Blekinge Halland South Sweden står Regionförbunden i Kalmar län och Blekinge, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Halland, Landstinget Blekinge, Landstinget i Kalmar län samt Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping och Blekinge Tekniska Högskola.

 

Läs gärna Småland-Blekinge-Hallands verksamhetsberättelse för djupare förståelse om kontorets verksamhet.