Småland Blekinge Halland South Sweden är regionens och lärosätenas gemensamma EU-kontor i Bryssel. Målet är att främja medlemmarna verksamhet och deras ekonomiska intressen mot de EU:s institutioner.

Kontorets verksamhet ska vara förankrat i ett handlingsprogram med budget som behandlas av styrgruppen och respektive huvudman.

Verksamhetsinriktningen anger vilka frågor som prioriteras under året.

 Småland Blekinges verksamhetsinriktning för 2017.